Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vyprávní kamaráda  Radka
 
Letos v dubnu si celý svt  pipomínal, e u uplynulo 62 let od okamiku, kdy do kosmu se vznesl první lovk Jurij Gagarin. O celých 17 let pozdji se dostal do zhruba stejných výšek i náš Vladimír Remek. Tehdy jsme si z nj dlali trochu legraci, vdy  z toho bezvzduší i po návratu na matiku zem koktal, byl trochu jaksi koený, oslavovaný reimem, který jsme vtšinou moc neproívali.

Po letech jsem vyslechl vyprávní svého emigrantského kamaráda Radka. Jeho otec byl významným pilotem, lenem Generálního štábu naší armády, který v pedveer války zahynul pi nezavinném leteckém neštstí kdesi na Vysoin. Radkova maminka nelehce po celou válku i po ní uchovávala vzácné materiály o tomto našem vojákovi, pak  jí naše tehdejší úady dovolily, aby následovala syna a jeho rodinu - byla u dchodkyn - do australské emigrace. Stará paní si velmi váila nejen historie svého manela, ale i dleitých spis, které po nm zstaly, a tak u tenkrát ped odjezdem tyto pedala kterémusi našem vojenskému muzeu.

 
Pišel rok zlomu, Radek mezi prvními pijel do eska a hned se zajímal o uloené dokumenty po tatínkovi. Po zavolání do Muzea letectví se tenkrát prý ozval píjemný mu, který se pedstavil a australský ech udiven pravil. "Vy máte stejné jméno jako ten eský kosmonaut?"
Hlas odpovdl: Ano, jsem to já - Remek kosmonaut, a to co si chcete prohlédnout a teba okopírovat vám pipravím."

Potšený Radek mu okamit nabídnul, aby a pijede do jeho nové vlasti ho navštívil jako host. A Remek prý pravil: "To bude bájené, tak daleko jsem ješt nikdy nebyl!" Teprve tehdy si kamarád Radek uvdomil, e zem protinoc je od eska vzdálenjší ne kosmos.
 
Pro informaci. Kosmonauti se údajn pohybují ve vzdálenostech 300 - 400 km nad Zemí. Australské  Sydney  je od eska vzdáleno cca  12.580 mil. A Vladimír Remek? Dal se posléze na politiku...
 
Jan Darmovzal


Komente
Posledn koment: 23.09.2023  18:36
 Datum
Jmno
Tma
 23.09.  18:36 Vladimr K
 23.09.  01:29 Ivan
 22.09.  12:05 Pemek
 22.09.  11:27 Vesuviana
 22.09.  11:03 Von
 22.09.  06:56 Evussa