Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

FOTOPOSTEHY z Národního muzea

Do Národního muzea jsem zavítala po nkolika letech a musím íci, e jsem byla znovu okouzlena úasnými prostory té nádherné neorenesanní budovy, která cht necht lovka do historie prost vtáhne. A nejen do historie samozejm, pestoe ta pravká s mamutí mámou a pibylým mamutím dátkem v ivotní velikosti nás velmi láká. Procházíme kolem chlupaté dvojice celebrit a moná nás napadne, e nejsou zase tak velcí... Zvlášt pokud jsme u pedtím prošli pod kolosálním modelem krakatice obrovské.
Pojme se spolu ale spíš podívat na ty mén tradiní a snad tedy mén lákavé expozice.

S velkou dávkou pochybností moná pistoupíme k mineralogické sbírce. Oekáváme tu jednotvárnou nudu - co je ovšem pesn opak toho, co opravdu zaijeme. Expozice nás oaruje svou rozmanitostí - stejn jako ta pírodovdná - tryská na nás barvami, tvary a krystaly... Píroda je prost úchvatná! Sledujeme dokonale provedené ezy a dochází nám, jak úasná magie se skrývá v srdci minerál. Je to skoro jako zázrak - svrchu takka obyejný kámen, uvnit dechberoucí poklad. Wow!

 

 

A kdy se rozhodneme navštívit také expozici modernjších djin, konkrétn tch z 20. století? Musíme nejprve pejít do vedlejší budovy stvoené pod vlivem socialistického realismu - a moná nás napadne, e celá ta budova je muzem 20. století. Kadá místnost, chodba a schodišt pí krabicovit nudnou šedí, kterou nikdo neoprášil... Expozice hezky koncipovaná, od kadého trochu, ale nejvíc nás obvykle zaujme nco, co se týká nás osobn. A já tu objevila kuchy svojí babiky! Je to spíš nostalgie ne historie, vdy existovala ješt nedávno. Babika takhle ila a do své smrti.
 
 
A nakonec m v muzeu nejvíc pekvapilo a dalo by se íci, e vyloen dostalo do kolen, co bych neekala. Spojovací chodba mezi historickou a novou budovou. Procházíte skrz ní a dost moná tudy jen prosvištíte, jako já napoprvé. V tom pípad zaregistrujete pouze krátký úryvek z celého asi dvacetiminutového filmu, jen tu  pedstavuje samostatnou multimediální expozicí "Momenty djin". Napodruhé jsem se tady ovšem zastavila. A protoe m film zaujal, nechala jsem se inspirovat lidmi kolem a depla jsem si k nim, jen tak, na zem. Uívala jsem si to! Zstala jsem, dokud film nebel dokola, aby mi opravdu neuteklo vbec nic. Byla to velmi hezká teka. Teka zachycující pomíjivost lidského ivota. V kontextu s vývojem celé planety v lovku zanechává zvláštní pachu... Velmi povedené, nápadité! A pitom ádné sloitosti... V jednoduchosti je krása!

 Tak se budu tšit na píšt. Vím, e m tahle staronová kráska za pár let zase znovu ním pekvapí...
 
 
Text a foto: Renata Šideláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.12.2022  23:26
 Datum
Jmno
Tma
 09.12.  23:26 Ivan
 09.12.  08:05 von
 08.12.  08:22 Renata .
 07.12.  16:35 Ivana Ltalov
 07.12.  15:57 Vesuviana
 07.12.  15:30 Jaroslava
 07.12.  01:10 sv