Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé FotoHrátky 

Fotohrátky 2022
Fotohrátky 2021
FotoHrátky 2020
FotoHrátky 2019
FotoHrátky 2018
FotoHrátky 2016
Fotosout s CK MLK 2012
Fotosout s hotelem MAS
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006


FotoHrátky 2023-2024  -  Vylosovaní výherci
   
FotoHrátky probíhaly 1. ervna 2023 do 31. bezna 2024.
 
Jména výherc jsou uvedena v poadí, jak byla vylosována:

Bohuslavová Helena
Vlek Stanislav
Hrachovcová Eva
Preclíková Lenka
Horáková Milena
Malá Marie
Plachá Zdenka
Hronová Jitka
Herfort Dušan
Jeklovec Zdenk
Adamcová Karla
Odloilová Milena
  
Všem výhercm blahopejeme!

Upozornní pro výherce - pro zaslání výhry je poteba sdlit poštovní adresu na E-mail: info@seniortip.cz. Ceny nevyzvednuté do 30. dubna 2024 propadají ve prospch dalších soutí.
 
Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová


Tematické okruhy FotoHrátek 2023/24:

Aktivní senioi
Moje místa
Lidé
Píroda v roních obdobích
Zvíata
Zátiší/koláe

Registrovaný návštvník SeniorTipu me vloit kadý msíc 3 fotografie.
Pravidla:
1. FotoHrátky jsou ureny amatérským fotografm a vkládat foto mohou jen registrované lenové.
2. Úastníkem FotoHrátek se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG).
3. Poadatelem FotoHrátek je Spolenost senior, z.s. a Koordinaní centrum senior Ostrava (dále jen poadatel).
4. FotoHrátek se úastní kadý, kdo splní stanovená pravidla. Poadatel je oprávnn vyadit fotografie, které:
            - budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou
               míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,
            - budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat
              prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
            - které budou v rozporu s tmito pravidly,
            - které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem,
              veejným poádkem i dobrými mravy.
           - vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke
              zveejnní.
5. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah.
  
Za Spolenost senior, z.s. Ludmila Holubová
Organizátor „FotoHrátek“ si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání akce pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí ve FotoHrátkách  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s jejími pravidly a podmínkami.
 
Ceny do Fotohrátek vnovali:

Statutární msto Ostrava
Spolenost senior, z.s.
Koordinaní centrum senior Ostrava, z.s.
SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény
 
erven
ervenec
Srpen
Z
jen
Listopad
Prosinec
Leden
nor
Bezen