Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda, odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na vaše píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz
 
Do jedné vzpomínky na studentská léta se te s námi peneste.
 

Veni, vidi, vici

Ped pár lety skonila má plavba kolem svta… Ne, pardon. To byl peklep... Správn tam mlo stát: … tetí plavba zkouškovým obdobím. A e se jednalo o dobrodrunou cestu plnou zrádných mlin a skalnatých útes, niivých bouí z istého nebe a zákených pirát v kdejaké zátoin, to mi dosvdí lodní deník. Vlastn index. Jeliko mj prmr byl hroziv nízký, musel jsme se nad sebou zamyslet. Nepatil jsem k nejlepším studentm. No povate sami, rok a pl studia a ádný titul! To by se mi „vysokoškoláci“ z Plzn pkn smáli. A to vbec nemluvím o svém indexu. Jak ten byl pomáraný, plný škrábanc a klikyhák, zatímco oni ho udrují vzorn istý, nepopsaný. K tomu má úast na semináích…

Co znamená zkouškové období? as, kdy nás ekala „krev, dina, pot a slzy“. A pitom by to tak dopadnout nemuselo. Stailo by prokázat jen trošku více prozíravosti a neustále neodkládat nevyhnutelné – práci. Co je ovšem pro lidský druh zcela typické. Ve Francii 18. století se také rok od roku hromadily problémy bez ešení, a vznikla krize, která se nedala zvládnout (opt ryze lidský rys: Nastanou-li problémy, tváíme se, e neexistují. Jsou-li natolik velké, e je nelze ignorovat, tvrdíme, e je ešíme a ekáme, a se vyeší samy nebo je vyeší nkdo jiný, protoe nevíme, jak je ešit, nebo nám k tomu chybí vle. Jene problémy se samy nevyeší, a tak je prohlásíme za neešitelné. Potom nkdo problémy vyeší. Pisvojíme si veškeré zásluhy.).

Nyní, po struném návodu na závratnou politickou kariéru se vrame zpátky k paralele mezi zkouškovým obdobím a Velkou francouzskou revolucí. Vskutku existuje. Vdy obojí se neslo v duchu velkého strachu, zmatk a chaosu. Hovoíme o dob, v ní lovk veer uléhal k spánku a netušil, co ho druhý den eká. A jak jen se den zkoušky podobá cest na gilotinu! Jízda autobusem a píliš pipomíná pou Dantona a jeho nejvrnjších na popravišt. Kodrcá stejn jako rozvrzaná kára, kolem davy lidí. as se vlee, a pesto utíká strašn rychle…

Paíský dav miloval ti zvuky gilotiny. První, kdy odsouzence pivázali k pohyblivé devné desce zpsobem, e mu penívala hlavu. Následn ji sklopili do vodorovné polohy. Bum. Druhý, kdy mu devná deska s otvorem ve tvaru plmsíce znehybnila krk mezi párem vysokých sloup. Klap. Pak ostrý svist proízl vzduch. epel hladce projela skrz obnaený krk a s tupým úderem zmlkla, zatímco proutný koš se lehce zatásl. Tetí…

 

ekání ped kabinetem, ne na m pišla ada. Myslel jsme si, e jsem pipravený, ale kdy pišel ten okamik, došlo mi, e nejsem, e je ješt píliš brzy. Jene nešlo utéct. První rána, kdy se za mnou zabouchly dvee, druhá, kdy jsem vyslechl otázku. Tetí, kdy nadešel as odpovdi…  

A potud vše odpovídá, ovšem pozor – já dostal šanci bojovat. Má situace nebyla bezvýchodná. Ocitl jsem se uprosted bitvy. Pod tkou palbou dl, se zemí chvjící se kopyty koní a tváí v tvá hradb nepátelských bodák. Byl jsem špinavý od bláta, kolem m svištly kulky a dopadaly dlové koule, vidl jsem ostatní, jak vyráeli na zte a jak jejich ady ídly s kadou další salvou, ale poád je mono vstát a bojovat, vyítit se spolen s nimi vstíc sláv, nebo zapomnní. 

Bylo to Arcole, Marengo, Slavkov nebo Jena? Co na tom sejde. Uíval jsem si opojný pocit vítzství. Jak dlouho? Podailo se to jednou, dvakrát, tikrát… Napoleon Bonaparte svedl pes sedmdesát bitev, v drtivé vtšin vítzných…

 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
Ilustrace:  https://pixabay.com/cs  
Commons, autor neznámý, volné dílo
 
 
 

Komente
Posledn koment: 26.03.2024  10:36
 Datum
Jmno
Tma
 26.03.  10:36 Vesuviana
 25.03.  23:06 Pemek
 25.03.  09:43 Von
 25.03.  05:06 zdenekj
 25.03.  03:25 Ivan