Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek ofie,
ztra Pemysl.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tiché bláznovství

U nás v sousedství il jeden lovk, o kterém se íkalo, e je tichý blázen. Jako dít jsem asto pemýšlela, co to vlastn znamená. Ten pán byl opravdu tichý, na pozdrav odpovídal sporadicky, vdycky se díval trochu stranou, málo vycházel z domu. Ale kdy se nám ho podailo potkat, vtšinou si nco pro sebe povídal. To mi bylo divné, kdy tichý blázen, tak má pece mlet, ne?
 
Nedávno jsem si na nj vzpomnla. V autobuse u tye stál mladý mu, erstv ostíhaný, oholený, navonný. Svtlý oblek mu skvle padl, jemn proukovaná kravata bájen ladila se zelenkavou naehlenou košilí a boty ml nablýskané do vysokého lesku. Tedy, ne e bych tak zírala na mladé mue, koneckonc, vk u na to opravdu nemám. Ale pesto mne zaujal. A to tím, e mluvil.

Mluvil nahlas a srozumiteln, ale a byl autobus plný lidí, nikdo k nmu oividn nepatil. Pochopila jsem, a kdy se trochu pootoil. Ano, ten lovk ml na uchu takové udlátko a v ruce drel mobil. Bh ví, kam cestoval, ale tu plhodinu, kterou jsme s ním strávili, skvle vyuil.

Dozvdli jsme se, e smlouva s klientem XY byla uzavena, pohledávka u dalšího je vymáhána, ale bude teba více zatlait, zákaznice z Bubene má vyšší nároky na kvalitu a havárie firemního auta na D1 zkomplikovala dodávku zboí. Ale nasazujeme krizovou variantu, take vše je vlastn OK.
 
To nás všechny opravdu zahálo u srdce. Skoro bych mu ekla, jakou mi to udlalo radost, ale ml takový zamený pohled. To je trochu eufemistické vyjádení, normáln se tomu íká, e zíral „do blba“.

Vím tomu, e by se lekl, kdyby ho nkdo vyrušil. Koneckonc, kdy jdete k nkomu do kanceláe, tak nejdív zaklepete. A on vlastn v takové kancelái byl, jen nebylo na co klepat. Nu, vlastn dv dámy, které to vše mly v „pímém penosu“ (sedly toti pímo u tye, které se leérn drel), si ukaly na elo. Taky jsem zaslechla nco o tichém bláznovství.
 
Pokud by to byla pravda, stala se z nj epidemie. Lidí, kteí na ulici, v úad, v dopravních prostedcích hovoí hlasit jakoby sami pro sebe, pibývá.

Obávám se, e pijde as, kdy se dialog bude odvíjet pouze pes mobilní operátory. Nebude poteba sdlovat nepíjemné vci z oí do oí. Zanikne soukromí.

O hádce s manelem, o zadluené firm, o nezbedných dtech se dozví široké okolí.

A pro ne, vdy ti, co chodí kolem, sdílí s námi spolenou cestu do práce, sedí za pepákami úad, nás osobn neznají.

Tak pro nesdlit okolnímu svtu, e jsme smutní, šastní, zoufalí, e nás má (nemá) ráda, e potebujeme nutn pjit peníze, co budeme vait? Koneckonc, dneska to slyší ostatní ode m, zítra, nebo u za pár minut, uslyším toté od nkoho jiného.
 
Vera jsem potkala na rohu Londýnské a Jugoslávské paní stedního vku. V rukou nesla oividn tké nákupní kabely a mumlala si: „Tak zeleninu, peivo a maso mám. Ješt prášek na praní…To u asi neunesu…“ Tak tentokrát to bylo jasné. Tady se nehovoilo do malého mikrofonku, tady se mluvilo k nkomu tam nahoe. Jene ten nkdo asi neslyšel. Zejm si pomyslel nco o tichém bláznovi. Ale to se urit mýlil. Nedávno jsem se doetla, e samomluva není píznakem duševní choroby…
 
Eva Vlachová
 
***
Ilustrace © Aleš Böhm

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 04.03.2021  19:08
 Datum
Jmno
Tma
 04.03.  19:08 Evussa
 03.03.  22:49 Ivan
 03.03.  22:48 Ivan
 02.03.  16:25 Karla I.
 02.03.  14:43 Von
 02.03.  08:59 Betislav