Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála detailu

Protoe si v tchto grafomanských chválách na svá stará a dále neustále stárnoucí bedra nakládám ím dál tím tší úkoly – tedy alespo dle mého, moná píliš domýšlivého, názoru – musím zaadit njakou prkotinu, prost nco lehího. A myslím, e se na to hodí práv detail, co je pojem, kterým bn oznaujeme práv bezvýznamné, zanedbatelné malikosti – prost prkotiny. Pitom pesný výklad je ponkud širší.

„Detail je souást vtšího celku, podrobnost, dílí pohled nebo i zvtšený výez obrazu i zábru.“ Jist tušíte, kam na tato moudra chodím… Ale v té moderní studnici znalostí najdeme i další chvályhodné zajímavosti o detailu. Napíklad, e ten termín pochází z francouzského slovesa détailler, které znamená krájet, rozdlovat. A pvodn se toto slovo pouívalo ve spojení – vendre en détail, tedy – prodávat v drobném, doslova v rozkrájeném stavu to, co obchodník nakoupil en gros, tedy ve velkém. Dokonce i u nás v v echách se kdysi obchodníci dlili na detailisty – maloobchodníky a grosisty - velkoobchodníky. A tady je na ase konen zapojit vlastní invenci.

Moná je škoda, e super-, hyper- a gigamarkety zcela nahradily detailisty, take u nememe sledovat, jak se na pultech malých krámk odsekávají z velkých homolí kousky cukru, i jak se v mlékárnách nalévá erstvé mléko z velkých konví do našich malých bandasek.

Neplame však nad rozlitým mlékem a podívejme se na další detailisty a detaily. Dovolím si pipomenout dva skvlé výstupy na toto téma.

 
             
Nejprve nádherná scéna z pedváleného filmu Hej rup. V noclehárn pro bezdomovce zkrachovalý milioná Werich podrobn vysvtluje nezamstnanému Voskovcovi, jak kde investoval, kde vydlal a jak nakonec ztratil miliony. Na vedlejší posteli poítá další nocleník své halíe, a kdy to Werich vidí, tak pronese – á, pán je detailista! A pak si jdou všichni ke správcovi noclehárny pro drbátka na štnice.
A asi o padesát let pozdji v jednom televizním silvestrovském poadu vyprávl  Otakar Brousek nejstarší svým nenapodobitelným recitátorským hlasem anekdotu o malém knoflíku na biše. Ten v jedné královské rodin piarovaly sudiky dlouho oekávanému princi a u kolébky mu vštily bájenou budoucnost, kterou mu zajistí stisknutí toho knoflíku. Varovaly však všechny, e se ten zajímavý detail na princov bíšku nikdy nesmí utrhnout! Anekdota byla dlouhá a konila – jak jinak – zajímavou pointou. I kdy knoflík byl po dlouhá léta steen jako oko v hlav, tsn ped svatbou se princi znelíbil.

Neodolal, svj bišní knoflík utrhl a upadla mu – s prominutím – prdel! Ano, pesn tak to ekl ten skvlý recitátor. A to je pímo bájená nahrávka na nejdleitjší chválení detailu.

I kdy je detail asto opravdu velmi bezvýznamný, najdeme celou adu píklad, kdy naopak na nm závisí mnohé, nkdy i to nejdleitjší! Nmina má dokonce jedno pozoruhodné písloví – Der Teufel sitz im Detail – tedy – ert vzí (sedí) v detailu!

Víme dobe, jak takový detail, jako je desetinná árka, me zmnit íslo tak, e ministr financí zešílí a bankéi skáou z oken. Jak me zdánliv nedleitá malá souástka teba na letadle zpsobit nevídanou katastrofu. Jak me nevhodn pronesené slvko zpsobit diplomatický nebo ješt vtší celosvtový problém. Jak me nezapnutý knoflíek – u en nad pasem, u pán pod pasem – zcela zhatit kariéru nešastnice i nešastníka.

Anebo nco naprosto pozitivního teba z umleckého soudku.

Jak nádhern obohatí vhodný detail teba spoleenský oblek, i obraz, docela malý trylek hudební skladbu, vtipné jméno literární postavy leckterý román, zejména humoristický, drobný bonmot dlouhý projev, a jist by se dalo pokraovat.

A ješt nco moná nejzajímavjšího – ve filmu je detail ten nejvtší obraz, který na plátn meme vidt! Take pozor – není detail jako detail! Mlsný jazýek pejska na této fotce to dokazuje.

Foto internet a autor.
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.07.2021  08:29
 Datum
Jmno
Tma
 21.07.  08:29 Von
 20.07.  14:35 Vclav Kdo um, tak um a kdo neum, tak jen um!
 20.07.  13:48 Ivan
 20.07.  09:55 olga jankov
 20.07.  08:33 Vesuvjana dky