Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahomra,
ztra enk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
28.06 - Hradec Krlov:Galerie modernho umn v Hradci Krlov (GMU) otevela ve tvrtek 20. ervna tyi nov vstavy.

V hlavnm vstavnm prostoru galerie pedstav badatelsk ... (vce >>>)
Kateina ehkov

26.06 - Praha:A milion ech m zkuenosti s p o sv blzk, kte jsou odkzni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvli zamstnn, dtem a dalm povinnostem ... (vce >>>)
Elika Crkovsk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
23.09 - Ostrava:Farnost pi ostravsk katedrle Boskho Spasitele se pout do stavby varhan pro hlavn chrm diecze.

Prvotdn nstroj z dlny krnovskch varhan m spletitou minulost. Pvodn hrl pi sjezdech KS v praskm Palci kultury, po Sametov revoluci slouil Jankov filharmonii. Dnes me najt svj domov v ostravsk katedrle. Aby se ale katedrla naplnila tny, potebuje farnost sesbrat piblin 27,5 milion K. Vroba novch varhan pro poteby katedrly by vyla a tyikrt dr.

Z Krnova do Palce kultury a pak do filharmonie
Pvodn varhany vznikly v roce 1981 pro Palc kultury v Praze a mly 87 rejstk (ad pal). Stt na nich neetil a objednal ze zahrani ty nejlep dly. Podle organolog se jedn o nejkvalitnj nstroj, kter v eskoslovensku v t dob vznikl. Ve Sjezdovm sle KS varhany doprovzely stranick sjezdy. Po roce 1989 se ale staly pebytenmi. Pilo ovem jejich slavnj, uitenj obdob: "Ujala" se jich Jankova filharmonie Ostrava, kter varhany vyuila v Dom kultury msta Ostravy. Dnes ale znovu vyvstala otzka, co bude se pikovm nstrojem dl.
"Kvli probhajc rekonstrukci Domu kultury byly varhany prodny, ale jsem rd, e zstvaj v Ostrav. Na jejich optovn rozeznn se velmi tm," uvd souasn editel Jankovy filharmonie Jan emla, kter si nstroj neme vynachvlit: "Varhany ve spoleenskm sle Domu kultury msta Ostravy zajiovaly vysok standard a byly soust mnoha orchestrlnch skladeb i slovch recitl. Nejen Jankova filharmonie tak mla monost vyut vdy skuten akustick nstroj a nenahrazovat jej elektronicky, jak je tomu mnohdy pi absenci varhan zvykem."

Nov ivot pro prvotdn varhany i novorenesann varhann sk
Na takov nstroj ostravsk katedrla Boskho Spasitele ek ji 140 let od svho vzniku. Pi bohoslubch a koncertech tam aktuln slou nstroj pivezen z Nmecka v 90. letech. Pro monumentln prostor katedrly (druh nejvt chrm na Morav) je jejich zvuk bohuel nedostaujc. "Bohuel jejich velikost a celkov vyznn neodpovdaj akustice a prostoru chrmu," vysvtluje dieczn organolog Ji Krtk, kter cel projekt koordinuje po odborn strnce. I tak ale budou stvajc varhany z katedrly slouit dl dky prodeji do menho kostela.
Nov varhany budou s interirem katedrly souznt tak vtvarn. "Varhann stroj umstme do sten dochovan a z vt sti rekonstruovan novorenesann varhann skn, kterou pro ostravskou katedrlu navrhl v 19. stolet vdesk architekt Max von Ferstel," vyzdvihuje Krtk, e projekt Varhany pro Ostravu d nov ivot nejen nstroji, ale tak vce ne 130 let starmu pvodnmu mobilii.

Pi sthovn spojilo sly vce varhanskch dlen
V ptek 22. z na tiskov konferenci smlouvu o zhotoven novch varhan podepsala s mskokatolickou farnost Moravsk Ostrava varhansk dlna Dlabal-Mettler z Blska. "Nov nstroj pro ostravskou katedrlu ns provz svm zvltnm zpsobem ji mnoho let. S nstrojem jsme se seznmili ji jako studenti, pi jeho prvnm sthovn z Prahy do Ostravy. O to vce ns zajmala jeho obmna a pestavba do slu Jankovy filharmonie. Proto jsme se rdi ujali tak demonte nstroje, kter probhala na zatku letonho roku," vzpomn Boris Mettler na uniktn sthovn varhan, do kter se zapojilo nkolik eskch varhanskch dlen. Pro dlnu Dlabal-Mettler to je dosud nejvt zakzka, do kter se pout.
Pes 5 tisc pal vyaduje peliv pstup
Rozhodn toti nesta paly a dal dly varhan rovnou pevst do katedrly a poskldat jako stavebnici. "Mme k dispozici cel palov fond, kter musme naprojektovat do dochovan skn v 94 znjcch rejstcch. Celkov to je pes 5600 jednotlivch pal, kter mus dostat svou pesnou pozici a dostatek msta. Kad jednotliv pala mus mt intonaci uitou na mru akustice katedrly. ek ns tak kompletn obnova elektroinstalace varhan," popisuje prvn kroky varhan Boris Mettler. Po mnoha mscch prce v dln a zvukovch zkoukch pijde as na instalaci nstroje. Pokud ve pjde dobe, rozezn se nov varhany v katedrle v roce 2026.

Adopce pal i darovac kiosek v katedrle jsou pipraveny
Aby se to podailo, potebuje farnost Moravsk Ostrava sehnat zhruba 27,5 milion K. Dalch 3,5 milionu K si vydal odkup varhan a jejich sthovn. Tuto sumu pokrylo Biskupstv ostravsko-opavsk 2,5 miliony K a farnost Moravsk Ostrava 1 milionem K. Farnci zaali stdat u od jara. "Mme zzenou veejnou sbrku. Na jejm tu mme k dnenmu dni tm 300 tisc K," uvd far z Moravsk Ostravy Mons. Jan Plaek. Na nov varhany pispvali tak astnici bohosluby, pi kter se 31. srpna 2023 ujal biskup Martin David adu diecznho biskupa. V katedrle je pipraven tak darovac kiosek, kter pijm bezkontaktn platby kartou. Je mon pispt tak na et veejn sbrky 1388059555/2700. Na webu www.varhanyproostravu.cz je pichystna tak adopce pal. Drci mohou zskat jako odmnu darovac certifikt, drobn model varhann paly a za vt dary tak jet originlnj upomnku v podob vyazench pal z Palce kultury, kter se pro ostravskou katedrlu nehod.
Ondej Elbel