Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Odkud pramení popularita sociálních sítí
 
Nejvyšší stupe pyramidy poteb A. Maslowa hovoí o seberealizaci. A uvate, jak jednoduché je se realizovat pes sociální sít – staí pár sekund a kliknutí a hotovo! Meme sdílet nahrávky (i totáln píšerného) zpvu, tance, literárního díla, recenze seriálu, politických názor, postavy v plavkách… Meme se „vyzvracet“ do kyberprostoru, kdykoliv pocítíme nutkání. Cokoliv, co nás napadne a co absolutn nikoho nezajímá a bum, je to na svt. Pro celý svt. Navdy. A heuréka, nestojí to zase tolik mnoho financí, úsilí ani asu (mínno zveejnní). Zasáhnout meme pitom stovky i tisíce, ale zrovna tak i desítky milion uivatel! A najednou trníme na vrcholu pyramidy poteb, která motivuje naše jednání. A tím jsme i u odpovdi, odkud pramení popularita sociálních sítí. Vezmme si, jak nároné je dosáhnout úspchu ve skuteném svt. Kolik asu, úsilí, financí a tisíce dalších vcí stojí zaloit kapelu, která bude hrát na festivalech a její písniky zahrají v rádiu? Jak nesmírn nároné je napsat knihu a také ji vydat? Jakým musíme oplývat talentem, odhodláním i nezbytným štstím, abychom uspoádali vernisá svých obraz nebo fotografií? Jak musíme ít a jednat, abychom si vyslouili respekt a uznání širokého okolí? Jak vysokou kvalitu práce musíme odvádt, abychom se na kariérním ebíku prokousali výše? Tohle všechno u je hodn tké. A zdaleka ne kadý tak v hierarchií poteb vystoupá a na úplný vrchol. Zdaleka ne kadý zaije ty nejsladší pocity štstí a úspchu. Alespo ne v reálném svt. Jene sociální sít nabízí zkratku. Umoní nám tyto poteby naplnit a uvolní nám hormon štstí – dopamin. A my si na nich na oplátku vytvoíme závislost.

 

Otázkou zstává, zda je tato zkratka dobrá, nebo špatná? Z mého pohledu toto uspokojení poteb není plnohodnotné a chybí mu jistá autentinost. Souasn chápu postoj tch, kteí budou tvrdit, e kdy to dotynému staí ke štstí, pro mu ho kazit?  Ok, na tom by asi nic vyloen špatného nebylo, kdyby to tím ovšem také konilo… Jene ono nekoní. Sociální sít tu nejsou proto, aby nám poskytovaly radost a štstí, jsou tu proto, aby generovaly zisk. Je to ohromný byznys na vydlávání penz a uplatování moci nad miliardami uivatel a jejich daty, asem, pozorností… A proto tvoí sofistikované nástroje a rafinované prostedí, v nm se uivatelé navzájem posilují v psychické závislosti. Protoe pak na nich bude chtít inzerovat kadý. Sociální sít zkrátka pedstavují jeden z nejefektivnjších nástroj ovládání lidské mysli. A proto jsou také extrémn nebezpené. Kdo je ovládá, disponuje obrovskou mocí. Chceme to? A ten „nkdo“ – jsou to ješt vbec lidé, kdo toto všechno ídí? Nebo se nám to u úpln vymklo z rukou?
 
 
Vzpomínáte z lekcí psychologie na Pavlovovy pokusy se psy? Nkteré naše reflexy jsou nepodmínné (vrozené), jiné jsou podmínné (nauené). Pavlov psm vdy pi krmení rozsvcel svtlo – postupem asu se nauili reagovat na samotné svtlo a nikoliv rádlo, take slintali na rozsvícenou árovku, i kdy ádné jídlo nedostali. To je podmínný reflex, Pavlov prost naprogramoval psy. A to samé iní sociální sít se svými uivateli. Ti se na n nauili vracet, protoe oekávají odmnu – nové sledující, nová srdíka, nové komentáe, nové fotky od pátel, nové píspvky ve skupinách, nové návrhy pátelství, nové návrhy stránek, nové produkty ve slev… Jednoduše eeno, do mozku se jim propsala informace, e pokadé, kdy otevou své profily a sociální sít, bude tam na n ekat odmna. Nkdy vtší, nkdy menší, ale v zásad se nepihodí, e by pišli a nic nedostali. To u si algoritmy pohlídají, koneckonc jsou k tomu stvoené. Proto na všechny Facebooky, Instagramy a tuny dalších lezeme x-krát za den. Protoe a u vdom i nevdom máme v mysli uloenou pedstavu odmny. (A kadý chce odmnu, kdy ji me dostat.) Je to nauený podmínný reflex stejn jako rádlo-svtlo, nic víc. Další kouzelnický trik, další hrátky s lidskou psychikou.

Ukázka z pipravované knihy Tomáše Záeckého „Digitální trest Boí“

 
Tomáš Záecký
* * *
Zdroj ilustrací: https://pixabay.com/cs a https://www.ecanis.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.06.2023  04:07
 Datum
Jmno
Tma
 21.06.  04:07 Ivan
 20.06.  17:56 sv
 20.06.  09:47 Von