Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

ODKAZ  PEKAE
 
V dtství jsem bydlel s rodii na poslední ulici posledního pedmstí. Rozbitá asfaltka konila po pár domcích v lukách. Tehdy jsem si myslel a dnes si to myslím opt, e to byla Hlavní tída celého svta. Vedla pímo do Ráje, kde jsme v kopkách sušícího se sena objevovali krásné a nné rozdíly mezi námi, tehdy chlapeky a ostatními. Tedy, holikami. A dodnes, pestoe pouen, zstávám v okouzlení.
 
Na naší ulici, jmenovala se tehdy Sokolská 215, potom njak jinak a dnes opt U Sokolovny, ml malé pekaství jistý pan Kuneta. Jeho podobu jsem ztratil. Urit však pekl vynikající peivo, jak u to bývá pi pohledu pes rameno. Do dtství. Ano, díve prý bylo všechno lepší…Pro ale pan Kuneta zstal podepsaný v mé pamti, v mém srdci, v mém osobním BioPoítai  je to, e on svoje rohlíky nejenom pekl a prodával, ale sem tam i rozdával. Rozdával nám, tehdy dtem, k naší velké radosti. V dnešní sexystické dob bych se domníval, e me býti i pedofilem, lákaje dti na rohlíky. On však svoje rohlíky, obzvlášt vypeené, rozdával i jiným. Dosplým. Nevím, zda podle potebnosti sociální i jiné.
   
A pozdji, mnohem pozdji jsem pochopil a zapsal si do své lidské vybavenosti, (teplá kalu kdesi uvnit, kde se mnoí zárodky poezie), e on, peka, dlal radost pedevším sob. Dívaje se na radost tch, kterým ji sám zpsobil. Takové malé Perpetuum mobile radosti.
 
Protoe však my dnešní, šediví a nevícní, máme prokázáno souty ísel, e Perpetuum mobile ehokoliv neme existovat, ponechejme tedy bláhové umlce ivota jejich osudu. Nech se pokouší znova a znova pomocí slovíek, pastelek, cinkáním i ímkoliv, oivit zbytenost hraky. Oivit Perpetuum mobile radosti.
 
Samozejm, peka Kuneta nikdy nezbohatl. Ale o jednom lovkovi, který zbohatl prostednictvím odkazu onoho pekae, o tom vím svoje. Mám jeho jméno zapsáno ve svém obanském prkazu.
   
Odkaz pekae. Básníka.


 
Betislav Kotyza
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.04.2021  16:19
 Datum
Jmno
Tma
 25.04.  16:19 Betislav Pro pan Evuss
 21.04.  19:07 Evussa
 19.04.  19:11 Betislav pro pan Vesuvjanku
 19.04.  15:03 Von
 19.04.  11:59 Vesuvjana dky