Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
24.04.2021  06:49
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
24. duben - Mezinrodn den skaut

Patronem skaut a skautek je Svat Ji, jeho svtek pipad na 24. dubna. Jet je jeden den vnovan skautm a skautkm a tm je Den sesterstv, kter se slav v noru.

Dnes je tak - Svtov den laboratornch zvat; Den boje proti vivisekci. Vyhlsila jej anglick National antivivisection society (NAV). Slovo vivisekce oznauje pokusy na ivm organismu, nejastji na zvatech, ale tak na lidech. Podle slovnku cizch slov je vivisekce pokusn operan zkrok na zveti bez znecitlivn. Na milionech zvat jsou pchny pokusy zcela zbyten. A nejen kvli testovn novho zzranho lku, ale tak kvli kosmetice, vzdln, kvli testm zbran! a dalm dvodm.
 
Datum:
23.04.2021  09:44
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
23. duben - Svtov den knihy a autorskch prv

Dne 23.dubna 1616 zemeli dva velc spisovatel - William Shakespeare a Miguel de Cervantes y Saavedra. Proto byl tento den organizac UNESCO zvolen roku 1995 Svtovm dnem knihy. Npad slavit den knihy vzeel ze panlsk Katalnie.
 
Datum:
21.04.2021  07:04
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
21. dubna 1960 se hlavnm mstem Brazlie stala Braslia msto Rio de Janeira.

Pesun hlavnch mst nebyl v minulosti vbec vjimen a i nyn se plnuj stavby novch metropol i pesun stvajcch. Jednm z takovch mst byla i brazilsk metropole Braslia, kter se 21. dubna 1960 stala msto Ria de Janeiro hlavnm mstem Brazlie. Zrove je Braslia jedin msto svta postaven ve 20. stolet, kter je od roku 1987 zapsan na seznam svtovho ddictv UNESCO.
 
Datum:
20.04.2021  05:59
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
20. duben - Mezinrodn den svobody tisku

V roce 1991 jej ustanovili "Reporti bez hranic", v Pai zaloen organizace. Reporti bez hranic bojuj proti cenzue, za svobodu mdi a tisku, a to pedevm v tch zemch, kde je svoboda slova (nsiln) potlaovna.
 
Datum:
19.04.2021  09:54
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
Divadlo Spejbla a Hurvnka slav narozeniny. Mnika a eryk dnes (19. dubna) slav 91 let

V roce 1930 ml soubor Divadla Spejbla a Hurvnka na svm repertoru i pedstaven pro dospl "Hurvnkova jarn revue", ve kterm debutovali jak Mnika, tak i pejsek eryk. Stalo se tak 19. dubna 1930.

Pi premie hry jarn revue si Hurvnek s Mnikou jet onikali a od t chvle jejich ptelstv prolo adou promn a pekalo i druhou svtovou vlku, rok 1948 a 1968, dokalo se revoluce v roce 1989 a pod roukou dnench dn trv dodnes.
 
Datum:
18.04.2021  10:38
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
18. dubna 1920 - prvn eskoslovensk parlamentn volby

Liily se njak souasn volby od tch konanch v dob prvn republiky? Za prvn republiky napklad platila volebn povinnost, a oban, jen se k volbm nedostavil, mohl potat teba s trestem nkolika dn vzen.

Do nora 1920 platila v eskoslovensku Prozatmn stava, kterou pijal 13. listopadu 1918 Nrodn vbor, zroden orgn vznikajcho sttu. Prozatmn stava vytvela instituce nov sttn moci. Zkonodrnou moc vykonvalo takzvan Revolun nrodn shromdn. To rovn volilo prezidenta a byla mu odpovdn vlda, j psluela vkonn moc. Ustavilo se z Nrodnho vboru kooptac poslanc politickmi stranami. Poslanc bylo pvodn 256, ale tento poet rozila novela prozatmn stavy na 270 hlavn o zstupce Slovenska.

eskoslovensko tud a do voleb z dubna 1920 nemlo demokraticky zvolen parlament - Revolun nrodn shromdn sestavily politick strany na zklad poslednch voleb do sk rady, tedy jet pedvlenho rakouskho parlamentu, z roku 1911. A prv toto nevolen shromdn pijalo novou stavu eskoslovenska. "Celho pl druhho roku od vzniku republiky zasedalo, rokovalo a usnelo se jmenovan revolun Nrodn shromdn a vydvalo zkon za zkonem. Byla to zvltnost v Evrop: vechny ostatn stty ji vykonaly volby, eskoslovensko jedin setrvvalo bez volenho parlamentu. Pro se tak stalo? Opakujme strun, e vytvoen stavy a nkterch jinch zkladnch zkon bylo pokldno za kol, kter mus vykonat jet revolun sbor, ponvad se nevilo v monost dohody s rozkacenmi Nmci; eskoslovensk nrod vytvoil stt proti vli Nmc, mus tedy sm tak poloit jeho zklady; pochybovalo se, e by Nmci pomhali klst zklady dobr a e by jim prospch sttu leel na srdci," objasuje Ferdinand Peroutka v knize Budovn sttu. Piny opodnho konn parlamentnch voleb vak leely t v komplikovan mezinrodn situaci, kdy dlouho nebylo jasn, kudy pesn povedou hranice novho sttu. Vce zajmavho na: www.moderni-dejiny.cz
 
Datum:
16.04.2021  09:52
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
16. duben - Svtov den hlasu

Poprv byl vyhlen v roce 2002 a stejn jako v minulch letech si i letos 16. 4. 2021 pipomnme tento den. Clem tohoto pipomenut je zdraznn vznamu hlasu pro komunikaci a sociln interakci s okolm. Vznam kvalitnho hlasu vnmme toti velmi vznamn a ve chvli, kde je jeho kvalita zhorena i kdy nememe komunikovat vbec. Zhoren hlasu me bt zpsobeno celou adou zskanch chorob, natst ve vtin ppad nerizikovch pro ivot pacient. Nkdy je ale zhoren hlasu projevem vznikajcho ndoru i pedndorov lze. asn diagnostika je alfou a omegou spn terapie a proto je teba dleitost vyeten odbornm ORL specialistou neustle zdrazovat. Hrtan toti nen dobe pstupn pmmu pohledu a vyetit se tak d pouze s vyuitm specilnho technologickho vybaven, kter mme k dispozici v naich odbornch ambulancch. Soust naich aktivit pipomnajcch tento vznamn den je proto oteven ambulanc spolupracujcch instituc a snadnj pstup pacient s poruchou hlasu k vyeten.
vce na:www.otorinolaryngologie.cz
 
Datum:
15.04.2021  07:57
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
15. dubna 1912 se potopil Titanic

Pbh Titanicu zn snad kad a to i dky filmu v reii Jamese Camerona. Titanic byl nejvtm zaocenskm parnkem sv doby. S dlkou 269 metr a kapacitou a 2603 pasar na sebe svoj majesttnost strhl pozornost celho svta. Hlavnm poslnm parnku byl pevoz cestujcch a poty mezi Evropou a Severn Amerikou, jej pobe cestujc ani posdka vak nikdy nespatili.

Pbh Titanicu se zaal pst 10. dubna 1912, kdy parnk vyplul z anglickho Southamptonu s clem New York. Krtce ped plnoc 14. dubna 1912 se vak srazil s ledovcem a po necelch tech hodinch klesl na dno Atlantickho ocenu. Netst nepeilo celkem 1514 osob.
 
Datum:
14.04.2021  08:53
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
14. duben - Svtov den monitoringu diabetu

Na 14. dubna vyhlsila Mezinrodn federace diabetu (IDF) Svtov den monitoringu diabetu. Mezinrodn den minitoringu diabetu vznikl s mylenkou na zlepen ivotnch podmnek pro lidi s tmto onemocnnm. A nen jich mlo. Jen v esk republice ije s diabetem bezmla milion diabetik. Odbornci navc pedpokldaj, e zhruba u tvrt milionu lid cukrovka nen lena, protoe o n nev.
 
Datum:
13.04.2021  06:32
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
13. dubna 1950 - v SR probhla "akce K"

Akce "K" byla nsiln akce namen proti muskm eholm. Potek akce K (jako kltery) lze datovat ji do dubna 1949, kdy na schzi crkevnch pracovnk aknch vbor Nrodn fronty zaznly poadavky na zruen klter. Na samotnm pedsednictvu V KS byla akce pipravovna od 22. srpna 1949, kdy pedsednictvo V KS schvlilo na nvrh crkevn estky pln na soustedn eholnk. Dalm postupem vi eholm byl poven SC, kter peliv shromaoval informace o jednotlivch klterech v republice. Dne 20. ledna 1950 pijalo pedsednictvo V KS ji konkrtnj pln likvidace muskch klter, kter se ml uskutenit ve dvou etapch. Zahjen cel akce bylo naplnovno pouhch osm dn po skonen monstrprocesu s pedstaviteli d "Machalka a spol.".

Prvn etapa akce byla namena proti nejpoetnjm dm. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutenila Bezpenost prvn plnovanou etapu akce, pi kter bylo pslunky SNB, StB a oddly Lidovch milic v eskch zemch obsazeno 75 klter. Druh etapa akce, tkajc se zbylch ehol, probhla ve dnech 27. - 28. dubna 1950. Bezpenost pi n obsadila dalch 69 klter. Na Slovensku se prvn etapa akce dotkla 62 klter. Druh etapa, kter na Slovensku probhla o tden pozdji ne v eskch zemch - o plnoci ze 3. na 4. kvtna 1950. Tkala se zbylch tincti eholnch dom. V obou etapch bylo v celm eskoslovensku zlikvidovno 219 eholnch dom a internovno nebo centralizovno 2376 eholnk. Akce K mla i nedozrn hospodsk dsledky. Dolo k devastaci eholnch budov i k znehodnocen znanho mnostv invente jednotlivch eholnch dom (nap. knih a umleckch pedmt). Na akci K bezprostedn po prvn etap navzala akce , kter byla zamena proti enskm dm. Zdroj:www.ustrcr.cz

 
Datum:
12.04.2021  15:02
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
12. dubna 1961 - J. A. Gagarin jako prvn obletl zemkouli

Sedmadvacetilet sovtsk kosmonaut Jurij Gagarin obletl v lodi Vostok za 108 minut zemkouli. Let vyvolal mimodn ohlas nejen v Sovtskm svazu, ale na celm svt. Ve vesmrnch zvodech to bylo pro Moskvu dal dleit vtzstv.

Dlouho tam nepobyl, po 108 minutch se z obn drhy vrtil zptky na Zemi. Pro Jurije Alexejevie Gagarina, kter v lodi sedl, to znamenalo celosvtovou popularitu. spnho letu sovtsk vlda vyuila k propagand.
 
Datum:
11.04.2021  10:46
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
11. dubna 1792 byla sestrojena gilotina

Gilotina ukonila napklad ivot francouzskho krle Ludvka XVI. a jeho eny Marie Antoinetty. Oblbenost tohoto popravho nstroje ale sah daleko do historie.

Gilotinu vynalezl francouzsk lka doktor J. I. Guillotin. Sestrojil ji s dr. Louisem prv 11. dubna 1792. Tento poprav nstroj se vak pouval na podobnm principu ji v dalek minulosti a ve vce zemch Evorpy.

Tento poprav nstroj zprvu nazvali jako louison. A pozdji se zaal nazvat gilotinou. Poprava gilotinou nebo meem se je "stt". Pro svou spolehlivost, nzkou chybovost a hlavn rychlost byla poprava gilotinou povaovna za mnohem humnnj zpsob usmrcen odsouzenho ne teba prv stt meem.

Nkde se uvd, e prv konstruktr gilotiny byl odprcem trestu smrti. Pedpokldal, e prv tento zpsob popravy povede ke zruen trestu smrti.
 
Datum:
10.04.2021  06:47
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
10. dubna - vyplul Titanic na svou prvn a posledn plavbu

Titanic vyplul na svou prvn plavbu 10. dubna 1912 pod velenm kapitna Edwarda Smithe. Na jeho palub bylo 2224 pasar a len posdky, mezi ktermi byl i jeden z konstruktr Thomas Andrews. Ten o lodi prohlsil, e je takka tak dokonal, jakou ji lidsk mozky mohou vytvoit.

Jednou z chyb lodi pevejc pasary byla pouh dvactka zchrannch lun, kter ve svm maximlnm zaten mohly pojmout 1178 lid. Samozejm e s potopenm lodi nikdo nepotal, jej zkladn bezpenost mly zajistit zejmna automaticky zavran vodotsn komory, kter mly brnit en vody z ppadn dry v trupu.

Titanic, vybaven tm nejvtm luxusem mil do New Yorku. Pi sv cest narazil tsn ped plnoc 14. dubna na ledovec, kter zpsobil rozshlou trhlinu v trupu lodi. Dry vedly do pti ze estncti vodotsnch komor, do vce ne na kolik byl Titanic konstruovn, aby mohl bezpen pokraovat v plavb. Mosk voda postupn naplila trup lodi a za necel ti hodiny od srky el Titanic ke dnu.

Jen pr stovkm pasar se podailo uniknout. Na zchrannch lunech nebylo dost msta a prvnch z nich navc byly na vody spoutny jet nenaplnn. Dsiv osud Titanicu vyvolal ve svt zden a prostednictvm vsledk vyetovn byly zpsnny pravidla nmon plavby tak, aby bylo v budoucnu zabrnno podobnm nehodm.
 
Datum:
09.04.2021  09:33
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
9. dubna 1865 - Skonila americk obansk vlka

Vlka trvala tyi roky, ti tdny a est dn. Odhaduje se, e bhem t doby si boje mohly vydat ivoty 650 000 vojk a 50 000 civilist. Celkov poet vojk bylo 2 200 000 Unie a 1 000 000 Konfederace. Celkov poet zemelch vojk:360 000 Unie a 290 000 Konfederace. Zrannch bylo vce ne 280 000 Unie a vce ne 140 000 Konfederace. Celkem obt bylo pes 1,1 milionu.
 
Datum:
08.04.2021  08:22
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
8.duben - Mezinrodn den Rom

V tento den roku 1971 vznikla v Londn Mezinrodn romsk unie. O slaven dne Rom se rozhodlo a roku 1990 na 4. kongresu Mezinrodn romsk unie.
V na republice se poprv slavil roku 2001. Clem dne Rom je piblit romskou kulturu a rozit povdom o romsk problematice.
Reim zobrazen: ve / strom
<<< Novj pspvky     Star pspvky >>>