Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda, odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na vaše píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Kadotýdenní vracení se do dtství
 
Tak njak by se dalo nazvat to, co m probhne myslí tém kadý týden, tedy pesn pi kadé naší cest na chalupu.
 
Z domu ve Stodlkách jedeme silnicí kolem kostelíka Krte, který je zde od 13. století, zatím co já jsem sem chodil s ddou ped pouhými 80 lety. Jako malého m babika a dda nkdy hlídali a v té dob hlídání se neodehrávalo v byt, nato u poítae, ale peván venku, v pírod a pi práci dosplých.
 
Tak tomu bylo i v mém pípad a celý ivot na to vzpomínám s tmi nejlepšími pocity.
 
Tak jako nikdy nezapomenu na ten med, který babika vyrábla z cukrové epy, tešn tzv. kupky jejich dva stromy mli na zahrad, vyprávní ddy o tom, co zail jako voják v první svtové válce na front a potom v zajetí a nkde na Ukrajin tak ani ped tím vyprávním doprovod ddy práv do míst poblíe kostelíku Krte pi sbírce klásk po sklizni.
 
Abych si to pamatoval o to se zaslouilo pás zrníek z tch klásk.
Mám na mysli ta zrníka, která se mn dostala do botiek a tlaila a tlaila m pi kadém kroku. A byly to zejm jedny z prvních mých krok, protoe jsem pouze naíkal, e m bolí noiky. A tak ddovi nezbývalo ne m cestou dom peván penést. Teprve doma se ukázalo, co m bolelo, bolelo m tlaení tch zrníek v botikách.
 
A to je to, co m pi jízd kolem Krtn probhne myslí ve zlomku vteiny a vdy je to takový píjemný okamik. Nkdy se protáhne o pár dalších moment, kdy si pipomenu ty vzácné lidiky, kteí znali vlastn hlavn práci.  Snad by se dalo íci, e to byl i jejich osud, na který si ale nikdy nestovali.
 
Jak jinak lze vysvtlit, e kdy jsme je pozvali k nám, v dob, kdy jsme s manelkou u mli naše dti, abychom jim ukázali byt v šestém poschodí paneláku, tak ten den (jako jediný v roce) nejezdil výtah a museli to pes velmi pokroilý jejich vk vyšlápnout po schodech.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.11.2023  23:38
 Datum
Jmno
Tma
 22.11.  23:38 Evussa
 22.11.  08:38 Jaroslav
 21.11.  19:04 Pemek
 21.11.  15:21 Von
 21.11.  14:14 Vesuviana
 21.11.  12:53 Jaroslava