Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdeka,
ztra Jan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených dchod
 
Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy dchod vyplácené z eského dchodového pojištní, které byly piznány ped 1. 1. 2017. Zvýšení provede eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) automaticky, není poteba o n ádat. O výši valorizace rozhodla vláda naízením . 325/2016 Sb., na základ kterého se základní výmra dchodu zvýší o 110 K, procentní výmra dchodu vzroste o 2,2 %.
 

„Všichni klienti, kterým SSZ vyplácí dchod, obdrí písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem píjemcm dchodu, bez ohledu na to, zda je jim dchod vyplácen v hotovosti prostednictvím eské pošty nebo bezhotovostn na úet, zašle SSZ oznámení bnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v SSZ,“ sdlil ústední editel SSZ Jií Biskup.
 
O kolik se dchody zvýší
Zvyšují se dchody starobní, vetn pedasných starobních dchod, dchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i tetího stupn), vdovské, vdovecké a sirotí dchody. Základní výmra dchodu (stejná pro všechny druhy dchod) se zvýší o 110 K (z 2 440 K na 2 550 K). Procentní výmra dchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách dchodového pojištní a dosahovaných píjmech, vzroste o 2,2 %.
 
Píklad valorizace starobního dchodu
Pobírá-li v roce 2016 dchodce starobní dchod napíklad 11 441 K (prmrná výše starobního dchodu ke konci záí 2016), tvoí ho základní výmra 2 440 K a procentní výmra 9 001 K. Od lednové splátky dchodu v roce 2017 se základní výmra zvýší o 110 K na 2 550 K, procentní výmra se zvýší o 2,2 %, tj. o 199 K (ástka zvýšení se vdy zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru). Od lednové splátky v roce 2017 tak bude náleet starobní dchod ve výši 11 750 K msín. Prmrný starobní dchod se zvýší o 309 K.
 
Valorizují se i tzv. dílí dchody
Zvýšení se týká také tzv. dílích dchod, které byly piznány podle koordinaních naízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpeení. V tomto pípad se procentní výmra dchodu zvýší také o 2,2 % své hodnoty. Základní výmra dílího dchodu se však zvýší o pomrnou ást ze 110 K, která odpovídá pomru eské doby vi celkov získané dob pojištní.
 
Zvyšují se také píplatky k dchodm
Od lednové splátky 2017 se zvýší i vyplácené píplatky k dchodu piznané podle naízení vlády . 622/2004 Sb., o poskytování píplatku k dchodu ke zmírnní nkterých kivd zpsobených komunistickým reimem, a píplatky podle zákona . 357/2005 Sb., o ocenní úastník národního boje za vznik a osvobození eskoslovenska a nkterých pozstalých po nich. Tyto píplatky se zvýší o 2,2 % celkové výše píplatku. Zvyšuje se i minimální výše píplatku k dchodu podle zákona . 357/2005 Sb., která od ledna 2017 iní 282 K.

 
Jana Buraová, SSZ


Komente
Posledn koment: 12.12.2016  12:29
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  12:29 kusan
 12.12.  09:27 Von