Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Paradoxy eštiny (4)

„Slova, slova, slova“ - tato sentence struný výrok, rení, úsloví je po „Být i nebýt“ zaátkem druhého nejznámjšího monologu Shakespearova Hamleta a velký dramatik jist ani netušil, jak nadasovým se tento výrok stane. Dá se íci, e zejména v poslední dob dochází k stále vtší inflaci, tedy k nadbytku i nadmrnému mnoství slov, snad ve všech našich projevech. Navíc v tchto projevech neustále stoupá poet slov zcela zbytených, a to na úkor tch, která alespo nco vypovídají. Vtšina našich souasných „významných“ osobností ve svých vystoupeních mívá slovo na úvod, slovo na závr a mezi nimi spoustu slov tu více, ale spíše mén smysluplných. Bývaly doby, kdy slovo samo o sob bylo obávanou zbraní zejména tlesn slabších a ve spojení do bojovných vt a proslov slavilo úspchy doslova celosvtové.

Kadý si me vzpomenout na manifesty nejrznjších význam s následky tu kladnými, tu zápornými! Tehdy ovšem slovo znamenalo opravdu SLOVO, kadé mlo svj význam a málokdo si dovolil jeho pesný význam posunout. Slovo dlalo mue, po protestech feministek nyní dlá i enu, co by bylo v poádku, kdyby šlo o opravdové slovo. Slovo bývalo slovem do ohn, nebo dokonce slovem do pranice, kdy nkdo slovo nedodrel. Dnes se vtšinou nedodruje ani slovo napsané a úedn potvrzené! ím významnjší lovk, tím vtší bývalo na jeho slovo spolehnutí a zdá se, e dnes je tomu spíše naopak. Výše postavení si toti myslí, e nad jejich slovo prost není. Naštstí se najdou estné výjimky, na píklad autor známého Slova o slov, ale takové abys dnes hledal i ve dne s lucernou.        

Na tomto míst bude však asi teba zabrzdit vodopád psaných slov, pestat tepat nešvary naší souasné slovní komunikace, naladit smílivjší a optimistitjší notu a hledat v ní (tedy ne v té not, ale v naší slovní komunikaci) naopak laskavé a milé „švary“.
 
A ješt ne se do toho pustíme, ani bychom lezli do zelí jazykovdcm, opt si dáme malou porciku absolutních rýmek. A tentokrát se zamíme na rýmy, které nám poskytnou rzná vlastní jména.
 
V tom našem tanením spolku uíme valík i polku,
tancují kluci i holky, Francouzi, Nmci i Polky.
Polka na dv, valík na ti, kadému to v tanci nati!
 
Píšeš, e je krásná Paí, u t vidím, jak tam paíš!
Stále známjší je naše Maí, propak její keramiku maíš?
Tam nad ekou Mí, prý dost asto mí a na behu Úpy kdekdo obas úpí.
Kdy pobíhal po Kladn, dostal se a k pokladn.
Vdycky kdy navštíví Poprad, musí se tam s nkým poprat.
Kdykoliv jsem v Tešti, tak mi hlava teští!
Poslední slavnosti na ípu skonily odchodem na ípu.
Kadý den si šaty peru, neb jsou dovezené z Peru.
Kapitána Jacka Flinta prozradila vlastní flinta.
Copak nám to tady dali? Obraz Salvátora Dali! 
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: František FrK Kratochvíl
 
***
Zobrazit všechny lánky autora

 
 

Komente
Posledn koment: 02.02.2023  21:41
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  21:41 Evussa
 24.01.  16:13 Von
 24.01.  11:52 Vesuviana
 24.01.  10:34 olga jankov
 24.01.  09:48 Pemek
 24.01.  09:01 Vladimr K
 24.01.  04:04 Ivan