Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jaromr,
ztra Zlata.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
09.07.2021  19:08
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Prohldky pstebnch sklenk v Zoo Ostrava zanaj tuto sobotu
V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava se nvtvnkm po del pestvce opt otevraj pstebn sklenky. Nachz se v nich bohat kolekce tropickch a subtropickch rostlin z rznch kout svta. V sobotu 10. ervna budou zahjeny tradin komentovan prohldky s prvodcem. Kvli omezen kapacit je nutn se pedem nahlsit a bhem prohldky dodret aktuln opaten.

V pstebnch sklencch v ostravsk zoo v souasnosti plod i rozkvtaj a ndhern von rzn druhy tropickch a subtropickch rostlin. Napklad vni rostliny muraje latnat (Murraya paniculata), nazvan t oranov nebo pomeranov jasmn, si nvtvnci sklenk asto pletou s vn nedaleko rostoucch citrus. Je j toti velmi podobn, ale navc je obohacena o jasmnovou sloku. Je to druh kee nebo malho stromu z eledi routovit (Rutaceae) pochzejc z jin a jihovchodn Asie a Austrlie. Jej mlad listy jsou velmi aromatick a pouvaj se jako koen a tak v tradin nsk medicn. Suen plody jsou soust kari koen. ern i zelen aje se parfmuj kvty tto rostliny. Je to tak oblben hrnkov rostlina, kter se d pstovat i jako bonsaj.

Zajmavou rostlinou, kter pilk pohledy nvtvnk, je tak takara javansk (Dianella javanica). Rostlina pochz z jihovchodn Asie a jihozpadnho Tichomo, kde roste ve vlhkch tropickch lesch a kovinch, v lesnch lemech i na suti sopench svah, kolem skal i na bezch vodnch tok. Pozornost pitahuje svmi lesknoucmi se fialovmi a ernmi bobulemi. Pstuje se jako ozdobn rostlina, jej koen m pak vyuit i v tradin medicn.

Prohldky sklenk probhaj o vkendech, vdy v 11:00 a ve 14:00 hod. Sraz zjemc je vdy u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne prvodce. Prohldky jsou zahrnuty v cen vstupenky do zoo. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo. Do trop s prvodcem se mohou nvtvnci vydat u tuto sobotu.
 
Datum:
07.09.2020  10:18
Od:
Petra (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Tm fyzioterapeut Kliniky lebn rehabilitace Fakultn nemocnice Ostrava oteve na Svtov den fyzioterapie v ter 8. 9. 2020 dvee svch ambulanc, tlocviny a baznu v pzem budovy Polikliniky v Porub. Zvni jsou vichni, kte se chtj dozvdt vce o svm tle i ti, kte si chtj vyzkouet terapeutick cvien v tlocvin nebo ve vod. Fyzioterapeuti budou zjemcm k dispozici v dob od 14:30 do 17:00 hodin.

"Rozhodli jsme se, e v rmci Svtovho dne fyzioterapie piblme irok veejnosti, jak rozmanit je n obor. Ukeme napklad pr jednoduchch cvik, ktermi si meme sami pomoci od bolesti. A to jak v tlocvin, tak i v baznu. Moji kolegov jsou pipraveni i individuln poradit tm, kte e napklad bolest v pohybovm apartu," piblel netradin setkn zdravotnk s pacienty jeho inicitor Mgr. Zdenk Guan, vedouc fyzioterapeut Kliniky lebn rehabilitace FN Ostrava.

Nvtvnci si budou moci vyzkouet rehabilitan pomcky a pipraveny budou i edukan broury. Tm fyzioterapeut doporuuje, aby si zjemci o cvien pinesli vhodn obleen a ti, kte si budou chtt zacviit v baznu, samozejm plavky.
 
Datum:
22.08.2020  08:22
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro antilopu Derbyho v Zoo Ostrava (sobota 22.srpna)

U pojedenct se v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava uskuten akce vnovan antilop Derbyho - nejvt a zrove nejohroenj antilop svta. Akci organizuje spolek Derbianus Conservation, kter se v zchran tto antilopy angauje u od roku 2000. Zoo Ostrava zchrann projekt podporuje od roku 2010 a od roku 2016 i kad nvtvnk zoo prostednictvm programu Dv koruny ze vstupu.

Zpadn poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbiaus derbianus) se vyskytuje v prod pouze v Senegalu v Nrodnm parku Niokolo Koba v potu menm ne 200 kus. Velkou nadj pro tuto antilopu je jej chov ve dvou senegalskch rezervacch Bandia a Fathala, kde se pod dohledem eskch odbornk v rmci zchrannho projektu poet antilop Derbyho rozrostl na vce ne sto zvat. Antilopa Derbyho je ohroena ponejvce pytlctvm a bytkem ivotnho prostoru v dsledku roziovn zemdlskch oblast.

Sobotn program bude probhat u expozice Na statku od 10 do 17 hod. Nvtvnci se bhem nj seznm s antilopou Derbyho a zrove se od pmch astnk projektu budou moci dozvdt aktuln novinky ze Senegalu, kde projekt probh u 20 let. Pro dti budou pipraveny nejrznj antilop hrtky, malovn kdami a dal aktivity. Zjemci si budou moci zakoupit pedmty s motivem antilop, jako jsou magnetky, samolepky, pltn taky i trika, a pmo se tak zapojit do podpory zchrannho programu.

Ostravsk zoo je lenem spolku Derbianus Conservation od roku 2012. Od ledna 2016 je tento zchrann projekt podporovn i vemi nvtvnky Zoo Ostrava, a to prostednictvm programu Dv koruny ze vstupu. To znamen, e ze vstupu kadho nvtvnka zoo putuj 2 K na speciln et, kter je erpn na podporu projekt vnujcch se zchran ohroench druh zvat a rostlin ve voln prod.
 
Datum:
14.08.2020  07:44
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
16. srpna se v Sanatorich Klimkovice poprv, a vme e ne naposledy, uskuten lkav akce Bylinky v lznch. Od 10 hodin do 18.30 bude u venkovn terasy prezentovat a tak prodvat sv produkty patnct bylink, drobnch vrobc rznch dobrot z bylinek, v nabdce budou napklad erstv i suen bylinky, aje, marmeldy i masn oleje. Prodejn vstavu dopln bohat program pednek i muziky.

Zveme vechny pznivce bylinek i ty, kte maj chu pobt na pohodovm setkn, na akci plnou vn, chut a zajmavost ze svta bylin a fytoterapie. V nabdce budou poctiv domc produkty z bylin i erstv bylinky. Inspiraci, poznatky a rady vybranch odbornk nvtvnci na akce naerpaj na tematickch pednkch o sle skryt v darech matky prody. V doprovodnm programu vystoup cimblov muzika Fojt a netradin bubnovac skupina Luna.

Akce se bude konat pouze za pznivho poas, protoe se kvli epidemiologickm opatenm ned pesunout do vnitnch prostor lzn. Vstup na akci je zdarma, vstupenky na pednky za 80 korun mohou zjemci kupovat prostednictvm na e-shop.sanatoria.klimkovice.cz nebo na www.viaherbau, na mst pak budou v prodeji na recepci lzn.
 
Datum:
08.07.2020  13:57
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Univerzita tetho vku v Bohumn pod bhem letnch przdnin nbor novch student. Do dvouletho cyklu vzdlvn pijm zjemce star ptapadesti let. Pednky i praktick lekce odstartuj letos v jnu. Msto zstupcm zral generace zaplat 60 procent celho kolnho.

Univerzitu tetho vku pipravuje pro msto Britsk institut z Novho Jina ve spoluprci se Stedn kolou Bohumn. "Prv v budov stedn koly budou probhat pednky, napklad na tma zdrav ivotn styl, prevence nemoc, nov technologie i een konflikt. Praktick st vuky bude zahrnovat prci ve vtvarnm ateliru i poznvac exkurze," uvedla koordintorka projektu Pavla Skokanov s tm, e lektoi ij tmata pednek na mru poadavkm student a npady erpaj i v mstnm senior klubu, kter m tm 500 len.

Pestoe studenti univerzity tetho vku nejsou studenty vysok koly v pravm smyslu slova a msto diplomu obdr osvden o absolvovn, zjem o nj je v Bohumn trvale vysok. Vce ne o "biflovn" jde o navzn socilnch kontakt, zskvn novch informac a smyslupln vyplnn volnho asu s vrstevnky.

"U podme tinct ronk a nikdy se nm nestalo, e bychom mli nedostatek zjemc. Naopak v poslednm akademickm roku jsme mli ptaticet frekventant. Ne nadarmo se na univerzit tetho vku k elixr mld," doplnila Skokanov.

koln za jeden semestr je 2 000 korun. Bohumn vak pispv obanm s trvalm pobytem na zem msta stkou 1 200 korun a sm student si hrad pouze 800 korun. V Bohumn mohou studovat i zjemci z okol, nkter okoln obce a msta na studium tak pispvaj. V kurzech se tak potkvaj lid i z Rychvaldu nebo Doln Lutyn.

S projektem univerzity tetho vku zaal Bohumn u v roce 2007. Bhem tincti let absolvovalo studium vce ne 250 lid. Slavnostn ceremonil v podob imatrikulace je naplnovn na jen, zjemci se mohou hlsit cel lto v knihovn K3 ve Vrchlickho ulici. Po dvou letech studia se absolventi mohou tit na promoci v talrech a vlastn tablo.
 
Datum:
20.06.2020  16:12
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
S tm tmsnm zpodnm byla v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava zahjena komentovan setkn u vybranch druh zvat. Nvtvnci se tak opt mohou tit na zajmav zpesten prohldky zoo.

Zjemci si mohou zpestit prohldku zoologick zahrady komentovanm setknm u vybranch druh zvat doprovzen povdnm jejich oetovatel. Lid tak mohou pozorovat zvata z bezprostedn blzkosti a zrove se dozvdt zajmavosti o jejich chovu v zoo i aktuln situaci ve voln prod, kter nen mnohdy nijak pzniv. Pro mnoh ve voln prod ohroen druhy se tak chov v lidsk pi, potamo v zoologickch zahradch me stt posledn monost, jak tato zvata uchovat pro dal generace.

Komentovan setkn probhaj podle nsledujcho harmonogramu:

kad den

10:00 medvdi a hulmani

10:30 vydry

11:30 mandrili

12:00 impanzi

mezi 13:00-13:30 zatek denn pe o slony

13:30 medvdi a hulmani

14:00 lemui

14:30 lemui

14:30 levharti (krom pondl a ptku)

15:00 velbloudi

17:45 medvdi a hulmani


pouze vybran dny

ST a NE: 13:00 supi

ST: 13:30 krokodli

T a T: 11:00 ralci

Rj lemur

Komentovan setkn u lemur probh v prchoz expozici Rj lemur
<http://www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/videogalerie/> nedaleko
Pavilonu evoluce. Expozici aktuln obv 17lenn skupina madagaskarskch lemur ve tyech druzch: 13 jedinc lemur kata (Lemur catta), dva lemui ervenobi (Eulemur rubriventer) a po jednom lemur bloel (Eulemur albifrons) a lemur tmav (Eulemur macaco). Vechno jsou to sameci.
Nvtvnci mohou do expozice vstoupit mezi 14. a 15. hodinou a ve 14 a 14:30 vyslechnout i koment chovatel.

Dovolujeme si upozornit, e setkn me bt z nenadlch provoznch i veterinrnch dvod zrueno. Ppadn zmny je mon sledovat na http://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-krmeni/. Zrove prosme vechny astnky, aby bhem komentovanch setkn udrovali bezpen odstup od chovatel. Dkujeme!

 
Datum:
10.04.2020  06:46
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Provozovatel kin se po uzaven sl kvli zamezen en koronaviru zapojili do projektu vaekino.cz. Od tvrtku 9. dubna se k nim pidv i Bohumn. Lid si na webu mstsk kulturn organizace K3 Bohumn koup online vstupenku, dky n budou moci sledovat vybran film z pohodl domova.

"Situace je pro nae kino v dob vldnch opaten samozejm tk. Vnmme, e lidem chyb monost sledovn novjch film. Vme, e nabdkou potme filmov fandy a ti zase podpo ns nkupem vstupenky. Polovina ze 70 korun jde distributorm a tvrcm filmu, zbylch 35 korun zstv kinu," k editel K3 Karel Balcar.

Za vstupn 70 korun si zjemci mohou zakoupit virtuln vstupenky na "oblben msta" v bohumnskm kin. Po obdren kdu se zane vybran film promtat v uveden as, nepjde zastavit ani vracet. "Sta si koupit jednu vstupenku pro celou rodinu. Startujeme ve tvrtek 9. dubna filmem Ppad mrtvho nebotka. Dohromady mme pipraveno na velikonon svtky hned devt projekc. Jsou mezi nimi i filmy pro dti," dodv Balcar.

Inicitorem projektu vaekino.cz je pedseda Asociace provozovatel kin Martin Pota. Po skonen mimodnch opaten tato platforma zanikne. Projektu vyjdily podporu osobnosti filmovho prmyslu, mezi nimi napklad Jan Svrk nebo Ondej Trojan.

Nvod na zapojen se do projektu vaekino.cz:
- Ped zakoupenm vstupenky si vyzkouejte testovac promtn na www.vasekino.cz na zazen, ze kterho budete chtt film sledovat.
- Prostednictvm on-line nkupu na webu kina www.k3bohumin.cz si mete zakoupit vstupenku na vybran film. Obratem obdrte na mail kd.
- Na webu www.vasekino.cz zvolte pedstaven. Pak vyberte kino K3 Bohumn a zadejte kd na virtuln vstupence.
- Vybran film zane v uvedenm ase, doporuuje se nezatovat internet dalmi aktivitami. www.bohumin.cz
 
Datum:
17.02.2020  09:17
Od:
DK Akord (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Bezpen na internetu i v seniorskm vku
V ter 18. nora 2020 od 15 hodin se v KD Akord Ostrava-Zbeh uskuten semin Digitln tlocvina na podporu mediln vzdlanosti senior.

ijeme v dob informan, informace nikdy nebylo snaz zskat, stejn tak ale nebylo snaz se v nich ztratit. Senioi jsou v tomto smru, nikoliv vlastn vinou, zraniteln dvojnsob.

Internet je zdrojem nepebernho mnostv informac. Je skvl v tom, e na nm najdete cokoliv, co potebujete, co vs zajm nebo co nevte. Recepty, nvody, zpisky z cest a mnoho dalho. To s sebou vak nese i nevhody. V prosted internetu me pst a it informace v podstat kad. Je tak nezbytn informace a zprvy ovovat a nevit vemu, co tete nebo vidte.
Clem semine je probudit zjem o fungovn mdi a nauit seniory zdrav konzumovat jejich mediln obsah.

Na semini uvedeme astnky sv a hravou formou do problematiky (ne)bezpenho internetu. Spolen si ukeme rzn nstrahy, kter ns mohou na internetu potkat a prakticky ukeme, jak jim pedchzet.

Dlka semine bude 2 hodiny a pro seniory je zdarma. Ukeme si napklad jak si nastavit siln heslo, jak poznat nebezpen odkaz nebo finty tonk. (Ne)bezpenm internetem provz lektor Mgr. David Kudrna z Nrodnho adu pro kybernetickou a informan bezpenost.
 
Datum:
13.02.2020  15:29
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Valentn v Zoo Ostrava

Pokud se chystte oslavit svtek zamilovanch a hledte pro svou drahou poloviku netradin drek, pak Vs zveme tuto sobotu do Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava. Zamilovan pry mohou vyut zvhodnn vstupn do zoo a zastnit se i speciln prohldky.

Kad zamilovan pr, kter v sobotu 15. nora do zoo zavt, zaplat vstup pouze za jednu osobu. A samozejm se nemus jednat jen o erstv zamilovan, ale tak pry, kte spolu ji njakou dobu ij&#8230; Krom zvhodnnho vstupu se mohou zjemci tit na speciln komentovanou prohldku zamenou na partnersk souit zvat, namlouvac praktiky a sexuln chovn. Prohldka zane v 11 hod. u vstupu do zoo, je v cen vstupnho a jej pedpokldan dlka je okolo dvou hodin. U expozice s domcmi zvaty budou mezi 11. a 15. hodinou probhat valentnsk aktivity, kter pipravili pracovnci Stediska volnho asu Ostrava.

V noru je ostravsk zoologick zahrada otevena od 9 do 17 hodin, pokladny a pavilony se zavraj o hodinu dve. Stle plat mimoseznn zlevnn vstupn.
 
Datum:
30.01.2020  15:20
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

V ptek 31. ledna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava u pleitosti pololetnch przdnin pipraven pro vechny kolky a jejich rodie speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen. Vichni kolci se mohou tit i na mal drek.

Na pololetn przdniny pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan setkn u vybranch druh zvat. V ptek 31. ledna probhnou u nsledujcch druh:

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)
13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)
14:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost tradin mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou lid prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze, dle preparty exotickch zvat i zstupc na fauny, nap. nejmen elmy R, nejvtho pvce a adu dalch. Mnoh preparty si je mon nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku tygra, obratel velryby, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno ve vedn dny i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
22.12.2019  07:59
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Vnoce v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada je otevena kad den v roce a bude otevena i po celou dobu vnonch svtk. Lid mohou do zoo zavtat na tdr den, na Silvestra i na Nov rok. Ve vybranch dnech se mohou tit i na speciln program.

tdr den v zoo

Zoo bude tento den otevena jako kterkoli jin den, tedy od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony se uzavou v 15 hodin. V restauraci Saola si mohou nepostc se nvtvnci pochutnat na tradin hrachov polvce a krupicov kai. Tradin probhne i speciln tdrodenn komentovan krmen:

- ralk v 11:00 hod. v pavilonu Papua,

- impanz ve 12:00 hod. v Pavilonu evoluce,

- slon ve 13:00 hod. v pavilonu slon,

- hroch ve 14:00 hod. v pavilonu Tanganika.

Sami nvtvnci mohou tento den tak nadlit voln ijcm ptkm, pro n je po zoo nainstalovno nkolik krmtek. Do nich je mon nasypat s sebou pinesen dobroty, nap. slunenicov a dal semnka, pp. umstit lojovou kouli (ideln bez plastov sky, kter se me stt pro ptky past). Vhodn pta krmen je k dispozici zdarma na podn u vstupu do zoo.

Voln vstup pro dti

Dti do 15 let se mohou opt tit na mal vnon drek v podob volnho vstupu na tdr den i po oba nsledujc vnon svtky, tj. 25. a 26. prosince.

Vnon nvtva trop
Bhem vnonch przdnin mohou lid zavtat i do pstebnch sklenk v botanickm zzem zoo, kter nejsou veejnosti bn pstupn. Zjemci se mohou tit na ukzku uitkovch rostlin z celho svta - ananasy, rzn druhy citrus, bannovnky a jin. Prohldky budou probhat 27. a 30. prosince vdy v 11:00 a ve 13:00 hod. Jsou zahrnuty v cen vstupnho do zoo a trvaj cca 60-80 min. Z dvodu omezen kapacity doporuujeme rezervaci pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo pi nvtv arelu.

Pejeme vem klidn vnon svtky a do novho roku pedevm pevn zdrav!
 
Datum:
07.12.2019  13:18
Od:
FNO (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Foniatrick ambulance Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, nabz irok veejnosti v rmci Svtovho dne polykn monost bezplatnho vyeten, bez nutnosti objednn.

Zjemci o vyeten mohou pijt ve tvrtek 12. prosince 2019 v dob od 8.30h do 11.30h do Fakultn nemocnice Ostrava, 2. patra Polikliniky, ul. 17.listopadu 5, Ostrava-Poruba.

Fakultn nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
 
Datum:
05.11.2019  15:56
Od:
FNO (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
DEN UROLOGICK PREVENCE je pleitost udlat nco pro sebe. Nepodceujte prevenci a pijte se nechat zdarma vyetit

V rmci DNE UROLOGICK PREVENCE oteve Fakultn nemocnice Ostrava (FNO) ve stedu 6. listopadu dvee svch urologickch ambulanc. Lid se mohou bez objednn a doporuenek nechat zdarma odborn vyetit a pedejt tak pozdjm zdravotnm problmm.

"DEN UROLOGICK PREVENCE podme ve spoluprci s FNO a Zdravotn pojiovnou ministerstva vnitra ji potvrt. Tato akce se kon rovn v rmci podpory osvty zdrav mu - charitativn celosvtov akce MOVEMBER", k Ing. Pavel Novotn, pedseda a zakladatel Nadanho fondu Pavla Novotnho.

Nzev MOVEMBER vznikl jako sloenina dvou anglickch slov, knr (moustache) - vyjadujc typicky musk znak - a listopad (November). Na prvn pohled je proto akce viditeln u na zatku listopadu, kdy se mui podporujc zdrav ivotn styl a osvtu v oblasti muskch onemocnn ohol a do konce msce si nechaj rst knrek.

Vskyt rakoviny prostaty v esk republice stoupl z 6 900 v roce 2010 na 7 300 v roce 2016. "Zhoubn ndory urologickch orgn pat k vbec nejastjm. Jsou zken i v tom, e ve svch potench stdich nemus psobit vbec dn subjektivn obte. O to vt roli hraj preventivn vyeten. Plat toti, e m dve se zhoubn ndor diagnostikuje, tm vt m pacient anci na vylen," uzavr doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., pednosta Urologick kliniky FNO.

Urologick klinika FNO pivt vechny, jim nen jejich zdrav lhostejn, 6. listopadu v dob od 8 do 14 hodin, v prostorch urologick ambulance na poliklinice FN Ostrava ve 4. pate. Kad pacient obdr drobn drek.

O jak preventivn vyeten pjde?
Mui:
- vyeten prostaty od 50 let, v ppad pozitivn rodinn anamnzy od 40 let
- vyeten varlat bez rozdlu vku
- vyeten ledvin a moovho mche bez rozdlu vku

eny:
- vyeten ledvin a moovho mche bez rozdlu vku
 
Datum:
09.10.2019  12:38
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zaujmout dti technikou chtj PF Plasty spolu s Technickou univerzitou Ostrava,
zvou proto na den otevench dve

Na den otevench dve zve vechny zjemce v sobotu 12. jna od 9 do 13 hodin spolenost PF Plasty z Chucheln. Vrobce plastovch dl pro automotive i dal prmyslov odvtv tak chce oslovit pedevm rodiny s dtmi, u nich by prohldka vrobnch provoz mohla povzbudit zjem o techniku a technick obory.

"Nai zamstnanci se rekrutuj pevn z obyvatel samotn Chucheln a sousednch obc. Pro ob strany je to vhodn. V tto lokalit patme se zhruba tymi sty zamstnanci jednoznan k nejvtm zamstnavatelm. Mnoho naich pracovnk oceuje, e nemus za prac nikam daleko dojdt. A my jsme zase rdi, e se meme opt o tm lid, kte jsou pracovit, zodpovdn a vytvoili si k firm dobr vztah. Proto povaujeme za dleit pipravovat si dal generaci," vysvtlil editel Adam Drastich.

Nvtvnci si prohldnou dv haly lisovny a nstrojrnu. Dti budou mt pleitost absolvovat stezku zrunosti, na kter si vyzkou mont jednoduchho vrobku. Ty zrun se mohou tit na odmnu. Soust doprovodnho, odpoinkovho programu bude malovn na obliej, jzda na ponkovi nebo vyhldkov let vrtulnkem nad fabrikou a samozejm monost bohatho oberstven pmo v arelu.

Kad astnk akce se me tit na mal drek. Navc budou mt nvtvnci zcela ojedinlou monost koupit si s vraznou slevou 20 procent legendrn tatrovky, kter se v PF Plastech vyrb u od roku 1972 ve velikosti. Aktuln jsou v rozmanitm barevnm proveden a tak v nov, vojensk edici. Na erstv sputnm e-shopu www.pfplasty.cz/eshop jsou k dostn v cench od 471 do 483 korun, v sobotu je bude mon podit za 377, potamo za 386 korun.
"Odhadujeme, e dva msce ped Vnocemi lid takovou monost ocen," doplnil finann a personln editel firmy Kamil Mak.

Monost vzt do provoz sv dti a dal rodinn pslunky chtj vyut tak zamstnanci firmy. "Klukovi je tinct let, tak bych mu rd ukzal, v jak firm dlm a na jakm stroji pracuji. Taky si myslm, e u by ho mohla zajmat i celkov technologie vroby forem vetn nslednho procesu vstikovn," ekl Martin Novk, kter v PF Plastech pracuje u trnct rok. Veden spolenosti v, e spolen nvtva vrobnch povoz s rodinnmi pslunky posl sounleitost zamstnanc s firmou i jejich hrdost na to, kde pracuj.
 
Datum:
04.10.2019  11:17
Od:
Denisa Ratajov (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Praha:Ryders bazar - dobroinn mdn bazar na podporu st a Sue Ryder. Tradin dobroinn mdn bazar se letos uskuten v pondl 7. jna 2019 na Novomstsk radnici v prostoru Mzhauzu na Karlov nmst. Vydlan penze pomohou Sue Ryder zaplatit zdravotnick materil nehrazen pojiovnami.

Za skvl ceny nakoupte to nejlep z dobroinnch obchod Sue Ryder. Obleen, perky i originln retro a vintage kousky, tak drkov pedmty a knihy. Opt nebudou chybt ani modely vnovan znmmi nvrhkami.

Vtek z prodeje vc pome Sue Ryder zaplatit zdravotnick materil nehrazen pojiovnami.
Krom vhodnch nkup se mete tit na Denisu z Pure Hair Studia, kter Vm porad s p o Vae vlasy.

Modely na bazar pravideln vnuj nap. nvrhky Helena Fejkov, Ivana Follov, Jana Minakov, Koko, Simona Tokov, Josefina Bakoov, dle t La femme MiMi, spolenosti Steilmann Praha, Lerros, Punktura, Esprit a dal.

Kdy: pondl 7. jna 2019 od 10.00 do 20.00 hod.
Kde: Novomstsk radnice, prostory Mzhauzu, Karlovo nmst, www.nrpraha.cz
Vstup: zdarma

Vce na www.sue-ryder.cz

O Sue Ryder:
Sue Ryder je veejn prospn organizace zvisl na podpoe drc.
Jsme tu pro seniory a jejich rodiny. Dokeme poradit a pomoci ve chvlch, kdy st zan pinet starosti. Usilujeme o to, aby v esk republice mohl kad dstojn zestrnout.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>