Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bojová ukázka v Kopytov pipomene poslední válené dny

Bojovou cestu 1. eskoslovenské tankové brigády pipomene historická ukázka »Na Bohumínském smru«, kterou v osad Kopytov poádají 4. kvtna od 13 hodin eskoslovenská obec legionáská a Technické muzeum Olomouc 1. STOB ve spolupráci s místními dobrovolnými hasii. Msto atraktivní vzpomínkovou akci finann podpoilo.

Strategicky poloený Kopytov se na sklonku druhé svtové války stal centrem boj o státní hranici, bhem nich došlo na obou stranách k tkým ztrátám. Píznivci válené historie budou u tuto sobotu svdky bojové historické ukázky, která dramatické události pipomene. Bitva nedaleko hasiské zbrojnice zane hodinu po poledni.

 

„Umoníme divákm zaít atmosféru a realitu válených boj. Jde o emotivní podívanou, díky ní si pipomínáme statenost a obti voják, kteí nasazovali ivoty za svobodu naší zem,“ uvedl za organizátory Libor Hrabal z Technického muzea Olomouc 1. STOB, které se zamuje na zachování a prezentaci technického ddictví, pedevším z období druhé svtové války. Vzpomínková akce potrvá zhruba do druhé odpolední, následn se kolona pesune do Ostravy.

Poadatelé pijedou s historickými vozidly do Bohumína s jednodenním pedstihem. U v pátek 3. kvtna uspoádají od 10 do 14 hodin na námstí T. G. Masaryka výstavu vojenské techniky, urenou pedevším pro školy. Její souástí bude i výcvik v obsluze dlostelecké baterie. „Dohodli jsme se s organizátory, e pistaví vozidla v dopoledních hodinách, aby si je áci mohli prohlédnout v dob výuky,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Jak dodal, msto na uspoádání dvoudenní akce pisplo 40 tisíci korunami.

 

Organizátoi pedpokládají, e akce piláká vysoký poet návštvník, co me zkomplikovat píjezd do Kopytova autem. Osadu spojuje s mstem jediná silnice, která v ní navíc koní, a parkovací kapacity jsou v míst konání bojové ukázky velmi omezené. Pro motoristy proto bude pipraveno parkovišt u Kališova jezera v Šunychlu, které je od hasiské zbrojnice vzdáleno piblin dva kilometry. Menší parkovišt je k dispozici u místní istírny odpadních vod, odkud je to do centra Kopytova kilometr a pl.
 
Jana Konítková


Komente
Posledn koment: 05.05.2024  19:50
 Datum
Jmno
Tma
 05.05.  19:50 Jaroslava