Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Nzor
Datum:
12.01.2021  15:14
Od:
Vclav (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Nzor
 
Pestate it hysterii!
MUDr. Martin J. Strnsk, MD, FACP, asistentn klinick profesor neurologie Yale University, editel, Polikliniky na Nrodn v Praze mdim, vld a ministrm odkazuje: "Pestate it hysterii!"
Vzva mdim, vld a ministrm k ukonen en hysterie a k zamylen nad psychikou nroda

Pklad:
"Nejvce nakaench na milion. R m za minul tden nejhor sla na svt." (Mlad Fronta Dnes 4. 1. 2020)

Ve lnku eviduj "rekordnch" 932 nakaench na milin obyvatel. To znamen 93 na 100 000, 9,3 na 10 000, a tedy 0,9 na 1000 obyvatel. Tedy v mst s 10 000 obany je nakaeno devt z nich.
Take pane fredaktore Plesle, tady mte sprvn titulek: "Pestoe momentln vedeme v potu nakaench covidem-19 ve svt, stle to vychz na jednu osobu z tisce."

Dal pklad:
"Krematorium Ostrava nesth zpopelnit vechny zemel, jejich poet kvli koronaviru narst." (Lidov noviny 4. 1. 2021)
Teprve po doten prvnho odstavce se dozvme to podstatn: "V Ostrav je jedin krematorium v kraji, kter je jednm z nejlidnatjch region esk republiky."

Kdo chce, snadno zjist, e v Moravskoslezskm kraji ije 1,2 milionu oban, zatmco v sousednm Olomouckm kraji, (kde maj taky jedin krematorium), ije 632,000 oban. Tam ve sthaj. O tom, e krematoria nejsou alikvotn umstna dle potu oban, nenajdete v lnku ani slovo.

Take pane fredaktore Lko, tady mte sprvn titulek: "Zpomalen pi zpopelovn zemelch v Ostrav odhalilo, e v regionu (oproti ostatnm) chybj krematoria."

Dal pklad:
Ve vech novinch: "Zem se stle dr v ptm, tedy nejhorm stupni PES."

Kdy se podvte na strnky MZ R, tak zjistte, e se ke dneku covidem-19 nakazilo 746 714 oban, tedy 7 % populace, a e dnes (4. 1. 2021) je 119 561 oban aktivn nakaench. Jedn se tedy o 1 % nakaench z cel populace (rozum se jedno procento, tedy jeden ze sta lid). Dle tamt zjistte, e ke dneku (4. 1. 2021) zemelo 12 070 lid, tedy 0,1 % (rozum se jeden lovk z tisce). Kdy dlme poet nakaench covidem-19 potem zemelch, tak ance, e nkdo nakaen CoV zeme, je 1,6 %.

Take dmy a pnov, kte toto te, tady mte sprvn titulek: "Pestoe jsme v nejhorm stupni PES, je mrtnost nakaench stle pod 2 %."

Vybral jsem pouze dva denky, povaovan za "serizn". Ve vech ostatnch medich to ale nen o nic lep, o televiznm zpravodajstv vbec nemluv.

A co se te politik, tak si sta poslechnout vystupovn odbornk, stdajcch se ministr a dnes samozvanho "hlavnho vakcinologa" A. Babie - kadodenn s urputnou anlnost taktizuj, modifikuj vyhlky tak, e ze veho zbv kokoPES.
Jako lka se ptm:
Kolik lid zemelo a zeme nsledkem mediln a vldn hysterie?
Jsme svdky rekordnho nrstu zkosti a deprese, co zhoruje vechny rizikov faktory pro tzv. "rychl" smrti, jako jsou mozkov mrtvice a srden infarkty.

Poet sebevrad se ztrojnsobil (9. 11. 2020 Medical Tribune).
Dle je tu omezen lkask pe "bnch" nemoc, jako je cukrovka, zven krevn tlak atd.

Dle je tu odloen pedem objednan pe, napklad vybaven ortzy i operace kyle, take pacienti ij dl v bolestech.
Dle jsou tu pokozen dt, kter jsou ponoeny do toxickho prosted digitln vuky na dlku, omezen pjm matek, kter s nimi mus zstvat doma, a rozklad podnikatelskho prosted a veho s tm spojenho.

Netvrdm, e se nemme epidemii vnovat. Ale pnov a dmy, takhle ne.

autor: MUDr. Martin J. Strnsk, MD FACP
Asistentn klinick profesor neurologie, Yale
editel, Poliklinika Na Nrodn
Zdroj: Publikovno dne 11.1.2021 Slovansk noviny https://www.slovanskenoviny.sk/category/slovansky-svet/,
8.1. 2021 Aktuln.cz https://www.aktualne.cz/
7.1. 2021 www.parlamentnilisty.cz a www.narodni.cz

***

MUDr. Martin Jan Strnsk, M.D, FACP se narodil v roce 1956 v New Yorku do vznamn eskoslovensk rodiny.
Jeho otec Jan zaloil spolen s Pavlem Tigridem eskoslovenskou sekci Rdia Svobodn Evropa, dda Jaroslav zaloil asopis Ptomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a pot kolstv v letech 1946 a 1948, praddeek Adolf zaloil Lidov noviny a byl prvnm ministrem obchodu eskoslovenska.
Po zskn dvou atestac v internm lkastv a neurologii zaal MUDr. Strnsk praktikovat neurologii a vyuovat na Yalesk univerzit, kde je dodnes primem.
Po roce 1989 se "vrtil" do vlasti, obnovil asopis Ptomnost, zaloil Polikliniku na Nrodn a programy pro vmn vdc mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou, dle Prague Selective, nejvt letn program pro studenty medicny na svt. Je inicitorem a realiztorem pomnku Milady Horkov ve Snmovn ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Denk doktora z Mrnic, kter zobrazuje tragikomick aspekty esk spolenosti. Dnes se pevn vnuje neurologickm dopadm modern technologie na lidsk mozek a na lidskou budoucnost. Na toto tma pedn po celm svt. Ve volnm ase pracuje na vlastn vinici.
Dal informace na www.narodni.cz
 
Datum:
26.03.2020  17:09
Od:
Frantiek (anonymn uivatel)
Nzev:
Nzor
 
Spisovatel, novin a modertor Ondej Such (74) je na sociln sti jednm z nejhlasitjch kritik kampan Zachra ddka, zachra bbu, respektive dky jeho komentm se o tto aktivit zaalo mluvit. Zprvu bohulib npad jakkoliv pomoci seniorm bhem koronavirov pandemie a stavu nouze se setkv s odporem kvli svmu nzvu.

Kdysi dvno byla jedna kampa, kter se jmenovala Pemluv bbu, ve videu vystupovali v roce 2010 herci Ji Mdl a Martha Issov, kte mli "pemluvit bbu a ddka, aby nevolili levici".

Kdy pomineme to, e nikdo na svt nem prvo vm mluvit do toho, koho budete volit a pro, kritizovan kampa dokonce pidrzle dvala najevo, e mlad vd pesn, co maj jejich prarodie dlat, nadto stavla na neuctivm osloven.

Zd se, e se z toho nikdo nepouil. Ji Mdl nyn ve stavu nouze, v n se esk republika nachz, rozjel kampa na pomoc seniorm, kter je z njakch zhadnch dvod pojmenovna Zachra ddka, zachra bbu, m odkazuje na tehdej pedvolebn kampa. Tedy zhadn jsou ty dvody v tom, pro byla vi seniorm opt pouita arogantn nadazenost a necta.

"Clem kampan je vyzvat vechny k vzjemn pomoci," popsal svj zmr Ji Mdl a pedstavil webov strnky Pomoc sousedm. Potud je to ve dobr a jist by se nic nestalo, kdyby to zstalo i s takovm nzvem. Nicmn m vc zaala kampa pod heslem Zachra ddka, zachra bbu rezonovat socilnmi stmi, tm vce si j zaali vmat i ti, kterm m pomhat.

"Slogan Zachra bbu, zachra ddka je nco tak urlivho, e to njak nedoku strvit. Volaly nkdy dti na babiku bbo nebo na ddeka ddku? Takhle se dnes oslovuj prarodie? Myslm, e je to zarmucujc. Ale to je asi tak vechno, co k tomu dodat," napsal k tomu na svj Facebook spisovatel Ondej Such a hned se mu pod statusem rojily souhlasn komente.

"Vy mlad, berte ohled na ns, babiky a ddeky, kte mezi vmi stle jet ij," apeluje Such na zklady slunho vychovn.

Ji Mdl se navc na svj oficiln Facebook vyfotil s koblihou v stech namsto rouky a dodal k tomu slogan Ano, bude lp, co je pedvolen heslo hnut ANO. Moc pardy s tm ale nenadlal. Za tento projev si vyslouil velkou kritiku a ml by co dlat, kdyby chtl vechny ty nesouhlasn komente ust.

Ji Mdl si dal koblihu pes obliej, jako by tm snad chtl ct, e za dnen situaci mohou ohroen senioi, kte jsou volii ANO.

Pokud to Ji Mdl, tv kampan pomhajc seniorm, nechpe, hnut ANO m tak volie mezi seniory a nkte mohou dostat pocit, e za souasnou situaci stavu nouze a omezen pohybu a nutnosti nosit rouky jsou odpovdn oni tm, komu se rozhodli ve svobodnch volbch dt svj svobodn hlas.

Nelb se to ani tm, kte maj jin volebn preference.
Reim zobrazen: ve / strom