Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Soví hrad
 
Oblíbeným cílem výlet nejen Moravan, ale i turist ze vzdálenjších kraj, je romantický hrad Sovinec leící v pekrásné krajin Nízkého Jeseníku. Lákají je sem nejen restaurované hradní budovy a ve, pitalivé jsou i asté výstav, ale i  ukázky sokolnictví.
 
Tento hrad si postavili nkdy ped rokem 1333 dva brati, Vok a Pavel, kteí se podle nj zaali psát „ze Sovince“. Jejich erbem byl štít zpli ervený a zpli stíbrno-ern šikmo pruhovaný. Hrad tehdy ovšem neml zdaleka svoji dnešní podobu, kterou získal teprve pístavbami a pestavbami v následujících stoletích. Tebae ji v jeho zaátcích se objevovalo i nmecké pojmenování Eulenburg, tj. Soví hrad, byli jeho první dritelé píslušníci jednoho z patnácti prastarých moravských rod spolu s pány z Boskovic, z Pernštejna atd. Bhem 15. století se dokonce nmecké pojmenování hradu pestalo uívat.
 
Petr ze Sovince pipojil svou pee k protestní listin proti upálení Mistra Jana Husa a jeho hrad se stal oporou husitství z této ásti Moravy. Roku 1429 se tu dokonce sešel Prokop Holý se Zikmundem Korybutoviem, který se ml stát eským králem proti císai Zikmundovi. O sto let pozdji jeho dritelé, Povští ze Sovince, byli velkými pívrenci eských bratí.
 
Obec u hradu byla od roku 1492 uvádna jako msteko, kterému se dobe dailo díky tb drahých kov. Kdy se doly pomrn brzy vyerpaly, zaal s tbou elezné rudy nový majitel hradu a sovineckého panství, Vavinec Eder ze Štiavnice, jeho erb dodnes zdobí jednu z hradních bran. Jeho ze, který byl evangelík, však musel panství po blohorské bitv prodat a koupil je ád nmeckých rytí. Za ticetileté války dobyli hrad po dlouhém a úporném boji Švédové, kteí ho opustili teprve roku 1650, tedy dva roky po vestfálském míru, jím válka skonila.
 
Pozdji se stal Sovinec letním sídlem nmeckého ádu, jemu ho zkonfiskovali nacisti a za války ho zmnili na zajatecký tábor pro francouzské dstojníky. Jeden z nich, kapitán Vincent Gilbert, tu zahynul, co dodnes pipomíná pomník v obci. Znak msteka se objevuje na peeti z poloviny 16. století a je v nm na štítu sova, tedy mluvící znamení, a to v eštin i v nmin. Stejná sova sedla i na pílb jako klenot. Barvy tohoto znaku jsou známy teprve od minulého století: v erveném štítu sova stojící na pahorku.
 
Marta Heraltová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 06.07.2022  14:20
 Datum
Jmno
Tma
 06.07.  14:20 Vesuviana
 06.07.  05:57 KarlaA