Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pojte s námi do bijáku aneb Kino, biograf, bijásek
 
Máte zrovna volnou chvíli, kousek vzácného asu? Staí se jen v pohodlí posadit a kliknout na odkaz krátkého filmu, který je vdy po ruce. Iluze velkofilmu nás uvede do seriálu amatérských snímk z rzného prostedí, nevypulírovaného profesionální úpravou a dokonalou technikou. Nabídne vám prostý námt, jaký zaíváte denn pi své práci, pi ivot rodiny a bných starostech. Ukáe vám na místa, kde jste ješt nebyli, nebo jste je shlédli ponkud jinak a upomene vám pohledy vašich vzpomínek z fotografií, které jste pi cestování nasbírali. Poslechnete si hudbu, která vás uklidní nebo uvede do píjemné nálady s pohledy na památky a významná místa naší zem. To vše mete spatit v novém seriálu amatérských snímk, které mimo dobré nálady pinesou i plno inspirace. Dopejme si prosté krásy a poutavých pohled na SeniorTipu.

 
* * *
 
Zámecká obora v Blatné

Ped mnoha lety jsem navštívil zámek Blatná a v oboe jsem ješt mohl vstoupit do dutiny mohutného dubu královny Johanky, která zde ráda sedávala a setkávala se se svým budoucím manelem králem Jiím z Podbrad. Bohuel, statný dub více jak 800 let starý, ticet metr vysoký a 180 centimetr v prmru, jsem pi své druhé návštv ji nenašel. Koncem osmdesátých let padl a povode v roce 2002 ho smetla. V oboe je tchto velkých dub ješt nkolik. Co se mi šastn podailo, byla bezprostední blízkost s daky a danlami. Monost se pohybovat pímo mezi stádem mi poskytla natoení nkterých kuriozních zábr na krmení z ruky i z úst. Zámek i s parkem a oborou opt patí pvodním majitelm Hildprandtm z Ottenhausenu.
 

Prolink na film
 

Hauswaldská kaple

Jezdíte nkdy pes šumavské Srní? Zastavte se na chvíli a vydejte se na dlouho zapomenuté místo zázrak a léivé, pramenité vody. Byly doby, kdy touto cestou putovali poutníci na slavná setkání vících, aby podkovali za svá uzdravení a posílení svých proseb o lepší ivot. Osud tomuto místu nepál. Po válce odsud odešli lidé, zstali vojáci a aby všemu špatnému nebylo dost, posvátné místo bylo v roce 1958 zlikvidováno, aby neposkytovalo ochranu pro ilegální pechody hranic. Zstalo jen zboeništ a zasunutá vzpomínka na slavné pout.
V roce 2006 byl prostor zniené kaple Panny Marie dstojn upraven, pramen léivé vody zachránn a tradiní pout a shromádní vících obnoveny. Stará povst a legenda znovu oila.
 

Prolink na film

Soví království

Pojedete-li nkdy z Kvildy pes Horní Vltavice ve smru Na Stráný, nezapomete udlat malou pestávku v horské obci Borová Lada leící na Teplé Vltav na hranici Národního parku Šumava. Správa Národního parku a CHKO zde pro návštvníky pipravila zajímavé místo – Sovinec. V expozici sovích voliér, které jsou umístny ve starém lomu, je moné pozorovat ptáky, které je pro jejich skrytý zpsob ivota nemoné pozorovat ve volné pírod. U vstupu do voliéry se dozvíte i spoustu informací o ivot tchto chránných druh sov. I ve voliée je nkdy obtíné, dobe skryté sovy zahlédnout. Pome vám je najít ochotná prvodkyn. 
 

Prolink na film

 
Autoi seriálu: Pemysl asar a Václav idek
* * *
Ilustrace: https://zamek-blatna.cz/  https://www.sumavanet.cz/
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.10.2022  08:18
 Datum
Jmno
Tma
 03.10.  08:18 Vladimr K
 02.10.  14:31 Vclav idek Podkovn
 02.10.  12:24 Bohumil K. GRATULUJI!!!
 01.10.  10:43 LenkaP
 01.10.  10:20 KarlaA
 30.09.  20:21 Kvta dky pnov za bijek
 30.09.  17:26 Pemek
 30.09.  17:16 von
 30.09.  13:43 Ivan
 30.09.  10:51 Jindra
 30.09.  10:44 Vesuviana
 30.09.  10:32 olga jankov