Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dobrá rada nad zlato

Advokát je od toho, aby lovku, který se ocitnul v njakých nesnázích, poskytnul právní sluby. Klienti proto od nho oekávají dobrou radu, která je však nkdy, jak praví písloví, doslova nad zlato. Za takovou radu se ovšem taky musí platit, co se lidem nkdy moc nechce. I proto se v naší brani íká, e nejvtším nepítelem advokáta je práv jeho klient. Píhoda, kterou vám chci vyprávt, je o penzích a jedné rad do ivota, které se mi dostalo.

Vyizoval jsem svého asu pro klienta – podnikatele jistou záleitost. Šlo o to, e podle smlouvy o dílo provedl pro zákazníka njaké stavební práce, ten je ovšem zaplatil pouze ásten, a vzniknul mezi nimi spor o doplatek. Šlo o pár desítek tisíc, nikdo nechtl ustoupit, vypadalo to na zdlouhavý a nákladný soudní spor. Mj klient se zrovna dvakrát soudit nechtl, v podstat se s tmi penzi u rozlouil. I udlal jsem ješt poslední pokus a bez jeho vdomí jsem pozval druhou stranu k osobnímu projednání vci. Dotyný se skuten dostavil do mé kanceláe, a kupodivu se ukázalo, e ani jemu se k soudu nechce, a e je pístupný njaké rozumné dohod. Nakonec jsme dospli k tomu, e ti tvrtiny sporné ástky uhradí, co na míst ihned uinil, jen aby u ml od celé vci pokoj. 

Druhý den jsem telefonoval mému klientovi a tajupln jsem mu sdlil, e v oné vci došlo k jistému posunu, a e s ním nutn potebuji mluvit. Záhy pispchal a já jsem mu vylíil prbh událostí. Zprvu nevícn kroutil hlavou, ale kdy jsem mu na závr vítzoslavn pedal získaný obnos, byl viditeln potšen (kdo by taky nebyl, e?..) „Tak co jsem dluen, doktore?“ dotázal se pan podnikatel, a já jsem mu pedal úet za vyízení vci. Podotýkám, e jeho výše mi pipadala zcela pimená vynaloenému úsilí a dosaenému výsledku. Dotyný si úet prohlédnul a povídá: „Teda doktore, jestli to takhle budete dlat dál…(v tu chvíli, piznávám, m naplnil pocit jisté profesní hrdosti, neb jsem oekával rozvinutí oné slibn zapoaté vty do njaké uznalé pochvaly) ... tak budete mít do smrti  h o v n o!“ Poloil na stl poadovanou ástku a se shovívavým úsmvem odkráel…

 
Text: Ivo Jahelka
Ilustrace: František FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.07.2020  10:40
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  10:40 Von