Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
21.09 - BOHUMN:Speciln trenary k procviovn pohyblivosti a dalch dovednost zskaj lid s mentlnm postienm v Bohumn. Msto se zapojilo do projektu Pomhej pohybem, ... (vce >>>)
Jana Kontkov

19.09 - Praha:Skalpel, prosm! Tuto legendrn vtu u pi operaci o slyet nemuste. Modern medicna se vyvj pekotn a u on chirurgie to plat dvojnsobn. Pstroje 21. ... (vce >>>)
Adla Steinov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
16.07 - Ostrava:V Zoo Ostrava se vylhlo u osm mlat plamek. Ve skupin plamek kubnskch v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava je k vidn u osm erstv vylhlch mlat.

Jejich poet ale me bt jet vy, jeliko nkolik pr stle inkubuje sv vejce. Nvtvnci maj monost mal plameky pozorovat na hnzd a nkter u tak pi obhldce okolnho svta. A to a do osmi hodin veer.

Hejno plamek kubnskch v ostravsk zoologick zahrad aktuln t 52 jedinc. Mezi nimi je 12 chovnch pr, kter letos zasedly na vejce. Ostatn lenov skupiny jsou nerozmnoujc se plameci, napklad nesprovan jedinci nebo mlata z pedchozch let, kter postupn dospvaj a do reprodukce se zapoj v jedn z nsledujcch hnzdnch sezn.

Samice plamek sn jedno ble zbarven vejce do homolovitho hnzda vysokho a 30 cm vybudovanho z bahna, psku a dalho stavebnho materilu z okol hnzda. Pi inkubaci vejce i pi nsledn pi o mld a jeho krmen se stdaj oba rodie. Prvn mld se letos vylhlo 24. ervna. Peuje o n pr, pro kter je to rodiovsk premira. Dal mlata se lhla postupn a nkolik by se jich mlo jet vylhnout (video v ploze zachycuje klubajcho se plameka). Mlata plamek po vylhnut v okolo 200 gram a jsou pokryta edoblm prachovm pem. Na rozdl od dosplch maj krtk nohy i krk a rovn zobek.

Charakteristick intenzivn ervenorov zbarven zskaj v prbhu druhho roku ivota. Mld zstv na hnzd jen krtce. U po nkolika dnech zan podnikat vlety do okol. Zbarven plamek je zpsobeno oranovo-ervenmi barvivy (karotenoidy) obsaenmi v potrav plamek, kter se ukldaj do pe. Prvn msce krm rodie sv potomky specilnm rosolovitm vmkem ze zavacho stroj. Pot zanaj mlad plameci pijmat potravu dosplch, kterou tvo plankton - drobn kori, asy a rozsivky, v lidsk pi pak specializovan granule.

Hnzdc plameky mohou nvtvnci pozorovat ve vbhu u vstupu do zoo - bhem przdnin dokonce o hodinu dle! Zoo prodlouila otevrac dobu arelu do 20 hodin (pokladny a pavilony se zavraj v 18 hod.).

Ostravsk zoo chov starobyl elegantn ptky ze specializovanho du plamek (Phoenicopteriformes) od roku 1979 a bhem tto doby se podailo odchovat tm 100 mlat (potno bez tch letonch). Ve skupin ij stle dva jedinci, kte byli v roce 1979 do zoo jako dospl pivezeni, to znamen, e maj vce ne 40 let a stle se zapojuj do rozmnoovn. Plameci jsou dlouhovc ptci a mohou se dovat pes 50 let, nkdy se uvd i 70 a 80.
rka Novkov