Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šastné a veselé
 
Vánoce jsou za dvemi, a i kdy asto hlásáme, e pípravy nebudeme pehánt a uijeme si klid a pohodu, nedá se to vtšinou tak úpln dodret. A tak nakupujeme, stojíme ve frontách, obas do nás nkdo strí, nkdo nadává, roziluje se.
 
Proto bych chtla pispt zkušeností, e lidé jsou vtšinou slušní a hodní, soucitní a laskaví. A to m vdycky zaheje u srdce.
 
Nedávno jsem vidla v televizi dokument z Ostravy, moná jste ho vidli taky. Autoi v nm zjišovali, jak jsou lidé poctiví. Starý herec, pevleený za slepce, prosil kolemjdoucí, zda by mu mohli vymnit dvoustovky za dv stokoruny, ale v ruce drel ptistovku, pozdji i tisícovku.
Všichni oslovení lidé, krom jednoho, mu ihned sdlovali, e to není dvoustovka ale ptistovka, a a si ji dobe schová, aby mu ji nkdo neukradl.
Ten jeden jediný, který si vzal ptistovku a pánovi dával dv stokoruny se potom velmi stydl, omlouval se a bylo vidt, jak ho mrzí, co provedl. Myslím, e Ostraváci svou poctivost a starostlivost projevili nádhern, a chtla bych doufat, e podobn by to dopadlo i jinde.
 
Já sama mám osobní zkušenost, starou sotva pár dní. V sobotu jsme jeli vlakem do Prahy na oslavu synových narozenin. Vím, e v tomto pedvánoním ase, kdy lidé vyjídjí na vánoní trhy, bývají vlaky peplnné, proto jsme si s velkým pedstihem objednali místenky.
Dostrkali jsme se ke svým místm, která byla samozejm obsazena, a s vtou: Promite, my máme na ta místa rezervaci, jsme se chtli posadit. ekalo nás ale pekvapení, kdy oni cestující mli úpln stejné místenky na tatá sedadla.
Vraceli jsme se tedy do nacpané uliky, e tu hodinu jízdy vestoje snad peijeme, kdy v tom se za námi ozvalo: Ne, vrate se, my vás nenecháme stát. Nebyli to u mladí studenti, ale lidé tak o 20 let mladší ne my.
Vstali. Bylo nám to trapné, vdli jsme, co je eká. Moc jsme dkovali, trochu jsme se zdráhali, ale upímn - sedli jsme si rádi.
Volali na nás, e to je samozejmé a e jim to vbec nevadí. Ješt po vystoupení z vlaku jsme si podali ruce a popáli si krásné svátky. Neznám jejich jména a SeniorTip pravdpodobn netou, ale pišlo mi to krásné a rozsvítili mi celý den.
 
Na závr mi dovolte krátkou vánoní vzpomínku z mého dtství. Dostaly jsme se sestrou v prbhu let mnoho krásných dárk, ale jeden mi utkvl v hlav na celý ivot.
 
Podle našich rodinných zvyk zstával na Štdrý den obývák zamený, a teprve se zazvonním zvonku Jeíška jsme smli vstoupit. Dárky pidloval a rozdával táta, a byl to on kdo, nejvíc "zdroval" u veee.
Byla jsem tenkrát v 1. nebo 2. tíd a moc jsem si pála hodinky. Proto jsem okamit kontrolovala, jestli pod stromekem leí balíek velikosti krabiky na hodinky. Byla tam. Pemlouvala jsem tátu, aby tenhle dárek pedal, ale dával si na as. Po chvíli mi ho pece jen podal. Trhala jsem papír v pesvdení, e to jsou mé vysnné hodinky.
Nebyly. Byla tam jen replika, takové ty pouové, nefungující, s ruikami namalovanými na ciferníku. Pro m tím Vánoce skonily.
Poslední velkou krabici jsem rozbalovala bez nadšení. Jene v ní byla menší, dobe zalepená krabice a v ní ješt menší. V té poslední tvrté - hodinky. Byla jsem šastná, mé nadšení nebralo konce.
 
Ješt dnes, po padesáti letech, kdy nkdy zastavím u výlohy klenotnictví a vidím hodinky, vzpomenu si na zoufalství a posléze radost, které m provázely tenkrát u vánoního stromku.
 
Proijte krásné svátky a sny a se plní...
 
Text:  Eva Procházková
Ilustrace: Václava Arnoštová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.12.2023  21:21
 Datum
Jmno
Tma
 20.12.  21:21 EvaP
 20.12.  13:18 Lenka
 20.12.  11:06 Ivan
 20.12.  10:36 Pemek
 20.12.  10:14 Von
 20.12.  09:44 Vesuviana
 20.12.  07:57 KarlaA
 20.12.  00:14 Evussa