Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2021

Bli informace k souti

   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
21.09 - BOHUMN:Speciln trenary k procviovn pohyblivosti a dalch dovednost zskaj lid s mentlnm postienm v Bohumn. Msto se zapojilo do projektu Pomhej pohybem, ... (vce >>>)
Jana Kontkov

19.09 - Praha:Skalpel, prosm! Tuto legendrn vtu u pi operaci o slyet nemuste. Modern medicna se vyvj pekotn a u on chirurgie to plat dvojnsobn. Pstroje 21. ... (vce >>>)
Adla Steinov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Michael Faraday, anglick fyzik a chemik
Michael Faraday, anglick fyzik a chemik
Michael Faraday byl jednou z nejvtch osobnost fyziky a chemie devatenctho stolet a byl zakladatelem zcela novch obor, jako napklad elektrolza. Velmi ovlivnil nzory na...

Zveejnno: 22.09.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk
Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk
Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk Dantovo jmno je obecn znm; asto a tak, e se pouv i v obchodnch oznaench, mon ale pes obecn pouvn - nebo i zneuvn - nositel tohoto jmna...

Zveejnno: 13.09.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Robert van Gulik
Robert van Gulik
Osobnost Roberta van Gulika byla tak mnohostrann, e lze jen velmi tko urit poad dleitosti jeho innost. Byl jazykov gnius, ale nejen to - pronikl do orientlnho umn tak, e byl...

Zveejnno: 09.08.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 8 Osobnosti
 
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung byl vcarsk psychiatr a zakladatel analytick psychologie. Jeho osobnost byla znan sloit a jeho dlo velmi rozshl, take lze projt pouze trky jeho ivota...

Zveejnno: 26.07.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle
Sherlocka Holmesa snad nen poteba pedstavovat. Avak slavn detektiv nebyl oblbenm hrdinou svho tvrce Sira Arthura Ignatia Conana Doyla, jak zn cel jeho jmno. Na druh stran...

Zveejnno: 07.07.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Jan Hus
Jan Hus
Jan Hus je bezesporu vznamnou postavou eskch djin, obrncem pravdy i kacem. Jeho ivot dramaticky ukonila hranice v Kostnici. Tam ho koncil v roce...

Zveejnno: 06.07.2021 Zdenka Frankov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Jules Antoine Lissajous - matematik
Jules Antoine Lissajous - matematik
Jules Antoine Lissajous je sice oznaovn jako matematik, ale postavil se do ady tch, kte zkoumali chvn, vlnn nebo vibrace a pokusili se je njak matematicky popsat. Byl jednm z prvnch prkopnk kymatiky, tj. nauky o vlnn...

Zveejnno: 24.06.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Opustila ns navdy v den Slunovratu
Opustila ns navdy v den Slunovratu
Zprva o odchodu hereky pan Niny Divkov mne stejn zashla a zarmoutila jako ped nkolika dny oznmen o mrt Libuky afrnkov. Zemela ve vku 84 let pesn v den slunovratu...

Zveejnno: 23.06.2021 Vclav idek
Koment ke lnku: 7 Osobnosti
 
Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Frantiek Ignc de Pre (asi 1702-1755), barokn stavitel, byl kem stavitele Frantika Maxmilina Kaky a spolupracovnkem Kilina Ignce Dienzenhofera. il v Praze, ale psobil po celch echch. V Knize m칻ansk Starho Msta Praskho teme...

Zveejnno: 03.06.2021 Jan ehounek
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
k se o nm, e byl nejvtm svtovm houslistou vech dob. Frankfurtsk houslista a dirigent a Paganiniho souasnk Karl Guhr (1787 - 1848) vypotal jet za jeho ivota vechny inovace, ktermi Paganini svj pednes zdokonalil oproti pvodn italsk...

Zveejnno: 28.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Caspar David Friedrich, romantick mal
Caspar David Friedrich, romantick mal
Jmno tohoto male je pravdpodobn pro mnoh naprosto nov; a pes to se jedn o male, i kdy nmeckho, kter asto maloval eskou krajinu. Svmi obrazy zachytil krsu romantickch krajin jeho doby - napklad eskho Stedoho, Krkono, Saskho vcarska nebo...

Zveejnno: 07.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr byl pedevm skladatelem lehho nru, tj. operet, psn, valk a pochod. Jeho zamen vychzelo pedevm z toho, e jeho prvn uplatnn bylo ve vojensk kapele, emu pak odpovdal jeho celoivotn nr. Jeho pvod odpovdal onomu propltn nrod a nrodnost...

Zveejnno: 30.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Josef Matj Navrtil, mal
Josef Matj Navrtil, mal
Nkte o nm prohlauj, e byl prvnm eskm realistickm malem. Ale pokud bychom se vce zahloubali do jeho prac, zjistili bychom, e jeho dlo ovlivovaly rzn styly a slohy jeho ivota. Realistick byly jeho obrazy...

Zveejnno: 21.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Wilhelm Conrad Rntgen
Wilhelm Conrad Rntgen
Vynlezce byl sm pekvapen svm objevem paprsk X, pozdji nazvanch na jeho poest Rntgenovy paprsky. Jeho objev je povaovn za soust dnenho ivota. Pispl ale k dalm objevm i mnoha dalch nositel Nobelovy ceny. Wilhelm Conrad Rntgen narodil 27. bezna...

Zveejnno: 27.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 8 Osobnosti
 
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Byl jednm z njvtch umlc vech dob. Jeho jmno se tm vdy spojuje se slovem "mistrovsk" a "nesmrteln". Jeho dlo je nesrovnateln, pln vnitn krsy, vyjadujc vechny sloky lidskho ivota a lidskho konn. O jeho ivot jako prvn psal s nesmrnm obdivem a zpalem...

Zveejnno: 06.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Star lnky