Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Eduard Ingriš a Škoda lásky
 
Psal se rok 1931, kdy v Praze pišel k Eduardu Ingrišovi mladý a tehdy celkem ješt málo známý skladatel Jaromír Vejvoda. Ingriš byl v té dob u známým hudebním skladatelem i textaem, jeho operety se hrály na mnoha divadelních scénách a proslavily ho také oblíbené trampské i populární písn, které vycházely na gramodeskách i tiskem. A hlavn také známá a oblíbená „Niagara" z operety „Trampské milování ",která se zpívá a hraje dodnes. Eduard Ingriš spolupracoval i se známými skladateli, textai a divadelníky. Mezi jeho dobré známé patil napíklad Karel Hašler, Jaroslav Jeek a z herc teba Ferenc Futurista nebo Zita Kabátová a další.
 
A tak není divu, e ho navštívil i Jaromír Vejvoda a pinesl mu ukázat svou nejnovjší skladbu a poádat zkušeného a tehdy u známého kolegu, aby mu skladbu pomohl njak vylepšit a upravit. Byl to foxtrot „Škoda lásky", který se Ingrišovi docela líbil, ale, jak mi ekl o mnoho let pozdji u v Kalifornii nco té skladb chyblo, aby se stala opravdu populární a oblíbenou. Pemýšlel nad tím a napadlo ho, e je to asi práv proto, e se jedná o foxtrot. Jak mi pak Eduard Ingiš vyprávl pi jednom z mnoha rozhovor, které jsem si i natáel, jeho oblíbenými skladbami byly polky. Byl, jak doslova prohlásil „velkým milovníkem polky", rád je skládal (tu poslední krásnou polku eská muzika sloil i s vlastním textem pár msíc ped svou smrtí pro Waldemara Matušku - ten ji ale bohuel nezpíval, dal pednost Ingrišovým trampským písním).
 
Nakonec se tedy Ingriš rozhodl a z foxtrotu „Škoda lásky" udlal polku. Skladba se spokojenému a vdnému Jaromíru Vejvodovi tak zalíbila, e okamit krom finanní odmny navrhl, aby byl Eduard Ingriš oficiáln uveden jako spoluautor. Ten to z nkolika dvod odmítl. Jak se mi svil, jedním z hlavních bylo to, e chtl, aby popularit skladby nepomáhalo jeho jméno, ale pouze kvalita. A pak a mladý skladatel ukáe, co v nm bude dál. 
 
Nedalo mi tenkrát, abych se pítele Eduarda nezeptal, jestli toho pozdji, kdy polka „Škoda lásky" se stala tak známou a oblíbenou v celém svt, nakonec nelitoval. Jen se zasmál. Vejvodovi tu pozdjší popularitu nezávidl - a samozejm ani píjmy, které to pinášelo. „Ameriané mu po válce vyplatili asi ticet tisíc dolar a Vejvoda si za n poídil hospodu, o tu ale pak zase po roce 1948 bohuel pišel." Eduard Ingriš v odešel v roce 1947 do zahranií, v Peru se stal dokonce dirigentem symfonického orchestru i známým moeplavcem a cestovatelem. Zemel v roce 1991 v USA. S Jaromírem Vejvodou se u nikdy nesešel. Dívám se na jeho fotografii u klavíru s partiturou Niagary. A pak si pustím rád i tu slavnou Vejvodovu polku. Je v ní pece i nezanedbatelný kus práce a umu Eduarda Ingriše.
 
Vladimír Kí
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 24.03.2024  10:05
 Datum
Jmno
Tma
 24.03.  10:05 Vladimr Ki
 24.03.  10:00 Vladimr K
 22.03.  07:30 Pemek
 21.03.  20:44 Jaroslava
 21.03.  10:31 Vesuviana
 21.03.  09:50 olga jankov
 21.03.  09:50 olga jankov
 21.03.  09:25 Von