Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Stále více se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity, záitky atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...

Tentokrát je to pohled na zajímavé "souznní"...
 
SOUZNNÍ MSTSKÉ KNIHOVNY
a AKTIVNÍCH SENIOR ve FRÝDKU-MÍSTKU
 
Pvodn dv samostatná msta Frýdek a Místek tvoí dnes statutární msto Frýdek-Místek. A má svou Mstskou knihovnu, co není nic neobvyklého. Kvli své rozlehlosti má však dvoj-mstí FM zvláš knihovny Frýdeckou a Místeckou.

Celkov sice jde o univerzální knihovnu pro širokou veejnost, je zaruuje pístup k informacím všem bez rozdílu. S posláním získávat, zpracovávat, uchovávat a podávat informace, literaturu a další kulturní hodnoty prostednictvím týmu profesionálních, velmi vstícných a ochotných zamstnanc. A s mottem "Knihy poád letí...".

A jako celek chce být její stánek místem, kde se lidé setkávají a kam se rádi vracejí. 

V obou knihovnách však navíc probíhá barvitý program.
Proto v prostorách krásné secesní vily knihovny ve Frýdku i v moderním dom knihovny v Místku dává Mstská knihovna píleitost nejen knihám a slubám s ní spojených. Stejnou mrou dává zelenou mnoha výstavám, pednáškám, besedám, prezentacím, promítáním, veerm, koncertm a dalším aktivitám.
 
Ve Frýdku-Místku tvoí etnou skupinu senioi. Nic neobvyklého. Z nich však vznikl mstský spolek Aktivních senior (ASE), který dokazuje, jak me být ivot jejich len, mladých duchem, bohatý.
ASE podporuje všechny aktivní seniory a má zájem, aby se zapojili i mladší senioi 60+. Organizuje a zajišuje volnoasové aktivity a pispívá tím k navazování sociálních vazeb a vztah, podporuje mezigeneraní vztahy a aktivn komunikuje s mladšími generacemi. S heslem "Poád se nco dje..."

ASE leny i veejnost zapojuje do svých aktivit, a tím je spojuje.
Posiluje jejich schopnosti, ím uplatuje jejich rst sebevdomí. V zimním období nabízí pravideln badminton, ping-pong, nordic walking. Pro jiné dle zájmu divadlo, zájezdy, rekreaci u moe, výlety pší, na kolech i kolobkách a i jiné vyití. Nové myšlenky, impulzy, nápady ASE vítá i ve spolupráci s dalšími osobami i institucemi.
 
Nyní Mstská knihovna a ASE ve Frýdku-Místku spolupracují programem, v nm se jejich akce vzájemn doplují. Tím umoují všem generacím a široké veejnosti zúastovat se akcí zahrnutých v programu.
V jeho rámci jsou pipraveny besedy, rozpravy a setkávání, které mají jádro v literatue a pesah do jiných umleckých obor, historie, tradice, folkloru aj. a které chtjí postihnout význam i za hranicemi regionu. Ze strany ASE jsou to návrhy zajímavých témat, z strany Mstské knihovny pak dokonalé zázemí.

Akce se konají v Modrém salonku Mstské knihovny v Místku.
Pedevším jde o veery, nap. Klementinum-Národní knihovna zdaleka nejen pro knihy (16. dubna 2019), Hluná samota-Bohumil Hrabal/k výroí narození (9. kvtna 2019), Lašská vyznání-Františka Pituchová/k výroí narození (podzim 2019-bude zpesnno) a mnohé další. Výstavy: Krajina Srdce Olgy Szymanské (29. 4.-30. 6. 2019) a následný veer k výstav, dále  prezentace ad. akce, na n je vdy zvláš pozvánka.

 

Cílem Mstské knihovny a ASE je objevováním nových moností aktivit obohatit ivot veejnosti. A souznním spolupráce pispt k úrovni kulturního ivota nejen msta, ale i kraje.
 
Olga Szymanská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 30.03.2019  05:19
 Datum
Jmno
Tma
 30.03.  05:19 Karolna