Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radoslav,
ztra Stanislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

WILLIAM RICKETTS (1898 – 1993)

„NIKOMU NEPATÍM,
NEPATÍM NIKDE, JSEM VŠUDE,
ALE PATÍM”

 
To byla slova sochae, keramika Williama Ricketta, který se narodil v Richmondu ve stát Victorie roku 1898 a zemel v roce 1993 v Melbourne.

Celý svj ivot vnoval sochaení a zasvtil ho pvodním obyvatelm z centrální Austrálie v letech 1949 - 1960. Inspirovali ho k jeho práci s hlínou.

Získal k australským domorodcm spirituální konekci a velkou úctu. Váil si jejich spojitosti s pírodou a znalostí, jak v nehostinné zemi peít. Díky jim si asem vytvoil duchovní místo, které nazval “William Ricketts Sanctuary”. Snail se tím místem vyjádit boj za ochranu matky pírody, místo neustálého a pravidelného niení pírody nynjší civilizací.

Nejvtší ást svého plodného ivota William proil ve svém Sanctuary v “Mount Dandenong”, blízko “Olindy” (osada) a tam také ve svých devadesáti pti letech zemel. Domorodou krev neml, ale prohlašoval, e si ho “Pitjantjatjara” národ adoptovali. Pipadal si jedním z nich.

Mimo jiných vzácných vlastností, kterými William oplýval, byla touha po duševním rstu, a tak v roce 1970 navštívil Indii, kde se po dva roky zdokonaloval ve spirituálním uení v “Ashramu” ve “Sri Aurobindo”. Moc se mu zamlouvaly vdomosti a filosofie tchto lidí. Nkolikrát jsme “William Ricketts Sanctuary“ navštívili a obdivovali jeho keramické sochy perfektn vystihující domorodé obyvatele umístné peliv do pírodní krásy v jeho dešovém pralese, kde se “Sanctuary nachází. William pracoval neustále na nových projektech, a do pozdních let svého ivota. Byl to velice zvláštní, energický, duchovn zaloený lovk. Stále opakoval, e Bh pracuje neobvyklou, záhadnou cestou. Také íkal, e musel pro domorodý národ nco udlat, aby jej vyzdvihl ped oima bílých lidí. Hlínu pipodoboval k zemi, atomu a pírod. „Chci se s lidmi podlit o to, co mn Bh dal do vínku a co dal australským domorodcm.”

„Tento les je les lásky.”

 

Ano, tato slova vystihl pesn. Sochy domorodých obyvatel z vypálené hlíny zaplnily jeho les lásky dokonale pro obdiv kadého, kdo chtl nco spirituálního, neobvyklého, pohádkového objevit.

Jsem esence (jádro) boí, prohlašoval William a svým vyprávním o svém bohatém ivot nezaujal jenom nás, ale snad kadého, kdo s ním pišel do styku.

Pi jedné neekané návštv v lese lásky nám William pedvádl tanec pták „Lyre birds”, se kterými se o les dlil. ilo jich tam spousta a tento pták, kdy tancuje a pedvádí své umní v namlouvání partnerky, pekrývá svým krajkovým, vjíovitým peím z ocásku svojí hlavu. Pi tanci vydává zvuky jako lyra (hudební nástroj z antického ecka). Tepe mimo jiné peím ped svou hlavikou a otáí se dokola. Vydává isté tóny napodobující jiné ptáky, savce a dokonce i lidí. William, pesn jako pták, tancoval a mával vjíem z peí ped svým obliejem. Obdivoval volnost pták a zvíat všeobecn. ít v pítomnosti tchto pták je obohacující ivotní zkušenost, prohlásil William s píjemným úsmvem ve tvái.

 
  

Dívali jsme se s naptím, jak taní ve svém u pokroilém vku a s nadšením vypráví o svém pátelství k domorodcm a zvíatm. To od domorodc se nauil napodobovat tance pták. Oni napodobují ptáky a zvíata pi svých rituálech.

Vraceli jsme se z lesa lásky obohaceni ním novým, zvláštním, s pocitem jakéhosi nepopsatelného blaha a obdivu k lovku, který zasvtil celoivotní práci a vlastn svoje Boí jádro australským domorodcm.
 
Jana Gottwaldová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.01.2021  10:14
 Datum
Jmno
Tma
 23.01.  10:14 Vesuvjana dky
 23.01.  06:23 Danue