Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Stále více se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity, záitky atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...

Tentokrát je to vzpomínka na vni chleba.
 

Chleba 

Vn chleba je vn všech vní, je to prastará vn našeho pozemského ití, vn harmonie, pokoje a domova.
Jaroslav Seifert 


Ty verše jsem znala. Vidla jsem je dokonce v italštin, v nádraní pekárn švýcarské Bellinzony. Na regálu leel poslední bochník bílého chleba. Chleba mám ráda a vím, jak jsem se tehdy tšila na ten eský, na vni a chu obyejného chleba. Supermarkety chrlí erstvý chléb, tedy dopékaný, tedy nejprve zmrazený, tedy pedpeený kdesi daleko a dovezený jako polotovar. U všech jiných potravin jsem njak chápala nutnost písad zlepšujících kvalitu i chu nebo trvanlivost. Ale chleb, který ml sestávat jen z mouky, vody a soli, má na etiket i u tzv. erstvého nebaleného chleba tolik písad, ze jsem se zatvrdila. Na pamti jsem mla ty verše o vni všech vní a na chu krajíce chleba s máslem, který jsem dostávala do školy k svain. Vzpomnla jsem si i na pekárnu v Jilemnici, kde otevírali brzy ráno a zavírací doba byla: "kdy u chleba není", co bývalo nkdy ji brzy dopoledne. Ta vn všech vní m tak lákala, e jsem se rozhodla péci si chleba vlastní. Teba se pletu a je to jen romantická vzpomínka?

 
 

Chléb upeený z drodí byl sice lepší ne ten kupovaný, ale stále to nebyl chleb, který by si zaslouil Seifertovy verse nebo m vrátil o desítky let zpt. e jsem propadla kvásku u jsem se nedávno zmínila. Mezitím mám v lednici ji nkolik skleniek a pekaský um neustále vylepšuji. Co bochník, to nová zkušenost. Ovuji a testuji si mouky, v kuchyni mám oddlený pekaský koutek, k první jsem si ješt poídila další ošatky. A obyejný kvásek u mi nestaí, postupuji na kváskovém ebíku stále výše, pouívám ji zaparku i mother dough a pronikám tak do svta pekaských mistr, kterých si váím ím dál víc a ped jejich práci hluboce a uctiv smekám.
 
Peení chleba je alchymie a zázrak. Zázrak z mouky a vody. Je to mystické; mám dojem, e a te, kdy si upeu sama chléb, jsem úplný lovk. Jakoby mi doposud nco chyblo. Kdy m stejn zapálený peka amatér pozval na nedlní peení v jeho domácí venkovské peci, nemohla jsem odolat. Ve tvrtek veer jsem odebrala kvásek a postavila na rozkvas. V patek dopoledne jsem se pustila do práce. S budoucím chlebem jsem si povídala, hladila tsto, pekládala ho, válela si ho láskypln po valu, kochala se jeho pruností, zkoumala barvu a vni a posílala ho do lednice na odpoinek, sledovala co dlá (zvtšilo se mu bíško? O kolik cm? Co udlá,  kdy ho opatrn stlaím?).
 
Poslední pekládání bylo dnes v poledne, pak jsem ho zabalila, domluvila mu, aby nezapomnl rst i bhem jízdy, nastavila v aut tu správnou teplotu a freli jsme k majiteli pece. Ješt dostal ped vsazením poslední poehnání a u zapadl spolu s ostatními pecny do áru pece...
Cestou dom vonl tak nádhern, e bych byla jela klidn i dál. Západoeskou krajinou se tak linula seifertovská vn všech vní a prastará vn našeho pozemského ití. Domácí chléb, peený s láskou od samého poátku a v opravdické peci jak ji známe ji jen z pohádek a vyprávní, je báse básní. A Seifert to dobe vdl.
 
Mechová mkouká stídka se rozplývá na jazyku, kra je provonna devem a i kdy mi z pece vylezl trošku pipálený šišák, nevymnila bych ho za nic na svt. Samou láskou ho sním. A s kadým soustem se tším na píští pecen.

 
Text: Zuzana Koritschanová
Foto: Vašek Jílek


Komente
Posledn koment: 17.03.2018  08:50
 Datum
Jmno
Tma
 17.03.  08:50 Von
 16.03.  11:51 oga jankov
 16.03.  10:46 Vendula