Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vlakojízda

Kdybych umla vystupovat z vlaku jako protagonisté filmu „Slunce, seno, jahody“, kde hlásí prvodí: „Nezastavujeme, máme zpodní…“ a motoráek v Hošticích pouze pibrzdí, byla bych urit na druhém konci ech, v astolovicích, neuklouzla na schdcích a neudlala z nich kotrmelec na nástupišt, pestoe vláek peliv zastavil.

ivot je nkdy drsnjší scenárista a reisér, ne ti filmoví, v pípad trilogie „Slunce, seno…“ Petr Markov a Zdenk Troška.

Ne jsem se zase postavila na vlastní nohy a posbírala zavazadla rozházená podél kolejí, ujel mi málem Praák, tedy rychlík na Prahu. Ve vagón, kam jsem vtrhla v poslední vtein, u se makala spousta lidí. Volné bylo jediné místo. Pro, to mi došlo, sotva jsem dosedla a vypískla.

Vedle mne sedl pán, který ml kolem krku omotanou zmiji. Ano, zmiji. Okamit mi naskoila husí ke a drela se m jako klíšt. Zbyten. Zmije se chovala pátelsky. Pán mi bhem jízdy vysvtlil, e ji kdysi zachránil jako malé zmijátko a ona se ho od té doby nechce pustit.
Zmije vdla, e se o ní mluví a mohla na mn oi nechat. Také já jsem na ní oi málem zapomnla. Pozvolna se mezi námi zaal vytváet citový vztah. Ale co s tím pánem?

V Hradci Králové však neobvyklá pasaérka a její dobrodinec vystoupili. Na jejich místo se usadila mladá maminka s roztomilým synátorem, který sotva dosedl, zaal zpívat: „Jede, jede mašinka, kouí se jí z komínka.“

Zpíval to hlasit, blaen a poád dokola. Cestující v kupé zaínali litovat, e jim pánbh nadlil uši. Doufali v úspch mámina výstraného varování. Statená ena byla donucena vzít talentovanou ratolest za kšandy a na zadní ást subtilní rukou nn naznait, co si o tom koncertování myslí. Kluk dozpíval, vytáhl z batku tablet a nastala nuda.

Netrvala dlouho.

V Podbradech pistoupilo duo On a Ona. Sotva dopadli na sedadlo, usnuli. On chrápal za celý orchestr a Ona rytmicky, co praec, to taktová ára. Do toho, ve vysoké tónin, vdy dvakrát krátce kvikla. Chrupali stejnou skladbu, jakou kdysi bylo mono si vychutnat v televizní scénce, kde geniální Jií Wimmer uil hrát na housle stejn geniálního Karla ernocha.

Cestující se k duetu postupn pidávali. Pi kadém prvním kviknutí, mávali rukama do taktu, pi druhém se krátce plácli do kolen. Všichni jsme se pímo svíjeli smíchy, ale potichu, abychom oba sólisty nevzbudili a nepipravili se tak o nevšední kulturní záitek.

Výborná nálada zkrátila jízdu.

Na praském Hlavním nádraí jsme všichni opustili rychlík. Ješt na peron si nkteí z nás utírali slzy smíchu. Srden jsme se navzájem louili, jako bychom se znali odjakiva. Hle, co zme umní!

Cestou z nádraní budovy se naše rozesmátá skupinka vmísila do davu turist z ciziny. Ti zejm nabyli dojmu, e eši jsou sympatický, veselý národ a tasili na nás své fotoaparáty a mobily.

Doufala jsem, e venku budou objevovat a fotografovat jinaí pozoruhodnosti. Nádherné msto Prahu, kvli kterému se vlakojízdu z kteréhokoliv místa na svt vyplatí podstoupit.
 
Text a ilustrace: Ludmila Lojdová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.08.2020  08:00
 Datum
Jmno
Tma
 14.08.  08:00 Von