Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ERVENÝ KOSTEL V ÚSTÍ NAD LABEM


Není sice tak známý jako kesanský kostel se šikmou ví, ale je jen o pár ulic dál. Ústeané mu íkají ervený kostel, protoe je charakteristický svou ervenou cihlovou fasádou. Je zasvcen apoštolu Pavlovi a je to evangelický kostel.


Stavbu financovali bohatí ústetí podnikatelé a v roce 1902 byla vypsána sout pro architekty. Byl vybrán návrh lipského architekta Juliuse Zessigera a ústecký stavitel Alwin Koohler. 28.záí 1904 byl poloen základní kámen a celá stavba byla dokonena v roce 1906 a v tehdejších korunách stála 150 tisíc. Je to jednoduchá novorománská stavba s polokruhovou apsidou a 40 metr vysokou ví. Okna plkruhov zaklenutá. Nad portálem je trojúhelný froton s obloukovým vlysem a latinským kíkem. Pvodní interiér se zachoval jen ásten.


Evangelické kostely jsou strohé proti bohatým kesanským a po válce byl vnitek upraven. Pvodní okna, zdobená apoštoly Pavlem a Petrem, výjevy ze ivota Krista s ornamenty byly znieny pi náletu v dubnu 1945.  Okna v apsid byla zazdna a vnitní nmecké nápisy zabíleny. Nad vchodem a na bocích stn je umístna devná kruchta. Pvodn na ni byly citáty z bible psané v nmin, které byly po válce nahrazeny zlacenými kíi, které se v evangelických kostelích nevyskytují. Dokumentace se ádná nedochovala, pvodní obyvatelstvo bylo odsunuto.
 


Z drobných zmínek dobového tisku se vdlo, e klenba se svým rozptím 12 metr je postavena z betonových prefabrikát, ale pozornost se tomu nevnovala. V té dob se ji elezobeton pouíval pi stavbách elezniních most, ale pi stavb kostela v té dob, by to bylo velmi neobvyklé. Teprve v roce 2008 dostalo ústecké muzeum lánek z berlínského asopisu z roku 1905 vnovaný stavb kostela, vetn fotografií a nákres. Unikátní bylo technologické ešení podle nového patentu vídeského inenýra Franze Visintinoho na pedpojaté píhradové nosníky. O jeho prvním pouití pro klenbu kostela psal a vyzdvihoval tehdejší odborný tisk po celém svt.


Na jednom ze snímk je vidt rozestavnou klenbu s tenkými stnami elezobetonových nosník tak tenkých, e pipomínají „pavouí sí“.
 


Potvrzenou informací je i to, e veškeré ásti klenby byly dovezené ji hotové a klenba se skládala a na míst. Tedy uznání i pro ústeckou stavební firmu. O unikátní klenbu se zajímají i budoucí architekti z celého svta. Na krucht jsou pvodní varhany kuelovitého tvaru s dvma manuály z dílny Hermanna Euleho. Socha ehnajícího Krista v nadivotní velikosti je zhotovena z kararského mramoru.
 


Ze stejného mramoru byl zhotoven krásn zdobený oltá, jeho otesaná strana smuje k soše. Další zajímavostí je, e byl vytápný a po kruchtu parním topením a na pvodních radiátorech jsou zdobné vlysy. Odvod páry byl zamaskován na steše. A ji od zaátku byl pln elektrifikován.


Ve vi, ze které býval krásný rozhled na msto, byly pvodn ti zvony. Dochoval se ten nejvtší s vyobrazením Martina Luthera. V zatím není pístupná.


Poslední zajímavostí je i to, e slouí k bohoslubám Církvi eskoslovenské husitské a eskobratrské církvi evangelické, jen jsou správci. as od asu jsou tam i nádherné koncerty sborového zpvu.


Kostel je od roku 1998 chránnou kulturní památkou.


Foto: autorka a Retro Ústecka

Jaroslava Krejová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 08.07.2024  21:33
 Datum
Jmno
Tma
 08.07.  21:33 Jaroslava
 07.07.  14:34 KarlaA
 07.07.  11:50 Vesuviana
 07.07.  09:42 Von
 07.07.  08:21 zdenekj