Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Stále více se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity, záitky atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...

Tentokrát je to pohled na jedno neobyejné pekvapení…
 

OKUPACE VE ŠPAJZCE
 
Taková obyejná hoice. V kelímku si pkn hoví. No obyejná nebyla. Byla kremská. A okoláda?? Kvalitní! Z Belgie!!! Ze speciálního obchodu!
Jene! Djí se rzné vci. Píroda je všude, teba i ve vašem špajzu.
Vloudili se mi do bytu moli. Já netvrdím, e mám doma vše na 100 % poádku, ale – tohle??? Nevycházím z údivu, co píroda dokáe.

Jak to vlastn všechno bylo:
V pli ervna se naším domovem stala chata. Panelákový byt jen pouhým místem k praní prádla a obasné koupeli. Urit jsme nechodili do špajzu. Chyba!

V podzimních dnech nám nezbylo ne pijet zpt do paneláku. Tam nás ekalo pekvapení: stonásobné… Po otevení špajzky se vyrojili motýlci. Sto a více. Vzhledov velmi krásní. U tam mli svj svt. Byli to moli. Vylétli celí pekvapení ven, do nových prostor celého našeho bytu. Ješt e máme jen 2+1! No nic, íkám si, kupujíc ješt v ten den levandulový olejíek, spreje a lapae na všechny kouty k vypuzení motýlk. A taky jsme si koupili první den rychlou veei – párky.

Tak oheju párky, podám rodin co kdo má rád. Keup dcei, ken manelovi, syn nechce nic. Kremskou hoici jen m. Sedám si ke stolu, kdy mi dti povídají: "Mami, se ti ta hoice áko hejbe... ". Je to dít, které m rádo drádí, tak to neeším, ale brouka mi do hlavy nasadilo. Tedy si nasadím brýle. Pro jistotu.

A!! Hle!!!!! Mlo to mé dít pravdu: V Kremské hoici se to hemí larvami! Fujtajxl...ble...ohavnost… asi budu zvracet! Ješt e jsem poslední, kdo chtl zaít jíst...!!! Patím mezi lidi, který ledasco pekousnou a není mi jen tak zle.  Ale toto? Neveeím, ba ani nespím... jak se tohle mohlo stát? Moje domácnost prolezlá ervama? Paneboe, co jsem komu udlala, hlavn a nikdo nepijde na návštvu.

Moli patí do paneláku úpln stejn jako instalatér, nebo domovník. Bu pijdou neekan, nebo pijít musí.

U nás pijít museli. Ve špajzce zbylo dost mouky, tstovin a sušenek. Kdy to všechno pojedli, nezbylo ne vzít za vdk tím, co je. Zavení ve špajzu si tedy stvoili za ty ti msíce vlastní svt a v nm provedli evoluci.

A tak hned ráno letlo všechno jídlo ze špajzu, bez rozdílu do pytl. Odvezla jsem to do veterinární kliniky, moná njací papouškové si alespo trochu v klecích zaloví. Ale vyhnali m, nechtli to. Tak nezbylo ne to dát do kompostu na chat.

Take se zamyslím – a všechno ve špajzu zabezpeím do sklenic s víkem, plastových tsnících nádob, uzavíratelných sák a všelijakých nádob, které zkrátka mohu bezpen utsnit, uzavít, zamknout, zabezpeit. A co nejde, dostává nové bytové sídlo v lednice. Napesrok u se to nesmí opakovat.

Nco také naprosto neuvitelného se nám stalo na vandru. V úpln jiném roce, ne pedešlé vyprávní!
Byla jsem na jae v Belgii. Nakoupila okolády, práv na takové akce, jako vandry,  jsou výborným doplkem peripetií vandrák. Ale, opt, hle! Belgie? Nikde není jistota.
Na jistém eském kopci, po jistém guláši z konzervy, za mírného mrholení a silného vtru, vybalím vítzoslavn výbornou belgickou okoládu, pímo z Belgie. A jak praví nepsaná etiketa vandrák, nejprve dáme hostm, pak dtem a poslední si vezme dávající. Tento rok s námi byla kámoška, co jedla jen BIO, masu se spíše jen vyhýbala, ne e by byla vegetariánka. Ta jako první dojedla svou konzervu kukuice s vaeným vejcem k obdu, s naším údivem k nezvyklé kombinaci a pravila: "Evi, ta belgická okoláda má asi vadu..." byla náš host a nechtla asi psobit hned prudérn. A já vdla, e na všem vidí mouchy, mávla jsem jen rukou. Ale v moment, kdy dílek okolády do úst vkládalo dít, vyplácla mu jej z ruky a vykikla: "ervi!" A opravdu. Byla to výborná bílá belgická okoláda s kupinkami. Le u jí bylo víc jak pl roku. V kupinkách u se líhli ervíci. A pak byla dsná legrace. Opravdu! Kamarád si nacpal do úst u dva dílky. A náhle plival, otíral si ústa tím co ml... rukávem, licí škrábal, trávou... le neblinkal. Ale prskal jako starý kocour. Dodnes ije. Dti házeli výbornou belgickou okoládu do dálky, manel se smál, já hledala brýle.... A kdy jsem našla brýle, uvidla jsem maliké bílé ervíky v kupinkách té bílé okolády.

A tak jsme zbytek té výborné belgické okolády z dálky vhodili do místního odpadkového koše, kdesi na jakémsi vysokém kopci a rychle šli vandrem, aby náhodou nás ervíci nehledali. Pokud ješt ijí, bhají po okolí jakéhosi vysokého kopce dodnes.

Já mám od tohoto záitku doma ádn uzaveny všechny nádoby na potraviny, nakonec aspo v tom je pehled a poádek, na rozdíl od rzných sák a krabiek. A hezky to vypadá.

Absolutn, ani náhodou, nikdy v ivot, by m nenapadlo, e hoice ze supermarketu, i výborná belgická okoláda by mohla být oblíbenou líhní mol šatních. Le – neznám všechno. Urit neznám ivot mol. Ale dodnes máme v rodin pro špatné vci název: "Výborná belgická okoláda". A kdy dti chtjí potrápit jen m, íkají, e – se mi hejbá hoice. Smjeme se. Byli to obyejní ervíci z okolády a hoice, tedy asi bychom se neotrávili.

 

Nakonec v Japonsku u mají nco jako lednice na chov erv. A  pravda je, e ervi na rozdíl od krav neprodukují metan, niící ozonovou vrstvu. A pitom nám jsou schopní dát tolik bílkovin a protein, jako kráva.  Jde jen o mentalitu stravování. Budoucnost je práv v ervících, kteí jsou istí, baští jen tu mouku, nebo hoici, kterou jim dáme. V jiných zemích mají brouky i ervi za lahdku. Jen u nás doma však víme, co znamená výrok "Výborná belgická okoláda".
 
Text a foto: Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 04.10.2023  20:48
 Datum
Jmno
Tma
 04.10.  20:48 Pemek
 04.10.  19:19 Evussa Ivanovi dk
 03.10.  23:03 Ivan
 03.10.  22:12 Evussa
 03.10.  22:09 Evussa
 03.10.  16:18 Vesuviana
 03.10.  12:52 Von
 03.10.  10:53 Pemek
 03.10.  09:30 Ivan
 03.10.  02:15 caryfuk