Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jarmil,
ztra Tamara.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eština je drahokam

Ano, mají pravdu cizinci, co se jí uí a íkají jak je tká. Ale krásná a bohatá!

Nedávno jsem poslouchala rozhovor s naším pedním odborníkem na jazyk eský dr. Karlem Olivou. Téma bylo stejné jako v SeniorTipu: Pro je v souasnosti zaplevelován eský jazyk anglickými a jinými zpotvoeninami. Odpov nebyla jednoznaná. Z velké ásti je to zpsobeno lavinou technických novinek, které se na nás ítí ze všech stran. Mnohé nemají v eštin pojmenování. Moná ho asem získají, moná se uchytí název technického výrobku. Kadopádn dr. Oliva uklidoval posluchae, e eština se umí s takovými jevy vypoádat. Nco pijme, nco ne. Piznám se, e m to úpln neuklidnilo. Ono toti nejde jen o technické novinky. Naše venkovská mravá samoobsluha zvaná penny pímo hýí cizokrajnými názvy potravin.

O vánocích pi hezkém rodinném setkání padla e mj. na cizí jazyky. A jedna mladá dáma nabídla k diskuzi svj názor: eština není moc bohatá e, bohatší je anglitina. Zeptala jsem se, pro si to myslí. No, já tedy neumím moc anglicky, ale Jarda anglicky umí a íkal, e anglitina má nejvíce slov.

To asi ano, ale to neznamená, e je nejbohatší. To je asi jako kdybys ekla, e nejkrásnjší je louka u rybníka, protoe tam roste nejvíce kopiv. A hele, zeptej se Jardy, jak se ekne anglicky mamineka, mimineko, dcerunka, tatíek, taulda, podkovnka, flintika, nebo poprchává i piporal jsem se.

S láskou vzpomínám na svého dobrého kamaráda echoaustralana Boka Šindlera. Opustil tento svt ped nkolika lety v poehnaném vku 95 let.

asopis VSTNÍK Sokola Sydney se v kadém ísle pyšnil jeho lánky práv na téma bohatost eštiny. S Bokovým odchodem odešel i Vstník. Naštstí mám nkteré výtisky uschované a tak jsem do nich zrovna znovu nahlédla. A znovu jsem se zatetelila radostí nad jeho psaním. A to nebyl ádný jazykozpytec, ale právník.

Mj další australský kamarád, velký eský vlastenec (ano, ti jsou hlavn mimo naši republiku), se jednou rozplýval nad tím, jací jsou Slované vzdlaní u od dávnovku. V dob, kdy u nás Jan Hus eštinu vylepšoval, modernizoval (viz nap. nabodeníka), hledali Angliané teprve svj jazyk a museli si vypomáhat latinou, stejn jako Francouzi, Španlé aj.

V kadém pípad jsem ráda, e umím dobe esky a povauji svj jazyk za poklad.
Eva Stíovská
* * *
Anotaní foto https://slideslive.com/s/karel-oliva-797

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.01.2023  10:35
 Datum
Jmno
Tma
 26.01.  10:35 Eva Stovsk Podkovn
 25.01.  20:44 olga jankov
 25.01.  13:16 Vesuviana
 25.01.  11:00 Von
 25.01.  09:55 Jaroslav
 25.01.  09:06 Pemek
 25.01.  05:50 Ivan