Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
28.06 - Hradec Krlov:Galerie modernho umn v Hradci Krlov (GMU) otevela ve tvrtek 20. ervna tyi nov vstavy.

V hlavnm vstavnm prostoru galerie pedstav badatelsk ... (vce >>>)
Kateina ehkov

26.06 - Praha:A milion ech m zkuenosti s p o sv blzk, kte jsou odkzni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvli zamstnn, dtem a dalm povinnostem ... (vce >>>)
Elika Crkovsk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
16.06 - Ostrava:Kdy dobrovolnictv pomh zdolvat pekky a limity - Honza a Bronislav, dva mui s velkm M, dva rozdln ivotn pbhy. A co maj tito mui spolenho? Oba dva jsou velc bojovnci a spojila je prv ADRA.

Kdy byla panu Honzovi amputovna noha, Bronislav s dobrovolnictvm teprve zanal. Byla pro nj velk vzva zat dochzet prv za panem Honzou, kter se postupn vyrovnval se svm zdravotnm postienm. Hned na prvn schzce si i dky na koordintorce dobrovolnk padli do oka a postupem asu se z nich stali velc ptel. Kad spolen setkn si um ut naplno a kdy jsou spolu, tak pro n neexistuj dn limity ani pekky. Tu posledn zdolali spolen na naem charitativnm ADRAbhu. Zn to neuviteln, ale je to tak! I vozk me bet, pokud m toho sprvnho idie. A aby toho nebylo mlo, tak Honza s Bronislavem nakonec zskali druh msto v kategorii na 1,5 km.

Dobrovolnci ADRA jsou vtinou velmi skromn lid, kte sv dobrovolnictv nedvaj svtu na odiv. Proto se nestv a tak asto, aby byli ochotni s nmi sdlet, pro se tto innosti vnuj a co jim pin. Proto se s vmi chceme podlit o upmnou zpov pana Bronislava...

"Dobrovolnictv jsem se rozhodl vnovat proto, e jsem hledal smysluplnou innost, kter by m njak naplovala a tou pomoc druhm bezesporu je. Po absolvovn kolen dobrovolnk v ostravsk organizaci ADRA, jsem se rozhodoval, jakou formu dobrovolnick innosti si zvolit, a to s ohledem na m pracovn vyten i volnoasov aktivity. Rozhodl jsem se zkusit dobrovolnictv v domcnosti klienta, by jsem s tm do t doby neml dnou zkuenost a pln jsem nevdl, do eho vlastn jdu. V prosinci roku 2023 jsem byl osloven koordintorkou dobrovolnk, jestli bych se nechtl seznmit s panem Honzou. Ten se teprve srovnvat se svm postienm, kdy mu byla amputovna lev noha nad kolenem, co nezvldal po psychick strnce pln dobe. Akoliv jsem ml ze schzky velkou obavu, povaoval jsem to za velkou vzvu a pleitost vyzkouet si roli dobrovolnka.

Prvnmu setkn s panem Honzou byla ptomna nae koordintorka dobrovolnk. Dky atmosfe, kterou pi setkn vytvoila a upmnm povdn s panem Honzou, jsem se rozhodl v nvtvch u nj pokraovat. Pi dalm setkn, kde jsme u byli jen my dva, jsme si spolu zaali povdat a j jsem zjistil, jak skvl pn a bojovnk to je. Ani jsme nevdli jak, ale velmi rychle jsme nali spolenou e. Postupem asu se z ns stali ptele a j se tm na kadou schzku s nm. Spolen chvle trvme povdnm o vem monm, stolnmi hrami a prochzkami, kter jsme absolvovali i v ternu, za co je pan Honza neskuten vdn. Naposledy jsme si spolen zabhali na ADRAbhu a byl to pro ns oba nezapomenuteln zitek!

Dky panu Honzovi jsem zjistil, e dobrovolnictv m velmi bav a napluje. Urit v nm chci i v budoucnu pokraovat. A co je pro m nejvt odmnou za dobrovolnictv? Urit to je smv a spokojenost pana Honzy."

Zaujal Vs tento pbh? Chcete zavat podobn pocity jako Bronislav? State se i VY naim dobrovolnkem! Zavolejte nm: 733 485 548 nebo vyplte formul na www.adraostrava.cz

***

O organizaci ADRA v Ostrav
Dobrovolnick centrum ADRA koordinuje dobrovolnick aktivity v Ostrav a okol u od roku 2008. Po celou dobu tato organizace propojuje svt lid, kte chtj pomhat, se svtem tch, kte pomoc potebuj. Ostravsk ADRA je soust mezinrodn humanitrn organizace ADRA, kter pomh lidem v nouzi po celm svt. Dobrovolnci a dobrovolnice ADRA pinej radost do ivota seniorm, dtem, nemocnm i lidem se zdravotnm postienm. Krom koordinace dobrovolnictv ADRA provozuje v Ostrav tyi charitativn obchody a vnuje se i firemnmu dobrovolnictv.

Vce o Dobrovolnickm centru ADRA Ostrava na http://adraostrava.cz/, www.facebook.com/adraostrava nebo https://www.instagram.com/adra_ostrava/
Dagmar Hoferkov