Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Stále více se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity, záitky atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...

Tentokrát je to pohled na...
 
 

Nahé pupíky
 
Byl jsem odjakiva dítko zvídavé a tato vlastnost mi vydrela po celý produktivní ivot a do souasného kmetského vku. Díky panu profesoru Kuchykovi, který mi ve Vinohradské fakultní nemocnici ped více ne dvaceti lety nahradil šed zakalené oky v obou oích novými, je mj zrak jediným z mých idel, je funguje naprosto perfektn.
 
Tento zázrak moderní lékaské vdy mi tedy umouje ukájet svou zvídavost i v tomto kmetském vku, take toho piln vyuívám. A co vidím? No, jist nic víc ne všichni ostatní, ale nutí mne o vidném více a jaksi rozdíln pemýšlet. Mám toti na mysli tak zvané bederní kalhoty, oblíbené jak u dívek i mladých paní, tak i mezi adolescenty pohánné k ivotu testosteronem.
 
A vím, e být mezi mládeí „in“ vyaduje dnes urité obti jak finanní tak i co do pohodlí a i kdy se jejich nositelky tomuto imperativu poddávají, nemyslím, e jim vdy vyhovuje. Snad v tom vidí i uritou drádivost, ale v tomto ohledu se s úinkem minisukének rozhodn nemohou srovnávat. Proto tuto bisexuální ást obleení, zkrácenou nahoe od pasu a k zipu poklopce, i v pípad jeho absence, tak ti prsty nad mons veneris, nepokládám za dobré dílo arbitr elegance.
 
O kratší nahoe, o to jsou delší dole a navíc je, zejména kluci, nosí s rozkrokem a mezi koleny. Po pár týdnech si je prošlapou tak, e pipomínají spíše dva mopy chuchelského stájníka, ne kus ošacení. íkám jim sloní kalhoty, a kdo se v zoo podívá na toho mastodonta zezadu, pochopí pro.
 
Nad tím módním jevem si snad libují ti, u nich obnaený dámský pupíek vzbuzuje rzné luzné pedstavy, ale nemyslím, e samotné jejich nositelky se v nich cítí dobe. Neptal jsem se jich, ale kdy mnohdy vidím mezi pasem kalhot a spodním okrajem kraoukého trika husí ki, soudím, e se nemýlím. Jene ono se asi té mód nedá vzdorovat, ani by se nositelka nevylouila ze svého kolektivu, jeho regule pro ni znamenají víc ne rady a soudy rodi. To radji oelí i njaký ten trapas.
 
Vidl jsem jeden zjara v tramvaji, kdy pistoupila jedna velmi mladá maminka s kojencem uloeným na prsou v indiánském vaku. Jak se posadila a posunula na sedadle trochu dozadu, vyjukl na všechny pasaéry za ní její opálený zadeek. No, tedy ne celý, ale dobrá polovina obou polovin, co pedstavovalo znanou ást toho osmahlého celku, postrádajícího dokonce i ty obvyklé ti mašle, kterým se, nevím pro, íká tanga. Lidé, tedy alespo ti v mém zorném poli, odvrátili diskrétn své zraky jinam a bylo chvíli ticho, kdy se náhle ozval tenký dtský hlásek, a jak jsem pozdji zjistil, chlapecký: „Mamíí, ploc na nás ta pani vystukuje pudelku!“
 
V tu chvíli byl vzduch plný potlaovaného smíchu, a jedna staenka vstala, naklonila se k té nic netušící exhibionistce a prozradila jí dvod toho veselí. A co mne pekvapilo nejvíc? Ta ena se ani nepohnula, jen za sebe hodila jakýsi šátek i plenu a pronesla, sice ne na celé kolo, ale dost hlasit, abychom to slyšeli my na okolních asi deseti sedadlech: “Tak a s nedívaj, sprosáci!“
 
Take se nedivte, e mi tenhle módní trend nepadl do oka. A to nejen proto, e se mi to jeví jako nevkusné, ale v chladných msících taky znan riskantní. Mám toti dv vnuky a nerad bych je vidl s omrzlými pupíky, rampouchy u nos a perspektivou na zánt ovarií s následnou infertilitou.
 
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma