Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mláata alexandr ínských v Zoo Ostrava
 
Alexandr ínský patí mezi koloniální ptáky, kteí v pírod ijí a rozmnoují se ve skupinách ítajících a 50 jedinc. Zoo Ostrava v souasné dob chová skupinu 18 dosplých jedinc, kteí odchovávají 14 mláat. Ta postupn zaínají opouštt hnízdní budky.
 
Chovnou skupinu alexandr ínských v Zoologické zahrad a botanickém parku Ostrava tvoí aktuáln 18 len – osm samc a deset samic. Rodiovské páry odchovávají celkem 14 mláat. Vtšina druh papoušk hnízdní v dutinách, které mají v podob hnízdních budek k dispozici i alexandi. „Odchov všech mláat probíhá pirozeným zpsobem, tj. rodii. Mláata se líhnou s blavým prachovým peím a jsou zcela odkázána na péi dosplých. Hnízdní budku opouštjí ve stáí 70–75 dn. V tuto dobu jsou ji velcí jako dosplí alexandi a mají i opeení podobné dosplým jedincm, respektive samicím,“ popisuje inspektorka chovu Yveta Svobodová. I po vylétnutí z boudy rodie mláata stále krmí a do úplné samostatnosti, která nastává okolo pl roku ivota.
 
Alexandr ínský jako jeden z mála papoušk vykazuje pohlavní dimorfismus. „Peí samc i samic je zbarveno stejn, odlišují se barvou zobáku – samci mají v dosplosti vrchní ást zobáku ervenou, spodní ernou. Samice mají zobák celý erný a kolem krku svtle rový pruh. Mláata jsou zbarvena podobn jako samice, mají však kratší ocas. Ve stáí dvou let jsme schopni rozeznat samce a samici,“ vysvtluje Yveta Svobodová.
 
Vtšina ostravských mláat ji opustila hnízdní budky. Návštvníci je mají monost pozorovat ve voliée nedaleko vstupu do zoologické zahrady u expozice Zahradní umní Dálného východu smrem k Voliérám pták Tibetu a íny.
 
Na mláata v budce mete nahlédnout prostednictvím videa.
 
Alexandr ínský je chován v 30 evropských institucích. V eské republice ho najdete pouze v Zoo Chomutov a v Zoo Ostrava. Pokud budou všechna ostravská mláata úspšn odchována, stane se skupina nejvtší skupinou v evropských chovech. S 23 dosplými jedinci se momentáln prvenstvím „pyšní“ Chester Zoo.
 
Alexandr ínský (Psittacula derbiana) patí k nejpesteji zbarveným alexandrm. Vyskytuje se pouze v horách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu a v ín (provincie Seuán a Jün-nan) a v indických státech Arunáalpradéš a Ásám. Obývá jehlinaté a smíšené lesy, porosty rododendron i kulturní krajinu v nadmoských výškách 1 250 a 4 000 m. iví se hlavn semeny strom, rznými bobulemi, ale zalétá i na pole s obilím a kukuicí a do ovocných sad. V erveném seznamu ohroených druh je tento otuilý pestrý papoušek zaazen v kategorii blízko ohroení (Near Threatened), a to pedevším kvli kácení starých strom, které jsou dleité pro jejich hnízdní, a kvli pytláctví a nelegálnímu obchodu s voln ijícími zvíaty. 
 
Text: Šárka Nováková, Zoo Ostrava
Foto: E. Gombala, Y. Svobodová


Komente
Posledn koment: 21.09.2022  22:16
 Datum
Jmno
Tma
 21.09.  22:16 Evussa
 20.09.  10:09 Vesuviana