Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Stále více se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity, záitky atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...

Tentokrát je to vzpomínka na…
 

tyi roní období

Je všechno relativní? lovk by ekl, e ano – jaro na píklad na horách nezaíná mírn snenkami jako na dolin, na horách to zaíná vodou bublající pod ledem a deroucí se ke slunci skrze snhové spousty. A kdy se konen to záivé vodní oko osvobodí, jaká je to radost!

A tu jsme u absolutna: jaro vdy pináší radost z nového ivota, léto je vdy plné energie, podzim vdy sladce voní odcházením a zima vdy zve k odpoinku u kamen, dj se to kde chceš a jak chceš. Obyvatel mírného pásma to má  zafixováno v genech. Pokorn pijme zimu, protoe ví, e jaro urit pijde.  
Olga Janíková
 
JARO

Vykoukla první snenka, zem obléká zelený hábit, u vlaštovka létá nad hlavou, chce nám svým zpvem ivot sladit. Venku je cítit svest a novota, vábí nás milovat, ta jarní nahota. Pastelové barvy vymalují svt, srdce rozevírají se jako spanilý kvt. Po zimním spánku nabírá píroda dech, rodí se vše, jakoby roztrh se mch. Jaro je zaátkem ivota a sn, s úsmvem vítej ráno kadých tvých dn.
 
 
LÉTO

Slyšte, slyšte, léto pichází, teplo a štstí v sob nacházím. Tla obnaená, vn lesních plod, dcka rozjaená, stíkají po sob vodu. Slunce je pirátem nebeských drah, bodá nás paprsky, obas jde z nj strach. Dobrodrustvím naplnno ovzduší, dtský kik ticho pírody ohluší. Vše je v nejvtším rozpuku, vdy léto dává nám záruku, e vše zlé hrom setese z bedra a to dobré pilepí pot vedra. Léto, ach léto, ty milejší jsi milenec, ty svádíš a saháš dívkám na vnec. Po nocích ve hvzdách hledáš, kdy zase za rok pejdeš práh, kdy jaro znovu vystídáš, však as odejít práv máš.
 
 
PODZIM

Podzime, podzime, voníš padavým listím,voníš mi stáím, kdy bdím i kdy sním. Vlaštovky odlétaj do teplých krajin, ve vzduchu voní i jablený závin. Listy jsou barevné, padají dol, je nám zjevné, e vtšina strom pipravuje se na zimu, my vnímáme krásu podzimu, chceme, aby byla všude kolem nás, hlas polí slyším zas a zas. Zvíátka ulehají do mech, my pozorujem bez dechu. Vidt, cítit, naslouchat, píse strom zabroukat. Podzime, podzime, vítr t ovládá, rozplétá vlasy a chladí na záda. Slunce by svítí, mráz nás štípe, jsi jako staec, jen duší je dít. Oheješ se, jen tvrtroní chvíli, pak spíš, nabíráš nové síly. Sejmeš svj krásný barevný kabát, poklepeš na zimu, e musí vstávat. Samet bílý pekryje tvj um, však vrátíš se za rok, není konec tvým dnm.
 
 
ZIMA

Jsem snhová královna, je v pein se válí. Zebe! Zebe m zima a pálí. Mráz se stává ostejším, je jako padouch za maskou hrdiny. Je jako malovánka na oknech, na pohled nevinný. Sníh pokrývá stechy dom, všude slyšíš hlasy zvon. Odraz svtla mate náš zrak, jakoby ekal na zázrak. Rampouchem hraje píse svou, píse o vnosti, o smrti, píse líbeznou. Zvíata upadla do íše snové, my se kocháme, dáváme pedsevzetí nové. A roztaje poslední snhulák, a bílá zane zelenat, pak vrátí se poslední taný pták, pak zane se k nám jaro drát.
 
 
Markéta Šestáková
* * *
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.03.2021  18:44
 Datum
Jmno
Tma
 25.03.  18:44 Betislav Pan Jitce.
 23.03.  11:45 Jitka
 23.03.  10:39 Markta estkov Maltov Dkuji
 22.03.  08:57 Hana P.
 22.03.  08:02 Betislav
 22.03.  01:49 Vclav Pokorn
 21.03.  21:49 Pavel S.
 21.03.  16:55 Evussa
 21.03.  16:54 Betislav
 21.03.  10:34 olga jankov
 21.03.  09:54 KarlaA
 21.03.  09:48 Vesuvjana dky
 21.03.  09:12 Dana B.
 21.03.  08:47 Kvta
 21.03.  08:27 Von
 21.03.  05:08 Ivan