Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

WELLINGTON
 
Anglické názvy míst se opakují, a tak, jak existuje v Anglii “Liverpool”, mají ho i v Austrálii jako jednu ze tvrtí v Sydney. Název hlavního msta Nového Zélandu “Wellington” se opakuje v Austrálii v podob malého vnitrozemního msteka v Novém Jiním Valesu, poblí msta Dubbo. To jsou pouze píklady názv míst, ale o tom se rozepisovat nechci. Jde mi o malou pozoruhodnou historku, co jsme v australském Wellingtonu zaili.

Oba synové i mj mu vlastní malé pošácké motorky a as od asu se rodina domluví na nkolikadenním výlet a vyráíme kempovat do pírody.

Chlapi jedou australskou buší na motorkách, naše snacha a vnouata naskládají stany s potebnými vcmi do mého auta. Já potom s nimi následuji motorky, ovšem po asfaltkách. Na domluvených místech se scházíme, napíklad na rozcestích, a ekáme,a mui vyjedou z buše.

Kdy jsme tehdy dojeli do Wellingtonu a našli vhodný kemp na pespání, rozhodli jsme se vyhledat vhodnou restauraci i hospdku k poveeení. Bylo ji kolem šesté veer, kdy jsme hladoví procházeli hlavní ulicí. Protoe byl všední den, tch pár restaurací, co jsme míjeli, reklamovalo pouze snídan a obdy. Blíili jsme se ke starému hotelu s hospodou. Ped vchodem do budovy australský domorodec zaléval stromky ve velkých kvtináích. Zeptali jsme se ho, jestli podávají veee? Poukázal na tabuli s nabídkou dne a zavolal svou enu. Australská domorodkyn nás uvedla a my s naptím pochodovali za ní v oekávání, co bude dál?

Prošli jsme kolem lokálu, kde pár místních kumpán nasávalo pivo a vedlo hluný rozhovor. Najednou paní otevela dvee do velké jídelny. Vítala nás místnost se zataenými závsy, naprostá tma a ádní hosté tam nesedli.

Paní rozsvítila všechna svtla a místnost se objevila jako na divadelní scén po odtaení opony. Nedviv jsme koukali, kdy nám ukázala stl, kde se máme posadit.
Tady budeme veeet? Dívali jsme se po sob s úšklebky a nejradji bychom utekli ven. Cítili jsme se jako v pasti bez úniku. Za jídelnou byla prostorná kuchy, ale bohuel byla tam také tma a nic se tam momentáln nedlo.

ena otevela dvee do kuchyn, rozsvítila a celou dobu se na nás mile šklebila. Najednou zakiela z plných plic: „Shirley, kde jsi? Máme hosty!!“

Z prvního patra sebhla drobná Australanka, údajn švagrová oné paní, a te to zaalo.
„Copak si pejete k veei? A co ty dti?

Máme pro n zmrzlinu,“ úšklíbla se lišácky domorodkyn, „ale to a po veei.“ Zamrkala a upela pohled na Nelinku a Jana. My dosplí jsme si objednali rybu se salátem, dti chtly ízek. To jsme zvdaví, co to bude za jídlo? Njak jsme nechtli vit, e bychom z té zdánliv neivé kuchyn dostali nco erstvého.
Moc jsme se mýlili. Sklenná stna oddlovala jídelnu od kuchyn a my skrz ní pozorovali ty dv hospodyn, jak se ohání s pípravou našich pokrm. Pustily muziku, aby nám nebylo smutno, donesly všem pití a jestli nám pití nebude stait, ne dodlají veei, máme si dojít do lokálu a tam nás s radostí obslouí bratr paní, co nás uvedla.

Dlo se vše podle rady. Do hodiny bylo jídlo na stole, s erstv udlaným salátem, chutnou rybou i vonícími ízky dtem. Následovala slíbená zmrzlina a potom si ob pani pišly s námi popovídat. Jako bychom byli jejich vzdálení píbuzní, které dlouhou dobu nevidly.

Z chování jsme byli neekan nadšeni. Doporuily nám, kam se máme zítra podívat a po zajímavém veeru jsme náš hotel opouštli smr stany . Ješt jsme nebyli poádn ze schod dole na chodníku a svtla zhasla, jako kdy skoní divadelní pedstavení. Opona se zatáhla a pouze z malého lokálu bylo slyšet druné rozhovory lidí.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.07.2021  10:32
 Datum
Jmno
Tma
 17.07.  10:32 Von
 17.07.  09:56 Milada
 17.07.  09:39 olga jankov