Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svátek má dnes Pemysl
 
Toto jméno nesla naše eská panovnická dynastie, honosili se jím mnozí králové a dnešní Pemkové se mohou pochlubit tím, e jsou stejn jako všichni nositelé tohoto jména dobré mysli a tedy "vše dobe promýšlejí".
 
 
Nejstarší známou osobou s tímto jménem je urit Pemysl Orá, který prý zaloil v echách slavnou dynastii. Jeho potomek Pemysl I. Otakar  dosáhl roku 1212 uznání ddiného královského titulu pro celý svj rod.
Další z ady byl Pemysl II. Otakar  "král elezný a zlatý", jen sahal dokonce po korun císaské. Jeho ambice však pedbhly dobu a stály jej nakonec ivot. Tento panovník byl druhorozeným synem Václava I. a Kunhuty. Po smrti svého bratra Vladislava byl uren za následníka trnu, pesto však vedl v letech 1248-49 povstání proti svému otci. Byl však poraen.
 
 
Mezitím se uvolnil rakouský a štýrský trn a  v roce 1251 byl Pemysl zvolen vévodou rakouským. Svj nárok stvrdil roku 1252 satkem s ddikou babenberských zemí Markétou. Co na tom, e byla starší ne její tchán Václav! O tyto zem ml však zájem i další soused. O babenberské ddictví musel tedy Pemysl svést boj s uherským králem Bélou IV. Bitvu Pemysl vyhrál. Poté získal i další alpské zem. Tehdy však u Pemysl svou letitou cho k niemu nepoteboval, a tak se s ní rozvedl, aby v roce 1261 uzavel druhé manelství s Kunhutou Uherskou, vnukou Bély IV. Pemyslova hvzda zaala stoupat a roku 1266 pipojil k echám Chebsko. 

Úastnil se kíových výprav do Pruska a na bezích Baltu zaloil msto Königsberg.  V roce 1273 neuznal volbu Rudolfa Habsburského nmeckým králem, sám si na tuto korunu inil nárok. Pro íšská kníata, která rozhodovala, kdo se stane ímským králem, však byl píliš silným muem. Postupn se dostal do politické izolace. Nový panovník Rudolf Habsburský zbavil Pemysla vlády a vyhlásil nad ním íšskou klatbu.  Následn  došlo k povstání šlechty alpských zemí i eského státu, domácí vzpouru vedli Vítkovci.
 
 
Pišlo kruté vystízlivní - veliký a mocný panovník Pemysl II. Otakar musel pijmout bez boje podmínky nmeckého krále. Vzdal se vlády v alpských zemích i Chebsku, echy a Moravu pijal od Rudolfa Habsburského v léno. Souástí dohody byla i svatební smlouva mezi Pemyslovými a Rudolfovými dtmi. Uraený vlada si to nenechal líbit a znovu táhl do boje. V nové válce však "král elezný a zlatý" v bitv na Moravském poli dne 26. srpna 1278 umírá. 
 
 
Jeho zásluhou se stát nerozpadl ani bhem braniborské okupace, která následovala po králov smrti. Pemyslu II. Otakaru se za 25 let vlády podailo zásadn pebudoval eský stát, take jeho syn a nástupce Václav II. ml po opuštní zem Branibory na em stavt.
 
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 16.05.2024  21:00
 Datum
Jmno
Tma
 16.05.  21:00 olga jankov
 16.05.  08:55 Vesuviana
 16.05.  07:52 Von
 16.05.  06:50 Pemek
 16.05.  06:34 Ludmila