Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
11.07.2024  08:13
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
11. ervenec - Svtov den populace

Vyhlen byl Radou guvernr Rozvojovho programu OSN v roce 1989.

Pedchzel mu Den pti miliard stanoven na 11. ervence 1987, co je datum, kdy mla svtov populace Zem doshnout potu pti miliard.

Clem svtovho dne populace je zvit povdom o problmech spjatch s rstem potu obyvatel na Zemi. Tyto problmy se tkaj i ivotnho prosted, kter je negativn ovlivovno rostoucmi nroky lidsk populace na uspokojovn jejch poteb.
 
Datum:
09.07.2024  08:19
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
9. erven - Mezinrodn den archiv

Toto datum bylo vybrno Mezinrodn archivn radou jako den, kdy je veejnosti na celm svt pipomnn vznam a dleitost archiv pro spolenost. Archivy zvou vechny zjemce ke sv nvtv, aby je seznmily s pozoruhodnou archivn innost, ukzaly jim sv historick bohatstv uloen v psemnostech a konen pedstavily irok monosti vyuvn archivli.

Poprv byl 9. erven slaven jako Mezinrodn den archiv v roce 2008.
 
Datum:
05.07.2024  09:30
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
5. ervenec - Den slovanskch vrozvst Cyrila a Metodje

Sttn svtek. Tento den roku 863 pili brati Cyril a Metodj na Velkou Moravu, aby zde kzali ve staroslovntin a piblili tak bohoslubu obyejnm lidem.
 
Datum:
30.06.2024  12:19
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
30. erven 1934 - Noc dlouhch no

Mezi 30. ervnem a 2. ervencem 1934 probhla v Nmecku velk istka, znm pod oznaenm Noc dlouhch no. Hitler nechal odstranit velkou st veden SA, mezi obmi nechybl jej velitel Ernst Rhm i pedchoz kancl Kurt von Schleicher. Dvodem k istkm byla jednak rostouc moc SA a jej konkurence jak elitm NSDAP, tak armd; mocensk boj SA s SS; v neposledn ad SA pitil tak jej radikalismus, kdy jej pedstavitel chtli "nrodn revoluci" dovst a do konce.

Zatkn 30. ervna rno a nsledn popravy bez soudu mli pslunci SS usnadnn tm, e Hitler 28. ervna svolal cel veden SA do bavorskho Bad Wiessee. Rhm pak byl popraven o den pozdji, 1. ervence. Podle souasnch odhad pilo bhem istek o ivot vce ne 200 lid.

 
Datum:
28.06.2024  12:29
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
28. ervna 1914 byl v Srajevu studentem G. Principem spchn atentt na rakouskho nslednka trnu Frantika Ferdinanda.

Obt se stala krom nslednka trnu i jeho manelka ofie. Atentt se stal jiskrou, kter rozpoutala celosvtov vlen por.
 
Datum:
27.06.2024  06:37
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
27. erven je od roku 1985 oficilnm svtkem spojenm se sportovnm rybolovem (a chovem ryb vbec). Od roku 2001 je tento svtek dokonce pod oficiln ztitou OSN. Primrnm clem ustanoven tohoto svtku bylo upozornit na nutnost ochrany rybch populac s drazem na dlouhodobou udritelnost.

Sportovn rybolov do na krajiny pat odnepamti. V poslednch dekdch prochz boulivm vvojem - zmnily se nejen rybolovn techniky (asto dky vvoji dokonalejch materil, o nosnosti souasnch vlasc i "realistinosti" pvlaovch nstrah se naim ddekm mohlo pouze zdt)), ale hlavn se zmnil pstup ryb ke konku jako takovmu. Nebo alespo vtiny. Jet ped nkolika destkami let byla pedstava putn mrov ryby zleitost hrstky podivn, dnes si velk st ryb velmi vybr, kterou rybu (a jestli vbec) pozvou k sob do kuchyn. Takka 20 % ryb si rybu neponech vbec - ze zpsobu zajitn veee se tak stle vce stv ryze sportovn zleitost.
 
Datum:
26.06.2024  06:47
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
26. erven - Svtov den boje proti drogm

Mezinrodn den proti zneuvn drog a nezkonnmu obchodovn s nimi; Mezinrodn den proti drogov zvislosti a nedovolenmu obchodovn s drogami). Vyhlen Valnm shromdnm OSN roku 1987.

Mezinrodn den spojench nrod na podporu obt muen (Mezinrodn den na podporu obt muen; Mezinrodn den podpory obtem nsil). Opt den, kter vyhlsilo Valn shromdn OSN, tentokrt roku 1997. Asi nikdy mne nepestane udivovat, jak dok bt lid vynalzav v monostech, jak psobit jinm lidem neskutenou bolest.
 
Datum:
25.06.2024  08:25
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
25. erven - Den nmonk

Od roku 2010 se kad ptadvact erven slav svtov den nmonk. Nmonkm jsme za mnoh vdni. A 90% vekerho zbo se pev lodmi a bez nich by tedy prakticky neexistoval mezinrodn obchod. Riskuj denn ivoty pi nron prci, daleko od pevniny, daleko od domova a od rodiny, kterou opoutj i na nkolik msc v kuse. Zstavaj v malm kolektivu na omezen ploe, el boum, vlnm i pirtm, ale teba i ponorkov nebo mosk nemoci.

A si dnes oblknete triko z ny, pojedete se projet na kole z Taiwanu i Japonska a pak si dte jihoamerick vno nebo karibsk rum, vzpomete si na n.
 
Datum:
22.06.2024  13:03
Od:
KarlaA (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
22. erven - mezinrodn den bez spodnch kalhotek

I pesto, e spodn prdlo funguje jako jaksi barira mezi genitliemi a dal vrstvou obleen, nkter eny, ale i mui, si nemohou chozen "naostro" vynachvlit. Odhote proto obavy a s nimi i sv spodn prdlo a vyzkouejte si, jak osvobozujc me bt chozen bez spodnho prdla. A pro to nevyzkouet zrovna dnes, v den, kdy cel svt slav mezinrodn den bez kalhotek!

Den bez spodnho prdla se slav od roku 2012, kdy se sela na Facebooku parta vyznava chozen naostro a vedlo to a k zaloen Mezinrodnho dne. Od t doby si tento svtek nael sv pznivce na celm svt.

Pro nenosit spodn prdlo? Hlavnm dvodem je ctit se osvobozen a dopt svm intimnm partim vce volnosti. A u sekte zahradu, vytrte podlahu nebo jdete na prochzku do parku, podle nkterch odbornk udlte lpe, kdy pro jednou kalhotky odlote...
 
Datum:
20.06.2024  08:26
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
20. erven - Mezinrodn den uprchlk

Vyhlen byl OSN roku 2000 jako vraz solidarity s Afrikou (tam na tento den pipad Den uprchlk v Africe).

Uprchlci bvaj asto vraceni do svch pvodnch vlast, bez ohledu na to, jakmu nebezpe tam budou vystaveni. Tento den m bt proto pipomnkou uprchlick problematiky, m vyburcovat odpovdn politiky k tomu, aby vnovali tto problematice vce pozornosti a zajistili uprchlkm lep podmnky.
 
Datum:
18.06.2024  13:27
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
18. ervna 1882 se konal I. vesokolsk slet

18. ervna 1882 tak na prask Steleck ostrov dorazilo 696 cvienc, kterm pihlelo 2500 divk. Prahou pak proel slavnostn prvod 1600 krojovanch Sokol. Z tto historick udlosti se ale nedochovala dn fotografie nato filmov zznam. Vznikla jen kresba Adolfa Lipera doplnn o u tehdy populrn heslo Tume se! Akce prvnho sletu Sokol se povedla, zastnilo se j i mnoho zahraninch delegac. Sokolsk zkladna dl rostla a podala dal vesokolsk slety.

Pstovn kultivace ducha i tla byla ale trnem v oku nmeckm okupantm za vlky v protektortu i nsledn komunistm v socialistickm zzen. A v roce 1990 dolo k znovuobnoven Sokola a k navzn na jeho tradice. esk obec sokolsk pat v esk republice k nejpoetnjm obanskm sdruenm. K jeho aktivitm se dnes hls na 160 000 len.
 
Datum:
17.06.2024  06:37
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
17. ervna 1885 se poprv rozsvtila pochode Sochy svobody v New Yorku. Darovali ji na dkaz ptelstv Francouzi. Stalo se tak pi pleitosti vyhlen nezvislosti USA nad Velkou Britni a zrove tak jako oslava spojenectv a ptelstv obou nrod. Francouzsk pvod sochy pipomn dodnes jej zmenenina umstn v Pai.

Motivem Sochy Svobody je Rhodsk kolos, jeden z pvodnch sedmi div svta a autorem je francouzsk socha Fdric Bartholdi. Vka sochy bez podstavce je 46 metr. Prav pae drc pochode je dlouh 12,8 metru a ukazovek tto ruky m dlku 2,4 metru. U nohou Sochy svobody le rozat pouta tyranie.

Socha vyjaduje nkolik symbol. Pochode pedstavuje pouen a osvtu, ozdoba na hlav se sedmi paprsky zase symbolizuje svtov kontinenty. Pamtn deska, kterou socha tm v lev ruce, pedstavuje Prohlen nezvislosti. Jednou nohou socha stoj na etzech, ty symbolizuj zskanou svobodu.

 
Datum:
16.06.2024  06:45
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
16. erven - Den africkho dtte (Den mladch)

Roku 1976 v Jihoafrick republice vyvrcholil odpor proti apartheidu (drastickmu potlaovn zkladnch lidskch prv pvodnch obyvatel). Tisce mladch student v Sowetu vyli do ulic protestovat proti nekvalitnmu vzdlvn. Jejich protest byl nsiln potlaen a stovky mladch lid byly ozbrojenmi slokami reimu zavradny.

Organizace africk jednoty roku 1991 rozhodla, e den, kdy studenti vyli do ulic, bude pipomnn jako Den africkho dtte. Krom jinho m tento den upozornit i na problmy ve vzdlvn, dtskou prci a obchodovn s dtmi.
 
Datum:
15.06.2024  11:58
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
15. erven - Mezinrodn den odprc vojensk sluby

Nejspe v historii vech neprofesionlnch armd se vyskytli jedinci, kte odmtli nastoupit vojenskou slubu. asto tak inili ze svho vnitnho pesvden (z dvod morlnch i nboenskch) a asto byli za toto sv pesvden perzekuovn. Napklad v komunistickm eskoslovensku bylo nenastoupen vojensk sluby trestnm inem, za kter hrozil nepodmnn trest.

Svtov den proti nsil na seniorech

Nsil na seniorech je problmem, o kterm se pli nemluv. Sta lid se mnohdy styd za to, e jim jejich vlastn dti i vnouata ubliuj. U dt to berou jako sv selhn ve vchov. Clem tohoto dne je upozornit na problmy senior. Problematikou tkajc se senior se u ns zabv ada organizac a sdruen napklad sdruen.
 
Datum:
12.06.2024  10:41
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
12. erven - Svtov den proti dtsk prci

Den proti dtsk prci se slav kadoron 12. ervna s clem upozornit na problm dtsk prce a podpoit jej eliminaci. Tento den vznikl iniciativou Mezinrodn organizace prce (ILO) a dalch organizac, kter se sna chrnit prva dt a bojovat proti jejich vykoisovn.

Dtsk prce postihuje miliony dt po celm svt. Mnoho dt je nuceno pracovat ve patnch podmnkch, za minimln mzdu i dokonce bez jakkoliv finann odmny. Jsou jim uprny zkladn prva na vzdln, zdravotn pi a dstojn dtstv. Dtsk prce m negativn dopad na fyzick a psychick zdrav dt a brn jim ve vvoji a dosaen plnho potencilu.

Clem svtov den proti dtsk prci je vytvoit spolenost, ve kter dti budou mt monost chodit do koly, hrt si a rozvjet sv schopnosti, msto toho, aby pracovaly za hranicemi svch monost.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>