Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Já mu to vyídím  
 
Kadou nedli jsem s dtmi chodila na Smíchov k mojí mamince. Dti íkají k babice Smíchový. Dda byl ji delší dobu nemocný, leel, ani pivo mu ji nechutnalo, a to je co íci.
Kdy jsme picházeli tentokrát k naší strmé ulici, uvidla jsem mladší sestru ve dveích domu, jak nás vyhlíí.
„Co se dje?“ zeptala jsem se a mráz mi pejel po zádech.
„Víš, táta umel.“
„Co to povídáš, to není pravda!“
 
Vešli jsme do bytu. U nás se vdycky odehrávalo všechno v kuchyni. Táta leel na gaui, pikrytý prostradlem.
Maminka sedla u stolu, taková njaká malinká. Vzala jsem ji kolem ramen a nechtlo se mi ji pustit.
„Je mu líp, moc trpl, naíkal. Chceš se na nj podívat?“ ekla.
 
Moc se mi nechtlo, mám z mrtvých hrzu. Vlastn jsem ješt ádného nevidla. Nevdla jsem, co mám dlat.
Sousedka se na m vyítav podívala, dodala jsem si odvahy a odhrnula prostradlo.
Tatínek byl obleený v erných šatech, ústa ml podvázaná šátkem, tvá ml zarostlou.
Mrtvým prý vdy narostou vousy, napadlo m.
Udlalo se mi nevolno.
Pikryla jsem ho a posadila se.
Slzy nebyly nikde.
 
Jednala jsem jako stroj.
„Volaly jste doktora?“
„Ano, tamhle je potvrzení o úmrtí, ekaly jsme na tebe, e udláš další.“
 
Co se má udlat? Vdy m ješt nikdo neumel, honilo se mi v hlav. Zavolám Marii, té umela teta, co u ní bydlela, snad mi poradí.
„Víš Marie, on mi umel táta, víš já nevím, co se má dlat, víš …“
 
Te mi to teprve došlo a zaala jsem plakat.
„Nepla Jano, jsme s maminkou s tebou. Je mu tak lépe, ne kdyby se ml dlouho trápit. Zavolej pohební ústav, oni pijedou.“
 
Zavolala jsem pohební ústav, odvezla jsem dti dom, pevlékla jsem se a jela jsem zpt k mamince.
 
V tramvaji m pustil jeden pán sednout. Byla jsem mu vdná.
 
Tak já u nemám tatínka.
 
 
Je to divné, jako by m kus chybl.
Jaký vlastn byl?
Byl jiný, ne vtšina tatínk?
Ano i ne.
Nikdy si s námi nehrál, nikdy nám nevyprávl pohádky, nikdy nepinesl mamince kytku, nebo nco pomohl, nebo nco zpravil. Pišel z práce, najedl se, natáhl se, v šest hodin se zvedl a šel.
„Tak ahoj, já jdu do klubu,“ ekl a byl pry.
„Klub“ byla místní restaurace, kde se scházeli kadý veer podobní tatíci.


Tam tatínek oil.
Obas jsem tam za ním zašla, posedla a poslouchala. Tatínek vedl.
Všechno znal, všade byl. íkali mu Vincek.
Dobe hrál mariáš. Byl to jeho svt.
Tam pustil na uzdu svou fantazii, ostatní za ním pokulhávali.
Ale mli ho rádi všichni, mladí, staí.
Pesedla jsem na autobus, popojela stanici, vystoupila a šla jsem kolem „Klubu“. Slzy mi vstoupily do oí.
Ji tu sedt nebude.
Musím jim to íct.
Vstoupila jsem, ji to všichni vdli.
„Upímnou soustrast ti pejeme, posa se k nám na chvilku.“
Sedla jsem si na jeho místo. To je divné, ale on tady opravdu ji nikdy sedt nebude.
„Pane vrchní, dejte nám všem, co ml táta nejrai.“
„Vincek? Ten ml nejrai pivo!“
„Tak všem pivo!“
 
Sestra se objevila ve dveích.
„Není tady náš Milan? Ml pijet, ješt nebyl u maminky,“ ptala se.
„Je, jsou tu oba, poj dál,“ zval ji hostinský.
„A jindy, honem pojte! U pijeli z pohebáku, ekaj na vás!“
 
Vstali jsme a utíkali dom.
Tatínek leel v rakvi a byl takový hezký, spokojený.
Pohladila jsem ho po zarostlé tvái.
„Ahoj, táto, …….“
 
Jakoby z dálky jsem slyšela, jak íká: „Já mu to vyídím.“
 
Byla to jeho prpovídka, kterou vdy odpovídal mamince na všechny její aloby a náky, které na nj celý ivot mla.

 
Ivana Látalová
* * *
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.10.2022  19:33
 Datum
Jmno
Tma
 03.10.  19:33 Ivana Ltalov
 03.10.  09:24 Pemek
 01.10.  11:57 Vesuviana
 01.10.  11:32 olga jankov
 01.10.  10:43 LenkaP
 01.10.  10:25 Ivan
 01.10.  10:19 KarlaA
 01.10.  09:46 olga jankov
 01.10.  08:03 von