Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2021

Bli informace k souti

   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
22.06 - Ostrava:Botanick zajmavosti Zoo Ostrava: Bl krska z Himlaje

Se zanajcm ltem rozkvetlo v arelu Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava mnoho dalch rostlinnch ... (vce >>>)
rka Novkov

20.06 - Ostrava:Svtov den drc krve, kter pipad na 14. erven, letos pilkal do Krevnho centra FN Ostrava 165 zjemc o drcovstv. A to je ve srovnn s bnm odbrovm ... (vce >>>)
Ing. Petra Petlachov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Frantiek Ignc de Pre (asi 1702-1755), barokn stavitel, byl kem stavitele Frantika Maxmilina Kaky a spolupracovnkem Kilina Ignce Dienzenhofera. il v Praze, ale psobil po celch echch. V Knize m칻ansk Starho Msta Praskho teme...

Zveejnno: 03.06.2021 Jan ehounek
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
k se o nm, e byl nejvtm svtovm houslistou vech dob. Frankfurtsk houslista a dirigent a Paganiniho souasnk Karl Guhr (1787 - 1848) vypotal jet za jeho ivota vechny inovace, ktermi Paganini svj pednes zdokonalil oproti pvodn italsk...

Zveejnno: 28.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Caspar David Friedrich, romantick mal
Caspar David Friedrich, romantick mal
Jmno tohoto male je pravdpodobn pro mnoh naprosto nov; a pes to se jedn o male, i kdy nmeckho, kter asto maloval eskou krajinu. Svmi obrazy zachytil krsu romantickch krajin jeho doby - napklad eskho Stedoho, Krkono, Saskho vcarska nebo...

Zveejnno: 07.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr byl pedevm skladatelem lehho nru, tj. operet, psn, valk a pochod. Jeho zamen vychzelo pedevm z toho, e jeho prvn uplatnn bylo ve vojensk kapele, emu pak odpovdal jeho celoivotn nr. Jeho pvod odpovdal onomu propltn nrod a nrodnost...

Zveejnno: 30.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Josef Matj Navrtil, mal
Josef Matj Navrtil, mal
Nkte o nm prohlauj, e byl prvnm eskm realistickm malem. Ale pokud bychom se vce zahloubali do jeho prac, zjistili bychom, e jeho dlo ovlivovaly rzn styly a slohy jeho ivota. Realistick byly jeho obrazy...

Zveejnno: 21.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Wilhelm Conrad Rntgen
Wilhelm Conrad Rntgen
Vynlezce byl sm pekvapen svm objevem paprsk X, pozdji nazvanch na jeho poest Rntgenovy paprsky. Jeho objev je povaovn za soust dnenho ivota. Pispl ale k dalm objevm i mnoha dalch nositel Nobelovy ceny. Wilhelm Conrad Rntgen narodil 27. bezna...

Zveejnno: 27.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 8 Osobnosti
 
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Byl jednm z njvtch umlc vech dob. Jeho jmno se tm vdy spojuje se slovem "mistrovsk" a "nesmrteln". Jeho dlo je nesrovnateln, pln vnitn krsy, vyjadujc vechny sloky lidskho ivota a lidskho konn. O jeho ivot jako prvn psal s nesmrnm obdivem a zpalem...

Zveejnno: 06.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Magdalena Dobromila Rettigov
Magdalena Dobromila Rettigov
Magdalena Dobromila Rettigov patila mezi nae prvn nrodn buditele, pesto, e se narodila v rodin, kde se mluvilo pouze nmecky. Pesto, e ji pipomn pouze slavn "Kuchaka", nen jej jmno zapomenuto, vtina lid u ns v, e prv tuto kuchaku napsala. Je troku...

Zveejnno: 31.01.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Bettina von Arnim
Bettina von Arnim
Bettina von Arnim, nebo t hrabnka Arnimov, byla spisovatelka, publicistka, skladatelka, pvkyn, malka a ilustrtorka, patronka mladch talent a sociln aktivistka i bojovnice za ensk prva. Byla pedstavitelkou i pravzorem...

Zveejnno: 20.01.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Frantiek Jaromr Rube, bsnk, spisovatel
Frantiek Jaromr Rube, bsnk, spisovatel
Zajmav je vyjden Frantika Jaromra Rubee o etin, e "jazyk esk plyne ze srdce, nen tak shodlouh jako rutina, temn jako anglitina, nicotn jako maartina a prsn jako nmina. M panlskou hladkost a vlaskou sladkost." S nm z toho bychom mon s nm v...

Zveejnno: 16.01.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Jane Austenov - spisovatelka
Jane Austenov - spisovatelka
Jane Austen od potku ovlivovala mnn lid svmi vtipnmi postehy z vy tdy anglick spolenosti pelomu osmnctho a devatenctho stolet. V dob vydn svch knek patila k autorm, vyhledvanch opravdu i nejvy anglickou spolenost pelomu osmnctho a devatenctho...

Zveejnno: 16.12.2020 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Z MOSTECKA A NA KONEC SVTA
Z MOSTECKA A NA KONEC SVTA
Tak bychom mohli obrazn nazvat umleckou pou male Bohdana Kopeckho. Bohdan Kopeck se narodil 23. srpna 1928 v Litomyl (zemel 22. jna 2010 v Litomyli). V roce 1946 zaal studovat na Akademii vtvarnch umn u profesora Otakara Nejedlho. Byl...

Zveejnno: 22.10.2020 Jana Haasov
Koment ke lnku: 11 Osobnosti
 
enk Zbrt, etnograf a kulturn historik
enk Zbrt, etnograf a kulturn historik
enk Zbrt byl povolnm vysokokolsk pedagog a knihovnk, zamenm nrodopisec a kulturn historik. Podobn jako o generaci star Zikmund Winter zamil se na otzky kadodennho ivota. Jako prvn profesor kulturn historie na Karlo-Ferdinandov univerzit...

Zveejnno: 12.10.2020 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 5 Osobnosti
 
Viktor Schauberger, rakousk lesnk...
Viktor Schauberger, rakousk lesnk...
Ped lety mi nabdl jeden z mch rakouskch ptel k peten knihu, o kter mluvil vc ne naden. Pokusila jsem se ji st a byla jsem stejn naden, jen mi to nelo tak rychle jako jemu. Knka bylatoti napsna nmecky a pak jsem se pokusila ji pekldat. Ovem u to, co jsem...

Zveejnno: 25.09.2020 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Benedikt Roezl - esk zahradnk...
Benedikt Roezl - esk zahradnk...
Na Karlov nmst v Praze, pobl Faustova domu stoj pomnk, kde stedn postava dr v ruce orchidej a za n sed Indin s maetou. Je to pomnk eskho cestovatele a sbratele rostlin, pedevm orchidej - Benedikta Roezla, kter byl ve sv dob povaovn za nejvtho...

Zveejnno: 13.08.2020 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 5 Osobnosti
 
Star lnky