Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek ofie,
ztra Pemysl.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

DOPIS PÍTELI

Zdravím a peji, milý pane Michale.

Dík za zajímavé video ze ivota veverek. Soukromý ivot veverek je vlastn docela podobný ivotu nás, lidiek: Vný shon za potravou, nekonící pée o potomky, poád dokola, atd. O sexu zásadn nemluvím. Všudypítomná politika a války veverky nezajímají; prevít covid 19 jde mimo veverek. V tom nás veverky pedí, v tomto mají veverky zcela jasno!

Nabízím skutený píbh –
Bydlím ve tvrtém pate panelového domu, uprosted jiných panelovách dom. Nechci je nazývat „paneláky“, protoe význam slova „panelák, paneláky“ má v obecné mluv hanlivý podtext. Místeko v panelovém dom je mým domovem, a domov je posvátné místo. Mj dm, mj hrad - to stále platí.

V mém tvrtém pate betonové pevnosti jsem se vdy cítil bezpen a „vysoko ve své vi, jako Robinson Jeffers“... K mému pekvapení a úasu jsem však jednoho podzimního asného rána hledl z oí do oí rezavé veverce, samozejm hospodaící na vnjším parapetu okna, našeho výsostného území! A hospodaila, veveice drzá, rázn, rychle a dsledn – obrovský muškát v péi paní našeho hradu, byl ji z poloviny zdevastován, hlína z velkého kvtináe všude kolem a dosud nedotknutelný muškát veverkou poválen... A veverka se drze a bez bázn dívá do mých oí, co tomu jako íkám?! Nezvaný, ale vzácný, krásný a milý host, tahle veveice! Moje ena, pelivá zahradnice, otevírá okno aby veverce vysvtlila, e takto to dál asi nepjde, e to jsme si jako nedomluvili,  atd. Známe to!  A veverka šups, a byla pry!

Píhodu jsme spolen a vesele zapisovali do pamti, kdy tu si paní hradu vzpomla, e okno vedlejšího pokoje je otevené, a... Opravdu, veveice šmejdila i ve vedlejší místnosti, obhlíela monosti ubytování bez nájmu a stravy bez placení, a teprve  otevení dveí ji pimlo k cirkusové akrobacii úprkem. Jen pár veverích bobk zstalo jako potvrzení návštvy.
Hledala u nás, veveika, místeko k postavení hnízda pro své potomky a nco dobrého na zub pro te, a pro zimní zásoby. Bylo plí íjna, bylo konící teplé babí léto, byl nejvyšší as... Máš mé pochopení a souhlas, ale ve vzájemném respektu, milá veveiko!

Ji se neukázala, aby stvrdila návrh ústní smlouvy. Asi nalezla jinde, co hledala u nás. Zstala po ní, po zrzce zrzavé, jen spouš v kvtinái, pár veverích bobk, pekousnutý kabel venkovního idla teplomru a veselá píhoda pro dva seniory. Co o to, poškozený teplomr nahradím novým, abych nezmeškal poátek mrazivých zimních dn. Ale návštvy erných korálk oí veveiky, oddlených od mých brejlí jen sklem okna, takové návštvy se ji nedokám. Byl jsem pro veverku veveiku zcela jist jen jeden z dalších, sobeckých, nepejících lidiek...

***

Peji konec souasnému bláznní. Mj se, Michale. I ty, veverko veveiko zrzko, s omluvou: Dondi – bude líp! A jak se vlastn jmenuje veverí kluk? Veverák? Veverák? Vever?  

Píbh je pravdivý, dopis rovn. Covid 19, bohuel, doposud pítomný...
Betislav Kotyza
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.03.2021  09:27
 Datum
Jmno
Tma
 12.03.  09:27 Betislav
 10.03.  20:44 Evussa
 08.03.  23:28 Ivan
 08.03.  10:18 Betislav
 08.03.  10:06 Betislav
 08.03.  08:58 Von
 08.03.  05:14 Vclav