Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Foto sout         
Ji probhlé soute:
 
[Fotografická sout - 2007]
[Vánoní fotografická sout - 2006/2007]
[Prázdninová fotografická sout - 2006]

 
V souasné dob neprobíhá ádná sout. Okénko je vyíváno pro malování, grafiku. Do malování ve Windows se mete zapojit i vy. Staí si prohlédnout v pravé ásti navigace  probhlé lekce malování, nastudovat a zapojit se.
Malovat ale mete i v jiných grafických programech nap. v Corelu.
 
 
Okénko malování je však k dispozici i dalším malujícím. Obrázky mohou být malovány kadou technikou, run šttcem, pastelem, tukou apod. - posléze naskenovány a vloeny do aktuálního odkazu malujeme - Jaro, léto
  
 
Malování ve Windows, ale i v jiných programech
 
 
Projekt podporují…
 
 
Práce úastník probhlých kurzu malování si mete prohlédnout v dolní  ásti stránky  
 
Stálí návštvníci stránek u vdí, e se snaíme svépomocí mnoho nauit. Fotografovat s digitálním fotoaparátem jsme se ji trochu nauili.  Proto jsme se rozhodli, e se pokusíme jít dál a pipravili pro vás malování.
 
Do malování se mohou zapojit všichni registrovaní lenové klubu. Registrovat do klubu se mete zde
 
Úastníci Malování mohou (ale nemusí) vystavovat své práce v modulu malování. Návštvníci stránek mohou malující úastníky povzbuzovat pidáním hlasu pod jejich práce.
 
 
Pro se uit grafiku?
Touha stále se nco nového nauit je pirozenou touhou kadého lovka. V dnešním komercionalizovaném svt je pro seniory tém nemoné si profesionální kurzy zaplatit. A tak (jako nakonec celé naše webové stránky) jsme si pomohli sami a dokazujeme tím, e do starého eleza rozhodn nepatíme.
 
as od asu si udláme školní výlet, na kterém si povykládáme o našich úspších, potšíme se svou pítomností a vybraní absolventi moná i dostanou odmnu za úspšné zvládnutí úloh. 
 
V letním období vyhlásíme sout. A jaká budou ocenní?
Urit budou stát za to… Nechybt budou nap. ji tradiní ceny jako sluchátka pro Skype, Flash disky, ceny, které nkteí z vás nabídnete a rovn budou osloveny nkteré firmy pro podporu projektu…
  
Tak te u je to na vás…
 
Na úplné lekce prvního roníku Malování ve Windows  se mete podívat ZDE
Na úplné lekce druhého roníku Malování ve Windows se mete podívat ZDE
Kurz malování vedla: Magdalena Vlachová 
 
Manuály a pomcky k malování
 
 
Grafický editor Malování
 
Jak namalovat obraz  (PaedDr. Hana Horská)
 
Práce s programem malování  (Mgr. Petr Koní)
 
 
Za www.seniortip.cz   Ludmila Holubová
 
 
 
Sout skonila. Odmnní jsou všichni co malovali.

Seznam malujících:
Zdenk Jeklovec; Rudolf Jung; Milena Horáková; Marta Heraltová; Vra Patilová; Václava Arnoštová; Jana Taubová; Alena Pakostová; Vlasta Vrlová; Jana Trojanová; Eva Lipinová; Karla Adamcová; Zdeka Tureková-Doleelová; Dana Maršíková; Jindra Válková; Dušan Herfort; Eva Hrachovcová; Marie Kalinková; Ludmila Holubová


Nezapomete!!! pro zaslání cen je poteba poslat poštovní adresu. Nespoléhejte se, e u jste kdysi adresu posílali. Neshromaujeme ádná data a tak tyto meily u jsou dávno v koši. Take pro zaslání ceny je opravdu poteba sdlit aktuální poštovní adresu na info@seniortip.cz ! Ceny nevyzvednuty do 28. února 2011 propadají ve prospch dalších soutí!


I kdy sout koní, tak malování na stránkách u zstane navky:-) Nové téma naskoí hned jak skoní sout - nkdy se soutením, nkdy jen tak - uvidíme jak dopadnou projekty.

 


Kreslení jen tak:

 

 

 

Pojte si hrt
1. (13.11. - 26.11.)
2. (27.11. - 10.12.)
3. (11.12. - 24.12.)
4. (25.12. - 7.1.)
5. (8.1. - 21.1.)
6. (22.1. - 4.2.)
7. (5.2. - 18.2.)
8. (19.2. - 4.3.)
9. (5.3. - 18.3.)
10. (19.3. - 1.4.)
11. (2.4. - 15.4.)
12. (16.4. - 30.6.)


Prce astnk kurzu
1. (31.10. - 13.11.)
2. (14.11. - 27.11.)
3. (28.11. - 11.12.)
4. (12.12. - 25.12.)
5. (26.12. - 8.1.)
6. (9.1. - 22.1.)
7. (23.1. - 5.2.)
8. (6.2. - 19.2.)
9. (20.2. - 5.3.)
10. (6.3. - 19.3.)
11. (20.3. - 2.4.)
12. (3.4. - 16.4.)
13. (17.4. - 30.4.)
14. (1.5. - 14.5.)
15. (15.5. - 28.5.)
Vstava spnch prac
Kreslen jen tak