Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jaromr,
ztra Zlata.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Kalendrium
Datum:
23.09.2021  06:49
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 23.9. 1845 se narodil Jaromr Hmal, zemel 25.6. 1905 v Helsinkch, Finsko.
Pochzel z hudebnickho rodu, kter peel z Polska do ech v roce 1793. Zakladatelem hudebnick tradice se stal varhank Vojtch Hmal. Hudb se vnovalo vech jeho est dt. Jaromr Hmal vystudoval na prask konzervatoi hru na violoncello. Od roku 1871 psobil se svmi bratry v orchestru prozatmnho divadla. O rok pozdji se stal koncertnm mistrem opery v Helsinkch. Bhem przdnin koncertoval v echch s Kvartetem brat Hmalch.
 
Datum:
21.09.2021  07:20
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


21.9. 1832 zemel Walter Scott, narozen 15.8. 1771 v Edinburghu. Byl to skotsk bsnk, prozaik, romanopisec a sbratel skotskch balad, pedstavitel romantismu.

V mld onemocnl dtskou obrnou a ochrnul na jednu nohu. Dtstv proil u svho ddeka na skotsko-anglickm pomez, kde si velmi oblbil pohdky a lidovou slovesnost. V roce 1792 absolvoval prva na edinburgsk univerzit, stal se prvnkem a v letech 1806-1830 byl ednkem nejvyho soudu v Edinburghu. Roku 1812 se sptelil s anglickm bsnkem lordem Byronem, kter svm revolunm romantismem do jist mry ovlivnil jeho tvorbu.

Walter Scott zanal jako romantick bsnk. Ji jeho kniha z roku 1805 Pse poslednho skotskho barda (The Lay of the Last Minstrel) se stala bestselerem (za 4 roky se prodalo 21 000 vtisk). Vrcholem jeho bsnick tvorby je Jezern panna (The Lady of the Lake) z roku 1810, v n se panovnk zamiluje do skotsk horalky. Na motiv tto poemy napsal v roce 1819 operu Gioacchino Rossini. V roce 1819 byl Walter Scott poven do lechtickho stavu.
 
Datum:
20.09.2021  06:16
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

20.9. 1738 v Mantn se narodil Vclav Norbert Brixi, zemel 15.4. 1803 v Plan. Byl to esk varhank a hudebn skladatel. Pochzel z hudebn zaloen rodiny, jeho otec byl skladatel a varhank. Prv po otci zddil hudebn nadn, studoval i hru na varhany. V roce 1758 vstoupil Vclav Brixi do cistercickho kltera v Plasech, byl vysvcen na knze a pijal jmno Jeronm V kltee byl varhankem a poslze v letech 1772 - 1781 se stal editelem kru. Jeronm Brixi psobil jako far v Plan. Psal chrmov skladby, z nich se dochovala jen st, vtina byla ztracena. 
Datum:
19.09.2021  07:11
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

19.9. 1908 se narodil v Helsinkch Mika Waltari, zemel 26.8. 1979.

Mika Waltari byl finsk spisovatel, dramatik, scnrista a pekladatel. Studoval teologii, ale pozdji peel na studia filozofie, literatury a djin umn. Ve svt je velmi znm, a jeho dla byla peloena do vce ne ticeti jazyk.

Cel ivot se vnoval literrn tvorb, doshl uznn nejen doma, kde v roce 1957 byl jmenovn lenem Finsk akademie, ale i v cizin, byl navrhovn na Nobelovu cenu mru.
Literrn tvorba Mika Waltariho je vestrann a obshl. Psal krom przy divadeln a rozhlasov hry, filmov scne, bsn a pekldal. Jeho knihy nesou ivotn uznvn osobn svobody, lidskosti a tolerance. Snad nejznmj autorv romn je Egypan Sinuhet z roku 1949. Z dalho dla je mono jmenovat: Cesta do Istanbulu, Krvav lze, astn hvzda, Tajemn Etrusk."Bohatm nen ten, kdo m zlato a stbro, ale ten, kdo se spokoj s mlem." Mika Waltari.


 
Datum:
14.09.2021  09:52
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
14. z 1886 se narodil Jan Masaryk, diplomat a politik, syn T. G. Masaryka

Za druh svtov vlky byl eln pedstavitel zahraninho odboje. Jeho promluvy v londnskm rozhlase byly vydny knin pod nzvem Vol Londn. Byl stoupencem politiky mrov spoluprce mezi Vchodem a Zpadem. V noru 1948 pijal keslo ministra zahrani v Gottwaldov vld. Zemel 10. bezna 1948 za okolnost, kter nejsou vyjasnny.
 
Datum:
13.09.2021  07:33
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
13. z 1914 pi rusk ofenziv na halisk front zmizel bsnk, prozaik a kresl, pedstavitel generace anarchistickch bui Frantiek Gellner (nar. 19. 6. 1881) V bsnickch sbrkch Po ns a pijde potopa, Radosti ivota, Nov vere vyjdil mravn deziluzi sv generace, bohmskou reakci na m칻ck zpsob ivota. Dal sbrky - Cesta do hor a jin povdky a romn ve verch Don Juan.

Ukzka z dla

J drm pohr ve sv dlani.
Je zpnn a petk.
J drm pohr ve sv dlani,
jen ek na rty lovka.
Jen ek, zdali vno jeho
se do brzd vyschlch rozleje,
na snivch kvtech v jinch svtech
zda zavs sv krpje.
Jen ek, zda se sehnou kvty
pod onou t ku zemi.
Jen ek, zdali jin svty
rozz svmi vnmi.
J drm pohr ve sv dlani,
jen ek na rty lovka.
J drm pohr ve sv dlani:
sv srdce, kter petk.

(bse Petkajc pohr ze sbrky Po ns a pijde potopa)
 
Datum:
11.09.2021  07:23
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
11. z 1855 se narodila rakousk hereka Katharina Schrattov. V letech 1883 - 1900 psobila v Burgtheateru ve Vdni.

Prv ji vybrala csaovna Albta (zvan Sisi), aby csai, bhem dlouhch cest po svt, dlala spolenost. Katharina se stala dvrnou ptelkyn csae Frantika Josefa I. Akoliv j byly nabzeny obrovsk sumy, odmtla cokoliv z jejich vztahu zveejnit. Kdy Frantiek Josef I. v listopadu 1916 zemel, byla k jeho loi pizvna i Kateina Schrattov, aby se s nm rozlouila. Na poheb jt ale nesma a tajemstv o vztahu dvou osamlch lid si odnesla do hrobu.
 
Datum:
09.09.2021  07:08
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


9.9. 1890 v Praze se narodil Vilm Ztek, zemel 11.8. 1956. Byl to esk opern pvec-basista, kter pat mezi nejvt osobnosti v djinch Opery Nrodnho divadla.


Narodil se v praskm Podskal a dtskou touhou bylo stt se nmonkem. Se zpvem zaal v pveckm spolku zamstnanc tiskren Vyehrad a pot zaal navtvovat Pivodovu pveckou kolu, V roce 1911 se astnil zkouky mladch talent v Nrodnm divadle, kde jeho hlas zaujal Karla Kovaovice, tehdejho fa opery. Poznal Ztkv talent a nabdl mu spoluprci, nejprve ve sboru. Vilm Ztek zaal zkouet, ale na slavn scn vystupoval a od roku 1913 a brzy mu pibvaly dal a nronj role. Pes deset let psobil ale i jako inoherec.

V roce 1925 studoval zpv v Itlii, brzy pot tam vystupoval, mimo jin v Turn, i v milnsk La Scale. Hostoval tak v berlnsk opee, ve Stockholmu, v Pai, v Moskv a v Blehradu. Od roku 1933 opt dostal angam v Nrodnm divadle, kde pak psobil dlouh lta do roku 1947. Kariru pvce peruilo tk onemocnn v roce 1947.
V roce 1946 zskal Vilm Ztek titul Nrodn umlec.
K nejslavnjm rolm Vilma Ztka patil Kecal, Vodnk, Chrudo z Libue, Figaro, Mefisto z opery Faust a Marktka, Boris Godunov, Basilio z Lazebnka sevillskho, tak Don Giovanni nebo Janek z opery V studni.

 
Datum:
08.09.2021  06:49
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Ped 180ti roky, dne 8.9. 1841 v Nelahozevsi se narodil Antonn Leopold Dvok, zemel 1.5.1904 v Praze.

Antonn Dvok byl jeden z nejvznamnjch hudebnch skladatel vech dob a je svtov nejproslulejm a nejhranjm eskm skladatelem vbec. Obohatil eskou hudbu o etn dla zkladnho vznamu, je pedstavitelem tzv. klasicistn romantick syntzy.

Antonn Dvok psobil 3 roky jako editel Nrodn konservatoe v Novm Yorku, po nvratu zpt se stal profesorem skladby na prask konzervatoi, vychoval adu vznamnch eskch skladatel jako byl nap. Vtzslav Novk a Josef Suk star.

Dlo Antonna Dvoka je rznorod, obsahuje velk symfonie, vokln instrumentln skladby, oratoria, kantty, opery. Symfonii . 9 e-moll zvan Novosvtsk lze adit k nejlepm dlm svtov symfonick tvorby. Nahrvka tto symfonie vstoupila v roce 1969 spolu s americkm kosmonautem Neilem Armstrongem na Msc pi pistn Apolla 11.

V letohrdku Amerika v Praze sdl od roku 1932 Muzeum Antonna Dvoka a v kouzelnm mst Vysok u Pbrami ctme pmo duch inspirace je dala vzniknout opee Rusalka i Armida. Je teba jet pipomenout i obec Nelahozeves, kde nalezneme skladatelv rodn dm.

 
Datum:
07.09.2021  07:26
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

7.z 1909 v Istanbulu se narodil eckm rodim Elia Kazan, zemel 28.9. 2003 v New Yorku. Brzy po jeho narozen rodie emigrovali do USA.

Elia Kazan byl jednou z nejvraznjch osobnost americk kinematografie, reisr, herec, spisovatel a scnrista.

Ve svch 26ti letech v New Yorku ji psob jako reisr v divadle, na konci druh svtov vlky se sthuje do Hollywoodu, a zaala jeho velk karira filmovho reisra.

Filmov adaptace divadeln hry Tramvaj do stanice touha z roku 1951 mu vynesla 12 nominac od Filmov akademie, tyi z nich promnil a z herce Marlona Brandona, kterho objevil u dve, udlal filmovou hvzdu. Dal slavn film Na vchod od rje byl adaptac stejnojmennho romnu Johna Steinbecka a zrodila se nov hvzda, herec James Dean, kter bohuel tragicky zemel v roce 1955. I tento film byl ocenn Oscarem v roce 1955.

Elia Kazan je i autorem knihy Tich dohoda je vyla v roce 1967 v USA a sklidila obrovsk ohlas, autor natoil dle romnu stejnojmenn film. V roce 1999 obdrel Cenu Americk filmov akademie Oscar za celoivotn dlo.
 
Datum:
05.09.2021  07:14
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


Dnes se podvme do doby, kdy il Frantiek Vclav Ma. Jmenovan se narodil 5.9. 1694 v Tebi a zemel 15.2. 1744 v Jaromicch nad Rokytnou.
Byl to esk skladatel, komornk a kapelnk na zmku v Jaromicch. Zklady hudebnho vzdln zskal Frantiek Vclav Ma od otce, kter byl v Jaromicch varhankem. Stal se komornkem hrabte Questenberga, se kterm odcestoval do Vdn. Zde inkoval v jeho kapele a doploval si hudebn vzdln. Po nvratu do Jaromic r. 1723 organizoval zmeck opern pedstaven a souasn psobil jako kapelnk a tenorista. Byl plodnm skladatelem, ale vt st jeho partitur se ztratila. Jeho opera O pvodu Jaromic je nejstar znmou operou eskho skladatele; dochovala se s libretem v italtin i v etin. Ve sv tvorb navazoval na barokn skladatele, v symfonick tvorb vak podstatnm zpsobem pispl k rozvoji ran klasicistn sontov formy.
Frantiek Vclav (nkdy je uvdn jako Antonn/ Ma byl nesmrn pracovit, piln mu, kapelnk,Vedl soubor, taky komponoval, byl skvl tenorista. Jeho barokn dla loklnho vznamu maj podle muzikolog galantn styl s drazem na melodickou zpvnost. I dnes se podle odbornk stoj zato k nim vracet. Jaromice nad Rokytnou prosluly dky hrabti Quenstenbergovi nevdanm hudebnm ivotem, hudba se dala i dky zmnnmu F. V. Movi srovnat s hudbou provozovanou na panovnickm dvoe.

 
Datum:
04.09.2021  06:31
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


4.9. 1907 zemel Edward Hagerup Grieg, norsk hudebn skladatel, narozen 15.6. 1843.
Edward Grieg je povaovn za nejvtho norskho skladatele vbec, vynikajcho klavristu.

Narodil se a vtinu ivota proil v Bergenu, od esti let ho vyuovala matka he na klavr. Grieg studoval na konzervatoi v nmeckm Lipsku a pozdji u dnskho skladatele Niele W, Gadeho. Spolupracoval s Henrikem Ibsenem , tvoil krtk skladby, drobn, intimn, kter mly vyvolvat nladu. Vechny svoje skladby dokzal koncertn zahrt a dirigovat. Jeho dlo zaujalo nap. skladatele Ference Liszta, se kterm se nkolikrt setkal, korespondoval i s Josefem Bohuslavem Foersterem.

Edward Grieg vychzel z nrodnch tradic Norska a erpal z norsk lidov hudby. Mezi nejvznamnj dla Edwarda Griega pat: Koncert pro klavr a orchestr a moll op. 16,
Orchestrln suity Peer Gynt vybran ze scnick hudby ke he Henrika Ibsena, Lyrick kusy pro klavr vetn slavnho Svatebnho dne na Troldhaugenu.

 
Datum:
01.09.2021  06:59
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

1.9. 1831 v Praze se narodil Jaroslav ermk, zemel 23.4. 1878 v Pai.
Jaroslav ermk byl esk mal, realista, romantik. Jeden rok byl kem Christiana Rubena na Prask akademii, pot v roce 1849 odjd pes Mnichov, Drany, Berln a Dsseldorf do Antverp, kde se zapsal na malskou akademii.
Po cest do Holandska vstoupil roku 1850 do Gallaitova ateliru v Bruselu. Byl autorem heroickch a romantickch historickch obraz s nmty k slovanskm tradicm. Mimo to namaloval mnoho zti a podobizen.
Jaroslav ermk byl jako prvn esk umlec vyznamenn zlatou medail na Paskm salonu. Ve svm dle se inspiroval francouzskm malem Delacroixem a anglickm bsnkem lordem Byronem. il ti roky na Balkn.

Velkou zajmavost je, e Jaroslav ermk od roku 1869 a do sv smrti vlastnil dm v rybskm a korzrskm pstavu Roscoff. Byl to prvn ech, kter absolvoval jachetn kolu. Uinil tak pi svch studich na malsk akademii v Belgii, kde si oblbil moe. O jeho odvnch plavbch a respektu, kter k nmu mli bretont rybi, se zmiuje Frantiek Kok ve svm romnu "Pouta vrnosti".
Z dla nap. echy po Bl hoe, Rann vojvoda, idovsk hbitov, obrazy z pobytu v ern hoe jako je nap. ernohorsk domcnost, ernohorsk skly, ernohorsk madona, obrazy s nmty z bretaskho pobe: Dvoreek v Roscoffu, ivot na pobe Roscoffu, Marna v Roscoffu, Mlad Bretonec, Zti s rybami atd.

Paul Verlaine nalezl pro ermka hezk pirovnn: "Byl kormornem v boui, kter vyrazil vkik a zmizel v mlhch".

 
Datum:
31.08.2021  07:47
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


31.8. 1855 v Chrudimi se narodil Eduard Bartonek, zemel 7.5. 1915 v Praze. Byl to esk hudebn skladatel, varhank, sbormistr, folklorista, hudebn publicista. Vystudoval vy relka v Praze, pot nsledovalo soukrom studium hudby. Byl sbormistrem pveckho spolku Lumr a pozdji tak sboru Zboj. Eduard Bartonek se orientoval a nrodn osvtu v oblasti hudby. Zajmal se o lidov psn, sm v jejich duchu skldal nebo je upravoval. Vnoval se i skldn chrmov a duchovn hudby. Je autorem mnoha dl, nap. Jit /vnon me/, esk requiem a dal.
 
Datum:
30.08.2021  07:38
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Jan md byl esk akademick mal a grafik. Narodil se 2.6. 1937 v Brn a zemel 30.8. 1995 tamt.

Vystudoval na VUP v Praze. v ateliru profesora Antonna Strnadela. V edestch letech byl dle realizovn jeho nvrh na potovn znmky v hodnot 30 a 60 hal., dle nvrh vitr oken pro kostel ve Vykov a obadn s v Blansku, keramick relif s nmtem cyklist pro stadion v Brn a dal. O jeho vysok grafick kultue svd zejmna podoba brnnskho kulturnho asopisu Host do domu. V sedmdestch letech ztratil veejn zakzky pro svj negativn postoj k okupaci eskoslovenska.
Po zkazu asopisu Host odeel Jan md do stran a vnoval se malb obraz. Znovu zaal malovat a po roce l989, bohuel pila zvan nemoc, kter mu ji nedopla dostatek asu.


Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>