Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zelené šaty, botky rudé...

Na topole nad jezerem,
sedl Vodník pod veerem:
„Svi, msíku, svi,
a mi šije ni.“


Tmito verši zaíná balada Karla Jaromíra Erbena nesoucí jméno Vodník. Pokud si však myslíte, e jsem musel zapátrat ve své znan neuspoádané a zaprášené knihovn a najít jeden ze tí výtisk Kytice, abych vám je mohl pipomenout, mýlíte se. Stailo pouze uvést do chodu moji jinak dravou pam. A kdy u jsem s tím zaal, odrecitoval jsem si Vodníka celého. Zabralo mi bez devíti sekund dvanáct minut.

Pro jsem to udlal? Nauil se Vodníka nazpam, akoli si ho mu pohodln peíst? Ze dvou dvod. Jednak proto, e mi moje princezna (kdy u jsme zabrousili do té pohádkové terminologie…) nevila, e jsem kdysi stejným zpsobem znal Erbenv Štdrý den. Jeliko mi lu v tle kyne, kdy se pochybuje o mých slovech, rozhodl jsem se ji pesvdit, e nemluvím plan do vtru. Plhodinka denn a za týden u jsem ze sebe chrlil píbh muíka stádajícího ve vod pod hrneky lidské duše a jeho nebohé enušky a synáka na poádání. Pokal jsem na vhodný okamik a pak ji vyrazil dech (baladou, ne pstí). Jedin vrba chybla. Sice jsem se trošku bál, aby se z mé princezny nestala Šípková Renka a neobrostla mechem a kapradím, ale nakonec vše dobe dopadlo. Jako v pohádce.
Verše Štdrého dne jsem si zaal vrývat do hlavy jako malý páák, kdy se blíil poslední školní den kalendáního roku, na nm musel kadý áek bu zazpívat koledu, pedvést vánoní scénku (co to sakra je?) nebo zarecitovat krátkou básniku. Z hodin zpvu jsem a moc dobe vdl, e nechci-li všem pítomným a zejména sob pokazit celé Vánoce a nadto ohrozit stabilitu budovy, bude lepší, jestlie se zpvu vyhnu. Obecn povauji hudební výchovu, kde nutí dti s hudebním hluchem inkviziními metodami zpívat a ztrapovat se za jeden z nejvtších hích souasné školy. To trauma si v sob nesu dodnes…

Stále si pamatuji, jak jsem ped ti tvrt na devt bosý (a s hlavou odkrytou) nastoupil ped tídu a vedle kýovit vyzdobené tabule zaal recitovat a neskonil dív jak pt minut ped devátou, kdy u polovina spoluák spala na lavici i se s tupým a zoufalým výrazem svíjela po zemi a mladá, iniciativní uitelka celou dobu stála, s milým úsmvem naslouchala, chvílema s pusou dokoán.

Nyní nastala chvíle pro to seznámit vás s druhým dvodem, který m piml po letech znovu vytáhnout na denní svtlo rozpadající se kníeku se zaloutlými listy a po veerech si namáhat šedé buky mozkové. Prost a jednoduše, moji milí, jsem na to dostal chu. Spáchat nco na první pohled nesmyslného a zbyteného, k emu m pesto cosi pohání a nutí. Místo toho, abych studoval odbornou literaturu, peliv se pipravoval a hledal skulinky v pamti, kam by se ješt dala vtsnat další vlna fakt, dat, jmen a událostí, vnoval jsem pomrn velkorysý prostor Vodníkovi, piem nelze poítat s tím, e práv jeho znalost mi pome proplout útesy té které nebezpené zkoušky i nástrahami ivota.

Co naplat, mn se zachtlo to zkusit. Vykašlat se na všechno, co bych ml a co mi velel pragmatismus a radši jsem strávil as ním, co mi tko kdy pinese njaký uitek. Krom dobrého pocitu. A to není zrovna málo.

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace: https://www.galeriekodl.cz  https://pixabay.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 

 
 

Komente
Posledn koment: 19.10.2023  15:08
 Datum
Jmno
Tma
 19.10.  15:08 Vesuviana
 17.10.  11:49 Von
 17.10.  10:53 Pemek
 17.10.  09:35 Ivan
 17.10.  07:16 Evussa