Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radoslav,
ztra Stanislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠVINDL
 
Kadý z nás se urit nkdy za svj ivot setkal s podvodníky. Jsou ve všech oborech a šikovným nátlakem lovka pesvdí k podpisu neho nekalého a pak tento dvivý lovk na to pkn doplatí.

Stalo se nám to u nkolikrát. Ano, nkolikrát, nebo oni jsou tak podlí a záludní, e lovk ani nepozná, e je podvedený. Dokonce jim i slušn podkuje, ale následky mohou být a k plái. Zkušení podvodníci velice dobe vdí, ke komu si co mohou dovolit.

Výraz našich nechápajících tváí jim to naznail a to prosím u po nkolikáté, jak u jsem se zmínila. Profesionáln se do nás obuli, no a my bláhoví uvili tm jejich nástrahám. Párkrát jsme pišli o peníze. Ješt e ne o tolik, aby nás to úpln zniilo, ale stailo to k zamyšlení. Te u víme, e to tak prost mlo být, jinak bychom se nikdy nepouili a stále se nechávali tmito podvodníky okrádat.

Dostávalo se nám dost lekcí a my dlouho ádného varování nedbali a jednou!!!

Zase to znlo úasn. Leták nabízel k prodeji byty s výhledem na moe ve stát „Queensland” s moností se na nemovitosti podívat. Odlet pímo z Canberry, dokonce se zpátení letenkou zdarma. íkali jsme si s nadšením, e to spojíme s dovolenou. Zavolali jsme na inzerát a na drát nás vítal milý agent. Potebuje pouze naše jména a adresu a na jejich základ obratem zašle letenky. K naší velké radosti udlal vše, jak íkal. Dokonce jsme si libovali, jak je spolehlivý a nápomocný. Brzy ráno v urený den odletu jsme byli pipraveni na letišti. Agent byl s námi ve spojení mobilním telefonem.

Letadlo pipravené na rozjezdové dráze se naplnilo cestujícími. Pi rozjídní v letadle všechno chrastilo, škubalo a po chvilce nco prásklo. Pilot zabrzdil a ozvala se letuška. Letadlo má technickou poruchu a všichni musí vystoupit. Vrátili nás do letištní haly a snaili se všem najít nejbliší alternativní odlet. Odmítli jsme nabídku. Nco mn íkalo, a se radj vrátíme dom a nesnaíme se ten den nikam lett. Zavolali jsme dotynému, e dnes nememe pilett, a se nezlobí. Vysvtlili jsme mu situaci, která nastala. Vbec se nezlobil, práv naopak nám mile sdlil, e zorganizuje jiný let na píští termín a pošle nové letenky. To není moné? Takový servis!

„To je co?” íkám spokojen manelovi. Do týdne jsme našli nové letenky ve schránce a plánoval se další let za vysnným sluníkem a pípadné koupi bytu jako investice, abychom mli kam se v zim pesunovat za teplem. (Musím pipomenout,e se jedná o rok 2001.)  Dv noci ped odletem, jsem mla sen:
Picházím k ece s istou a klidnou vodou. Vlezla jsem do ní a plavala s proudem. Najednou se eka promnila v boulivou eku s nkolika proudy, které se obracely ve víry. To u jsem tak klidn neplavala, mohla jsem se utopit. Voda se zmnila ve špinavou, kalnou, bahnitou a do hndoerné barvy. Zaala jsem se smiovat s tím, e utonu. Podailo se mn však vyškrábat na beh. Dostala jsem se na pšinku a ta m dovedla na rozcestí dvou cest. Jedna se vzdalovala do kopce a druhá dol bokem z kopce. Nechtla jsem jít ani jednou z nich. Vtom pibhla skupinka dtí, nejstaršímu chlapci mohlo být podle odhadu piblin tak deset let. Šla jsem za dtmi, které šly zpt k ece. Zmínný chlapec uvolnil jakousi závoru, špinavá voda se vytratila a zase tam byla ta krásná, istá, klidná eka. Dti do ní naskákaly a plavaly po proudu dol. Já honem za nimi. S dtmi jsem ve snu nemluvila, prost m ani nevnímaly, jako bych tam vbec nebyla. Ráno jsem sen zapsala do svého snáe a vyprávla ho Vladimírovi. Další varování?

Zavolali jsme agentovi, e opt nepiletíme, e jsme si celou akci rozmysleli a posíláme letenky zpt. Tentokrát u tak mile nereagoval. Rozhavil telefonní dráty tak, e jsme museli odloit sluchátko. Tentý veer ve zprávách varovali lidi, e ve stát „Queensland” se objevila skupina podvodník a prodává nemovitostí o 40% pedraené, ne je jejich pvodní hodnota. Policie mla plno práce s chytáním tchto zrd. K našemu štstí, jsme tentokrát uposlechli vnitního hlasu. A ti švindlíi? Co na to íct? Asi, e kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá. Anebo - Boí mlýny melou pomalu, ale jist! Snad dostali za vyuenou a okradeným lidem museli peníze vrátit. To u nevíme, ale jedno je nám jasné. Nejednalo by se tentokrát o pár šlupek, ale pišli bychom o hodn tisíc, o zdraví a nebo o nervy.

ÚPIS S ÁBLEM TENTOKRÁT NEVYŠEL !
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.10.2020  09:58
 Datum
Jmno
Tma
 11.10.  09:58 Von