Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adolf,
ztra Milan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tipy, jak zabezpeit péi o seniory
 
Ješt ped nkolika lety bylo asto jedinou moností, jak zabezpeit péi o seniory, umístit je do domova dchodc a vytrhnout je tak z pirozeného prostedí, kde se cítili nejlépe. Dnes k nám naštstí pomalu pichází trend ze západní Evropy, který hraje ve prospch našich prarodi - domácí pée o seniory.
 
I pesto, e ím dál více lidí zajišuje pro své rodie péi pímo doma, stále je tu procento z nás, kteí si myslí, e jiná monost ne domov dchodc neexistuje. Píinou je nízká informovanost, a proto jsme pro vás pipravili nkolik tip, díky nim zajistíte péi o seniory na profesionální úrovni.
 

Osobní asistence a zdravotní pée
 
Nejastjším typem pée o seniory u nás je osobní asistence. Osobní asistent vašemu prarodii pomáhá s bnými úkony, jako napíklad s oblékáním, s esáním, vaením, ale me mu dlat spolenost i pi návštv lékae, která je asto velmi stresující a nároná. Díky osobní asistenci se me výrazn zvýšit i kvalita ivota senior. Peovatelky jsou schopné pipravit i program pro seniory s rozmanitými volnoasovými aktivitami pro seniory, a tak se nestane, e by se nudili a nerozvíjeli. Mohou se napíklad uit hrát na njaký hudební nástroj. Potebuje váš senior i zdravotní péi? ádný problém. Peovatelské sluby nabízí i mnoství zdravotních sester, které se dokonale vyznají ve zdravotní kart seniora.
 

Moností jsou i stacionáe
 
Zatímco osobní asistence je urená spíš pro seniory, kteí jsou stále plni ivota a nevyadují vtší pozornost, pro ty, kteí se bez neustálé pomoci druhého neobejdou, jsou tu denní stacionáe. Meme íct, e jde o kombinaci ústavní a domácí pée o seniory. Zatímco vy jste v práci, o vaše staré rodie se stará tým specialist a po práci si je vyzvednete a odvezete dom.
 

Najdte si peovatelku online
 
Osobní asistenci, jako i domácí zdravotní péi velmi jednoduše najdete na rzných portálech, jedním z nich je i www.domelie.cz. Orientace na stránce je velmi jednoduchá. Zvolíte si oblast pée o seniory, napíšete msto, v nm ijete, a portál vám zobrazí všechny peovatelky, které odpovídají vašim poadavkm. U si staí jen vybrat a kontaktovat je.

 


Komente
Posledn koment: 23.01.2017  09:38
 Datum
Jmno
Tma
 23.01.  09:38 ferbl