Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jedno z tajemství hlavního msta Stockholmu
Vstupní brána pro gondoly pod ministerstvem zahranií
 
Pokud se lovk vydá z námstí Gustava Adolfa pes Severní most a zahne doprava smrem k Parlamentu, podívá se zpátky proti Strömmen (vodní tok), zaznamená podivnou, plkruhovou bránu pod budovou ministerstva zahranií v úrovni vodní hladiny. To je stará vstupní brána pro gondoly, která je ji dlouhou dobu zavena a stejn tak dlouho je zapomenut nádherný podzemní sál, který nyní me jen vzpomínat na zašlou slávu a fascinující historii, a který se právem povauje za dvod, pro se Stockholm nazývá “Benátky Severu”.

Budova, ve které sídlí ministerstvo zahranií, byla vystavna v letech 1847-1850 na objednávku tehdejší královny-vdovy Marie Eleonory, dívjší choti krále Karla XV. Johana. Královna-vdova mla nejvtší zálibu v návštvách Itálie, obzvlášt Benátek, které ji vnukly myšlenku vybudovat tzv. Benátskou vodní pergolu, kouzelnou podzemní jeskyni, která se svými tpytícími se vodními plochami, zvukovou ozvnou a iluzorní hrou svtel dostala kadého do stavu extáze. A do období let ped první svtovou válkou bylo zvykem, e nov jmenovaní velvyslanci byli pivezeni na gondole na ministerstvo zahranií, aby zde pedali své kreditní  karty.

 

Ceremonie vypadala takto:
Na nábeí u Riddharholmu probhlo nalodní na gondolu, která byla ozdobena švédskými vlajekami a švédskými erby a byla pohánna zpívající posádkou s vesly. Na ulici Strömgatan, na nábeí, stáli uniformovaní trumpetisté. Za tón trumpet se otevela mohutná brána a gondola vplula do prostor pod ministerstvem zahranií, aby se záhy ocitla v nádherném skalním sále, osvtleném plápolajícími pochodnmi a kapajícími krápníky. Operní pvecký soubor a operní balet, obleeni v dobovém obleení z lesklého hedvábí, pedvedli své umní erpající ze švédských lidových písní.

Z balustrády se nad gondolu naklonil ministr zahranií, pevzal kreditní karty a pivítal nového velvyslance ve Švédsku. Vojenská jednotka vystelila slavnostní salvu, která vytvoila ozvnu. Velvyslanec odplul na gondole stejnou cestou zpt. Mnoho diplomat si ješt dlouho poté vyprávlo, e tato pijímací ceremonie byla pro n nejsilnjším záitkem z jejich psobení ve Švédsku.
 
Vstupní brána pro gondoly byla zcela uzavena po jedné dramatické události v roce 1912. (Nov jmenovaný velvyslanec ech a Moravy propadl bhem vojenské salvy panice a spadl do vody. Jeliko bohuel neuml plavat, byl kašlající a huhající vytaen z vody.)
                                                          
PS. V té dob se stávalo, e velvyslanci z rzných zemí byli pozváni na ministerstvo zahranií k pevzetí dtky a pokáráni. V tom pípad museli potom sami veslovat na gondole, jako zvláštní vyjádení nevle Království švédského.
 
Jitka Vykopalová
* * *
Zdroj ilustrací: https://www.pttours.cz   https://en.wikipedia.org/wiki  
 


Komente
Posledn koment: 18.05.2024  17:05
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  17:05 Vesuviana
 18.05.  08:35 Von