Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bude zima, bude mráz

Tak jsem je konen zase vidla. Divoké husy, dokonalou šipku na nebi. Spolupráce je v jejich spoleenství obdivuhodná.

Na špici se stídají, pokud je nkterá z nich tak unavená, e neme lett dál, dv další se s ní snesou k zemi a zstanou, dokud si neodpoine nebo nezahyne. Nebyla jsem sama, kdo se zastavil a zvedl hlavu, aby se pokochal jejich letem. Nevím, zda se také na chvíli chtli stát Nilsem Holgerssonem, aby se s nimi mohli vydat na dalekou cestu. Hrozba ptaí chipky udlala jist své i mezi nenapravitelnými romantiky.

Lidová pranostika praví, e divoké husy v letu, konec babímu létu. A pranostiky nelou. Babí léto je fu, odletlo s divokými husami. Nezbývá ne konen otevít skí, vytáhnout kabáty, šály a rukavice. A podívat se, jak jsme na tom s obuví. 

Co mi opt pipomnlo bosonohé ptactvo. A mi nikdo neíká, e jim není zima. Kdy je vidím jen tak poskakovat po mokrém, pípadn zledovatlém chodníku, popadne mn lítost. Utšuji se tím, e ptáci jsou na naší matice Zemi déle ne my, a tak to píroda urit zaídila, aby zbyten nestrádali. My lidé pro n moc nedláme. 
Hurvínek s Mánikou sice výchovn psobili na dti svou scénkou o stavb krmítka, ale to u je dávno a ván nevím, zda je tenhle píbh ješt dostaten znám. A lidovou píse, která by mohla pohnout našimi trochu zamrzlými city, zaínající slovy: „Bude zima, bude mráz, kam se ptáku, kam schováš…“ jsem u taky dlouho neslyšela. 

Piznám se, e mi docela dlouho trvalo, ne jsem si ji vybavila. Ale pi sobotní procházce a pi pohledu na sýkorku modinku, vesele a trochu sebevraedn poskakující v šípkovém kei, mi „naskoila“ slova i melodie. Není teba se obávat, e jsem se dala do hlasitého zpvu, na to nemám ani odvahu ani hlas. Jen jsem si pi pohledu na toho drobného tvora vybavila, jakými krásnými jmény jsme ptactvo nebeské obdaili. A tak zatímco o eetku zimní si asi starost dlat nemusím, trochu m trápí otázka kam se v zim schová bramborníek ernohlavý, linduška luní, sedmihlásek hajní nebo zvonek zelený. 

Tahle nádherná a zvukomalebná jména lidé dali opeencm s krásným vzhledem nebo hlasem. Hndošedý malý ptáek, kterého bylo druhdy všude plno, se musel spokojit se jménem stejn nenápadným, jako je on sám. Vrabec obecný. Tuhle jsem jich hejno vyplašila. No, zrovna hejno jich nebylo, od tch dob, kdy vylétali z kadého kee, se u mnoho zmnilo. Kdo ví, moná, e bude nakonec tak vzácný, e dostane trochu onaejší jméno. 

My lidé jsme podivná eládka, váíme si toho, co ztrácíme, litujeme toho, o jsme nenávratn pišli. Hledíme do nebes, abychom tam nalezli bhvíjakou mimozemskou civilizaci a nedíváme se kolem sebe pro potšení z toho, co máme. Mimozemšané se k nám nehlásí, teba jsme pro n nezajímaví a obyejní. Takoví vrabci naší galaxie. Pohádkový Nils, protivný kluk, který neml nikoho a nic rád, se vydal na cestu s divokými husami nedobrovoln, za trest. A na té cest poznal cenu pátelství, sounáleitosti, lásky a pokory. Snad by neškodilo si o jeho putování alespo peíst…

 
Eva Vlachová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 29.10.2020  18:13
 Datum
Jmno
Tma
 29.10.  18:13 Von
 29.10.  12:30 miluna
 29.10.  12:01 Vesuvjana dky :-)))
 29.10.  10:16 Vlasta Vrlov