Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pojte s námi do bijáku aneb Kino, biograf, bijásek

Máte zrovna volnou chvíli, kousek vzácného asu? Staí se jen v pohodlí posadit a kliknout na odkaz krátkého filmu, který je vdy po ruce. Iluze velkofilmu nás uvede do seriálu amatérských snímk z rzného prostedí, nevypulírovaného profesionální úpravou a dokonalou technikou. Nabídne vám prostý námt, jaký zaíváte denn pi své práci, pi ivot rodiny a bných starostech. Ukáe vám na místa, kde jste ješt nebyli, nebo jste je shlédli ponkud jinak a upomene vám pohledy vašich vzpomínek z fotografií, které jste pi cestování nasbírali. Poslechnete si hudbu, která vás uklidní nebo uvede do píjemné nálady s pohledy na památky a významná místa naší zem. To vše mete spatit v novém seriálu amatérských snímk, které mimo dobré nálady pinesou i plno inspirace. Dopejme si prosté krásy a poutavých pohled na SeniorTipu.

 
* * *

Cesta kolem Hamerského potoka

Šumavské plán, nmecky zvané gefilde daly jméno horským obcím Kvilda a Horská Kvilda. Úasná, plná, šavnatá zele širokého údolí s meandrujícím potokem, který si v této ásti, na úpatí hory Antýgl, zachoval pozstatky po rýování zlata a starých hamrech.  Svdí o tom mohutné sejpy a zlatonosné rozsypy a strouhy.
Cestou od bývalé osady Hamerské domky se Hamerský potok mní ve dravou bystinu, zaíznutou mezi horské svahy. Sleduje ho formanská cesta, nyní turistická stezka po modré z Horské Kvildy na Antýgl. Romantické výhledy vzbuzují celých sedm kilometr pravé nadšení pro fotografy a filmae. Autor se inspiroval pohledem na jiskivou vodu, perlící se v paprscích slunce, peskakující balvany všech tvar a tiše protékající tkami s kapradím.
Svahy nad potokem jsou místy proídlé a poseté bílými kmeny poraených smrk pi likvidaci následk ádní orkánu Kyrill v lednu 2007. Orkán tehdy zásadn zmnil tvá Šumavy. Odklízení následk trvalo mnoho let. Vítr o rychlosti 145 kilometr v hodin lámal stromy jako sirky a ohýbal kovové zábradlí mstku jako z papíru. Pozstatky jsou ješt dobe viditelné ve filmu.
Romantická cesta ve snímku, vás urit zláká k návštv tohoto nádherného prostedí, kde na konci cesty najdete pohostinné oberstvení na soutoku s Vydrou.

 

Prolink na film
 
Vlí návraty

Film Vlí návraty svým názvem naznauje, e na Šumav kdysi vlci bn ili a do doby, kdy byli na konci …..století vyhubeni. Proto snímek zaíná smutným zavytím a dvma výstely s následným pohledem na památník místa a dobu kde byl zastelen poslední vlk na Šumav. Péí Národního parku Šumava bylo vybudováno Informaní centrum Srní s oborou. Souástí venkovního areálu je vlí tíhektarový výbh s vyhlídkovou lávkou a krytými pozorovacími pístešky ti a tyi metry nad úrovní terénu.
Ke spatení ivých len vlí rodinky je potebné štstí. V dob natáení nám štstí nepálo, dalekohledy nepomohly a as krmení byl daleko. Pro podobné pípady jsou návštvníkm promítány filmy z kamer, umístných ve výbhu s poutavým výkladem prvodce stediska. 

 

Prolink na film

Kozí stezkou

Kozích stezek existuje nkolik. Jsou zajímavé, nkteré pro turisty nároné, mén schdné, ale jedna z nich je zcela originální. Vede Jelením píkopem Praského hradu a má bohatou historii a význam. Jelení píkop tvoí pírodní roklina, kterou protéká potok Brusnice. Pídomek jelení má z doby císae Rudolfa II., kdy se zde chovala lovná zv, která se zde prohánla a do konce 18. století.
Film pochází z doby mimoádn povoleného pístupu veejnosti ped nkolikaletým uzavením prostoru z dvod oprav a rekonstrukce. Praáci a návštvníci Prahy tak mohli spatit celou dolní trasu se spojovacím tunelem a horní ástí s medvdincem na vlastní oi a nemuseli se spokojit jen pohledem z dolní zatáky v Chotkových sadech na ozbrojenou hlídku za oplocením.

 

Prolink na film

Autoi seriálu: Pemysl asar a Václav idek
* * *
Ilustrace: https://www.kudyznudy.cz https://mapio.net/pic/p-99803253/
https://www.horydoly.cz
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.09.2022  13:38
 Datum
Jmno
Tma
 25.09.  13:38 Vclav idek Opraven "Koz stezka"
 23.09.  20:25 Pemek
 23.09.  11:19 Vclav idek Podkovn
 23.09.  08:40 von
 21.09.  23:46 Ivan
 21.09.  22:27 Evussa
 21.09.  18:18 blanka k.
 21.09.  10:00 Vesuviana Pemkovi a Vclavovi
 21.09.  01:23 Ivan Vaclavovi
 21.09.  00:53 Vclav idek Omluva