Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
26.03 - Chotbo:V SeneCura SeniorCentrum Chotbo pipravili dal srii oblben aktivity - gurmnsk dny. Klienti se tentokrt seznmili s thajskou a vietnamskou gastronomi i ... (vce >>>)
Filip Moravec

24.03 - PRAHA:Akutn blokda krn ptee pat k astm problmm vech vkovch kategori. Sta se patn vyspat nebo prochladnout a peten svaly ztuhnou pln. Nejvt chybou ... (vce >>>)
Mgr. Elika Crkovsk

Zasmjme se
27.03 - V soudn sni se pt soudce svdka:Podle eho jste posoudil, e obalovan byl opil?
Protoe tsl kandelbrem a potom hledal spadan jablka.

Soudce udiven: Jak je ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
27.03 - V beznu sedlk stromy osekv, ale kabt jet nesundv.

Bezen se um pousmt, ale tak dkladn zamrait.

Bezen um snh a led rozeht, ale chce-li i nadlat.
Jitka

Dobr rady
27.03 - 16.Pohyb a ist hlava - Plhodinov prochzka rychlou chz psob jako zzran lk proti depresm, vyist vm hlavu. Slunen paprsky zaktivuj tvorbu hormonu tst a ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
23.12 - Ostrava:Svtlo pokoje,“ vzkazuje ped Vnoci biskup Martin David. Ten proije tdr veer s klienty charitnho azylovho domu sv. Frantika v Ostrav-Vtkovicch. Krom bohoslueb se nvtvnci mou do nkterch kostel vypravit t na tzv. iv betlmy nebo pro Betlmsk svtlo.

Na adventnm vnci ho u tvrt svce a pro farnosti to znamen, e je nejvy as pichystat kostely na Vnoce. Pedvnonm klidem toti prochzej nejen domcnosti, ale i kesansk chrmy. Na vtin mst se svolvaj dobrovolnick brigdy, pi kterch se stav a zdob vnon stromky. "U ns si jeden stromek budou moct ozdobit i dti," pibliuje far z Frenttu pod Radhotm P. Mariusz Tomasz Banaszczyk. V tamnm kostele sv. Jana Ktitele se sejdou den ped tdrm dnem, v ptek 23. prosince dopoledne. Do t doby pokrauje i duchovn pprava farnosti pi adventnch mch svatch.

Bohosluby s biskupem Martinem
Kesan v, e s narozenm Jee pila na svt t nadje na vn ivot. Hlavnm dnem tto slavnosti je prvn svtek vnon - 25. prosinec. Tradin se ale zan slavit u se stmvnm na tdr den. Proto prvn vnon bohosluby zanaj na tdr den odpoledne a bvaj obvykle pipraveny obzvlṻ pro rodiny s dtmi. Teba v ostravsk katedrle Boskho Spasitele zan prvn vnon me u v 15 hodin a soust bude i ehnn svek, kter si pak rodiny vezmou ke tdroveern veei.

"Poselstv Vnoc vyprv o lsce, kter se dv v narozenm betlmskm dtti, poselstv o pokoji betlmsk noci, kter se v podob betlmskho svtla do celho svta. K tomuto zkladnmu a po stalet nemnnmu poselstv Vnoc se meme vichni pipojit. Nepotebujeme k tomu mnoho - sta smv, vldn slovo, vstcn gesto. Rozdlen, pkop a barir je v na spolenosti mnoho, pojme it svtlo pokoje, porozumn a pochopen," vzkazuje k letonm Vnocm biskup Martin David.

Biskup Martin David proije tdr veer spolu s lidmi bez domova, kte nachzej toit v Charitnm dom sv. Frantika v Ostrav-Vtkovicch. Veer se pesune na plnon do katedrly Boskho Spasitele v Moravsk Ostrav, me zan pesn o plnoci. Na stejnm mst bude biskup Martin David slavit i mi svatou na Bo hod vnon (v 9:30). Na svtek sv. tpna 26. prosince biskup pejede do opavsk konkatedrly Nanebevzet Panny Marie, me svat tam zane v 8:30.
Ondej Elbel