Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zina,
ztra Ondej.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 01.11.2022  -  01.12.2022
Okres: Praha
Nzev: vstava
Adresa: Artinbox Gallery, Perlov 3, Praha 1
Srden zveme na dlouho oekvanou vstavu, kter se na pn autora tentokrt kon bez vernise. Na opltku budete mt monost setkat se s Bohdanem Holomkem po vtinu asu v rmci otevrac doby galerie, t.j. ter, steda, tvrtek od 16 do 18 hodin.
Bohdan Holomek - FOTOGRAFIE FOTOGRAF
 

Datum konn: 01.11.2022  -  30.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Slezskoostravsk hrad - hradn v
Hradn v - Stejnokroje a vstroj legion
Panelov vstava peliv mapuje vvoj od samotnho potku vlky a do poslednch dn vce ne tyi roky trvajcho vlenho konfliktu. Nejzajmavjm prvkem, kter upout divka, jsou nov zpracovan rekonstrukce stejnokroj a vstroje vztahujc se ke konkrtnm vlenm operacm, kter nai legioni prodlvali. Nechyb vak ani cel ada zajmavch dobovch fotografi pinejcch tak jasn dkaz o t i on stejnokrojov soustce, nebo sti vstroje. Peliv popisky snadno uvedou do problematiky a zaujmou tak i laickou veejnost.
 

Datum konn: 07.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nmst 1/1
Kad pondl, vdy v 17.00 hod. a do 5.12. Tit se mete na tyto pednky: Jedl houby a jim podobn jedovat, Beseda o houbch, Houby naich zahrad, Nebojte se pavuinc, Houby naruench biotop aneb destrukc prody k jejich ochran.
 

Datum konn: 08.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia, Ndran 615/30, Ostrava
8. 11. V 17.00 VITRNKA VOLUME 2 - EXILOV TISKY
Vernis vstavy knek, kter u ns za komunismu nemohly vychzet a byly vydvny v exilu. V listopadu se v na nov galerii Vitrnka, jejm autorem je socha Petr Szyroki, budete moci seznmit se zajmavmi exilovmi tisky, napklad z legendrnho Sixty-Eight Publishers. Vechny knky budou po ukonen vstavy prodejn.

 

Datum konn: 08.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: diskuse
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia, Ndran 615/30, Ostrava
V 18.00 ROZPAD SOVTSKHO SVAZU A POSTSOVTSK PROSTOR V 90. LETECH 20. STOLET
Moderovan diskuse s historiky Liborem Svobodou, Milanem Brtou, Matjem Blm a Vojtchem Vlkem. Spolu s historiky z stavu pro studium totalitnch reim se budeme vnovat tmto tmatm: Gorbaov, perestrojka, znik sovtskho impria a nstup Borise Jelcina, osamostatnn Ukrajiny, Bloruska, Pobalt a stedoasijskch republik, vlka v eensku. Veer moderuje historik Vojtch Vlek.
 

Datum konn: 09.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Slezskoostravsk hrad - mal sl
16:00 PhDr. Ji Jung, Ph.D. - Zapomenut historie budovy rektortu OU - klter kongregace sester sv. Ke v Moravsk Ostrav. Rektort Ostravsk univerzity sdl v budov postaven v roce 1900 jako klter kongregace Milosrdnch sester sv. Ke.
 

Datum konn: 11.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: literrn projekt
Adresa: Knihkupectv OU na Mlnsk ul.
V 17.30 LITERRN OBRAZ REGIONU 1918-2018
Slavnostn uveden vstup literrnho projektu NAKI II.
Osobnosti, udlosti, instituce, msta a texty severovchodn Moravy a eskho Slezska v katalogu, map a slovnku.
Pozor - kon se v univerzitnm knihkupectv Ostravsk univerzity na Mlnsk ulici.
 

Datum konn: 11.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: literrn veer
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nmst 1/1
VE VLNCH STBRNHO VTRU, ve kter se zamme na tvorbu Frni rmka.
 

Datum konn: 15.11.2022
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: beseda
Adresa: Knihovna Frdek.Mstek
od 17.30 hodin - Modr salonek Mstsk knihovny FM /Hlavn 112, FM - st Mstek. inkuj: Olga SZYMANSK, Jana KLEKOV - doplnno poezi autora, hudbou.
 

Datum konn: 16.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Slezskoostravsk hrad - mal sl
16:00 prof. PhDr. Ale Zick, Ph.D. - Od periferie k prmyslovmu srdci monarchie. Pednka se pokus populrn formou pedstavit rozvoj Ostravy a okolnch mst a obc nejen jako vznamnch stedisek hornictv a hutnictv eleza, ale tak jako dleitch center petrochemie, tk chemie, tkho strojrenstv a dalch prmyslovch odvtv. V diskusi nezstanou stranou ani otzky sociln i demografick.
 

Datum konn: 16.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: setkn
Adresa: Ostrava, Bieblova 3
Srden pozvn na listopadov setkn klubu "aj o pt"
od 15-17 hod. V tomto podzimnm ase si zpjemnme spolen strven as vrobou re z javorovho list. Pomcky k vrob budou pro vs pichystny, s sebou si vezmte sek na vrobek. Tme se na Vai nvtvu a shledn!
Centrum pro zdravotn postien Moravskoslezskho kraje o.p.s.
 

Datum konn: 18.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nmst 1/1
v 17 hod. na Vs ek pednka Mystick svt Bohuslava Reynka.
 

Datum konn: 23.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Slezskoostravsk hrad - mal sl
16:00 RNDr. Jan Lenart, Ph.D. - Skryt klenoty krajiny Slezsk Ostravy. Souasn krajina Slezsk Ostravy se skld z mnoha vrstev, z nich vtinu bn nvtvnk neum odhalit. Vedle sebe tak meme najt zbytky pvodn prody, pedindustriln zemdlsk krajiny, prmyslov arely i modern msto. Mnoh zajmav msta upadla v zapomnn, jejich hodnoty jsou skryty a ekaj na sv znovuobjeven. Na pednce vm Jan Lenart uke alespo jejich zlomek.
 

Datum konn: 30.11.2022
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Slezskoostravsk hrad - mal sl
16:00 Mgr. Kvta Jordnov, Ph.D. - Prvodcovsk praxe na hradech a zmcch v historick retrospektiv. Pednejc ve svm pspvku mapuje vvoj princip a pstup k provzen na hradech a zmcch, zejmna v obdob druh poloviny 20. stolet. Monitoruje zsadn faktory, kter ovlivovaly tvorbu prvodcovskch text z obsahovho hlediska i vzhledem k jejich formln podob. Zabv se monostmi zpstupnn objekt i zkladnmi regulemi prvodcovsk praxe.